Gå til sygdomsliste

Efteruddannelse - Rygestop i Grupper

Dato/tid:
26.05.2021 09:00
Status:
Venteliste
By:
København Ø
Pris:
3.600,- kr. pr. deltager

Kursusbeskrivelse:

Efteruddannelse - Rygestop i grupper er for dig, der tidligere har gennemført et grundkursus og som ønsker ny inspiration og redskaber til din rådgivning.

Kursets indhold

Du bliver uddannet i at lede det nye rygestopforløb for grupper Røgfrit liv, der med øvelser, dialog og rådgivning guider deltagerne mod et røgfrit liv over seks møder.

I undervisningen lægges vægt på, hvordan du kan lede og facilitere konstruktive gruppeprocesser, skabe en god gruppe og anvende gruppens ressourcer bedst muligt. Samtidig bliver du introduceret til mindfulness og hvordan du kan anvende mindfulness, som en del af forløbet. Der vil også være rig mulighed for sparring og erfaringsudveksling med dine kollegaer i feltet.

 

Form og varighed

Undervisningen på kurset består i en vekslen mellem teori, oplæg, øvelser og samtaler i plenum. Desuden inddrages film, billeder og cases i undervisningen. Du vil få redskaber, som du kan anvende direkte i dit arbejde som rygestoprådgiver.

Kurset varer to dage – fra kl. 9.00 til 16.00 på første dag og fra kl. 9.00 til 15.00 på anden dag.
Der er mødepligt på kurset.


Forudsætninger for deltagelse

Deltagelse forudsætter, at du selv har været helt røg- og nikotinfri i mindst tre måneder op til kurset.

Kurset henvender sig til dig, som tidligere har været på grundkurset Rygeafvænning i Gruppe eller grundkurset Individuel Rygeafvænning eller det 3-dages grundkursus i Rygeafvænning for Unge.


Kursusbevis

Du får et kursusbevis efter gennemført kursus.
Da kurset er to dages intensiv undervisning, vil du få kursusbeviset ved fuldt fremmøde. Det er altså ikke muligt at være fraværende en del af tiden.

Materialer til kurset

Til kurset hører to materialer:

  • Grundbogen for professionelle rådgivere koster 200 kr. ekskl. moms / 250 kr. inkl. moms.
  • Manualen (inkl. billedmateriale) for Røgfrit liv til grupper koster 520 kr. ekskl. moms / 650 kr. inkl. moms.

Manualen skal bruges på kurset. Ved tilmelding skal du aktivt tilvælge materialerne.

Vælg tilkøb
250,-
Denne bog er en hjælp til professionelle, som kommunikerer med mennesker om rygning og rygestop. Rygning er en afhængighed, og et varigt rygestop er for mange mennesker der ryger en stor udfordring. Kvalificeret rådgivning i grupper eller individuelt kan hjælpe såvel voksne som unge til at blive røgfri og vedligeholde sit rygestop. Den professionelle rådgiver har brug for en solid faglig viden om rygeafvænning for at kunne hjælpe bedst muligt. Denne bog samler den vigtigste teoretiske viden på området, og undervejs gives mange praktiske eksempler på rådgivning. Bogen er også relevant for mennesker, som arbejder med planlægning og organisering af forebyggelse, behandling og rådgivning. I bogen gives der råd til, hvordan organiseringen af arbejdet med rygning i sundhedssystemet løses bedst muligt. Bogen er senest revideret i 2020.
650,-
Manual til rygestop i grupper er et praktisk arbejdsredskab til professionelle rådgivere, som i en gruppe skal hjælpe mennesker, der ryger, igennem et rygestop. Manualen indeholder beskrivelse af, hvordan et forløb kan opbygges møde for møde, med øvelser, korte oplæg og gode råd til rådgiveren om arbejdet med motivation og grupperådgivning. Manualen indeholder også billedmateriale. Manualen er en obligatorisk del af pensum i den tre dages grunduddannelse ”Rygestop i Grupper - Røgfrit Liv”. Manualen er senest revideret i 2020.

Adgangskrav

Deltagelse i Efteruddannelse Gruppe - Røgfrit Liv - forudsætter tidligere deltagelse i Grundkursus Individuel eller Grundkursus Gruppe.

 

Kræftens Bekæmpelse

Strandboulevarden 49
2100 København Ø


Tlf.: 35 25 75 26

stopkurser@cancer.dk

Undervisere


Marianne Kaas

Psykolog

35 25 75 33

mark@cancer.dk


Hvis du har spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte kursussekretæren på 35 25 75 26 eller stopkurser@cancer.dk