Gå til sygdomsliste

Undtagelser i loven

Der er en række undtagelser i Lov om røgfri miljøer, som gør, at ikke alle er beskyttet mod tobaksrøg indendørs på arbejdspladsen og i det offentlige rum. Det er eksempelvis fortsat muligt at tillade rygning indendørs i dagplejehjem, på plejehjem, i små traditionelle værthuse og erhvervskøretøjer.

Dagplejehjem

I følge Lov om røgfri miljøer må der ryges indendørs i dagplejehjem så længe, det er uden for åbningstiden, og rygningen ikke sker i det rum, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum. Afhængig af indretningen i dagplejehjemmet kan det altså være tilladt at ryge i for eksempel stue eller køkken lige inden børnene skal passes.

Loven fastsætter kun en minimumstandard. Det vil sige, at som kommune må man gerne beslutte, at kommunens dagplejehjem skal være helt - at der aldrig ryges indendørs.

En sådan bestemmelse er på linje med andre sikkerhedskrav, som dagplejehjemmet skal leve op til. Eksempelvis at alle kemikalier skal være låst inde, og at havebassiner og skakter skal være skærmede eller tildækkede.

Gammel røg i dagplejehjem

Hvis der ryges indendørs i dagplejehjem, breder tobaksrøgen sig fra rum til rum og sætter sig i støv, på møbler, legetøj mm. Rester fra røgen kan blive siddende længe efter cigaretten er slukket. Små børn er særlig sårbare. De undersøger ting med munden og 'spiser' dermed de stoffer og partikler, som har sat sig på legetøjet.

Rygerum og rygekabiner
I følge loven kan arbejdspladser beslutte at etablere indendørs rygerum og rygekabiner. Der skal opsættes skilte, som advarer om, at luften uden for rygerummene kan være sundhedsskadelig.

Lov om røgfri miljøer fastsætter kun en minimumstandard. Det vil sige, at ledelsen på en arbejdsplads godt kan beslutte, at eksempelvis rygerum og rygekabiner ikke hører hjemme på den pågældende arbejdsplads.

WHO: Rygerum sikrer ikke beskyttelse mod tobaksrøg

Ventilation og rygerum kan ikke forhindre, at personale bliver udsat for tobaksrøgens skadelige stoffer.

Indendørs rygeforbud på arbejdspladser er den eneste effektive måde at sikre, at medarbejderne ikke bliver udsat for tobaksrøg. Når der ryges i rygerum og rygekabiner, vil noget af tobaksrøgen trænge ud til de omkringliggende gange og lokaler. Der vil også være høje koncentrationer af tobaksrøgen i  rygerummet, så rengøringspersonale bliver udsat for høje doser af røgen.

Omsorgs- og plejesektoren

I følge Lov om røgfri miljøer kan beboere på plejehjem, døgninstitutioner og botilbud selv beslutte, om der må ryges på deres værelse. De kan dog blive pålagt, at de ikke må ryge i det tidsrum, hvor personale opholder sig på deres værelse.

Loven fastsætter kun en minimumstandard. Det vil sige, at de enkelte kommuner / plejehjem gerne må gå videre end loven.

Silkeborg Kommune har eksempelvis bygget et plejecenter, hvor den ene etage er helt røgfri - også på de enkelte værelser. Og I Aarhus Kommune arbejder de på at indfase røgfri afdelinger på kommunens plejehjem.

I ældreplejen er ca. 7 ud af 10 udsat for tobaksrøg
  • 72 pct. af de ansatte i hjemmeplejen bliver udsat for tobaksrøg fra borgere i deres arbejdstid.
  • 65 pct. af de ansatte på plejehjem og plejecentre bliver udsat for tobaksrøg fra borgere i deres arbejdstid.

 

Rygning i ældreplejen

Selv om der ikke ryges i det tidsrum, hvor personalet er i hjemmet, vil der stadig være skadelige stoffer til stede. Især for gravide medarbejdere er det problematisk, da udsættelse for tobaksforurenet luft kan skade barnet.

På plejehjem er det ikke kun personalet, der bliver udsat. Hvis der ryges på enkelte beboeres værelse, spreder røgen sig til gangene og de øvrige værelser, så de andre beboere også udsættes for tobaksrøg.

Rygning på lille traditionelt værtshus

Traditionelle værtshuse under 40 m2

Traditionelle værtshuse under 40m2 kan tillade rygning. Denne mulighed for at tillade rygning indendørs gælder dog ikke vinbarer, kaffebarer, cocktailbarer, vandpibe-cafeer og lignende, idet de ikke betragtes som 'traditionelle'. For at et traditionelt værtshus kan tillade rygning indenfor gælder desuden, at der ikke må serveres mad.

Andre lande har rygeforbud på alle værtshuse

I Spanien, Norge, Irland, England, Skotland mm. er det forbudt at ryge indendørs på alle værthuse og udskænkningssteder - uanset størrelse.

Havn med kraner

Erhvervskøretøjer

Ifølge Lov om røgfri miljøer er det tilladt at ryge i kraner, firmabiler og andre erhvervskøretøjer, der er arbejdsplads for én person ad gangen.

Gammel røg i erhvervskøretøjer

Rygning i biler giver meget høje koncentrationer af gammel røg, fordi bilen er et lille, lukket rum. Gammel røg ophobes i bilen. Hvis en medarbejder ryger i et køretøj, bliver den næste medarbejder, som skal anvende køretøjet, udsat for gammel røg.

Væresteder og varmestuer

Loven tillader rygning på væresteder og i varmestuer, hvis der kun er et opholdsrum for brugerne. Disse steder er både medarbejdere og brugere derfor ikke beskyttet mod tobaksrøg.

Kilder

Matt GE et al. When smokers move out and non-smokers move in: residential thirdhand smoke pollution and exposure. Tobacco Control 2010.

Steno Diabetes Center Copenhagen, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse. UNG19 - Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser 2019.

WHO Europe. Evidence brief. How can we best protect non-smokers from exposure to tobacco smoke? 2014

Aarhus Kommune. Rådmandsindstilling: Røgfri Fremtid i Sundhed og Omsorg, 2019

FOA. Rygning på arbejdspladserne. Medlemsundersøgelse 2016.

Burton A. Dores the smoke ever really clear? Thirdhand smoke exposure raises new concerns. Environmental Health Perspectives, 2011.

 

Røgfri dagpleje

Loven tillader rygning indendørs i dagplejen, bare det er uden for åbningstiden. Kommunerne må dog godt indføre helt røgfri dagpleje. Og det har nogle gjort.

Røgfri dagpleje

Røgfri arbejdstid

I kataloget beskrives erfaringer fra arbejdspladser, som har indført røgfri arbejdstid, og der gives anbefalinger til en god proces.

Katalog: Røgfri Arbejdstid