Gå til sygdomsliste

Undtagelser i rygeloven

Der er en række undtagelser i rygeloven, som gør, at ikke alle er beskyttet mod tobaksrøg indendørs på arbejdspladsen og i det offentlige rum. Det er eksempelvis fortsat tilladt at ryge indendørs i dagplejehjem, på plejehjem, små værthuse og i erhvervskøretøjer.

Dagplejehjem

I følge rygeloven må der ryges indendørs i dagplejehjem så længe, det er uden for åbningstiden, og rygningen ikke sker i det rum, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum. Afhængig af indretningen i dagplejehjemmet kan det altså være tilladt at ryge i f.eks. stue eller køkken lige inden børnene skal passes.

Loven fastsætter kun en minimumstandard. Det vil sige, at kommunerne gerne må beslutte, at kommunens dagplejehjem skal være helt røgfri. Det vil sige, at der aldrig ryges indendørs – heller ikke uden for åbningstiden, i weekender eller af gæster.

En sådan bestemmelse er på linje med andre sikkerhedskrav, dagplejehjemmet typisk skal leve op til. For eksempel skal alle kemikalier være låst inde, og havebassiner og skakter skal være skærmede eller tildækkede.

Gammel røg i dagplejehjem

Hvis der ryges indendørs i dagplejehjem, breder tobaksrøgen sig fra rum til rum og sætter sig i støv, på møbler, på legetøj mm. Rester fra røgen kan blive siddende på møbler længe efter cigaretten er slukket. Små børn er særlig sårbare over for tobaksrøg, fordi de tilbringer meget tid indendørs. De opholder sig meget på gulvet og er dermed i tæt kontakt med den røg, som har sat sig i støv, på tæpper mm. De undersøger ting med munden og 'spiser' dermed de stoffer og partikler, som har sat sig på legetøjet.

Undtagelser i rygeloven

Erhvervsskoler og produktionsskoler

Erhvervsskoler og produktionsskoler er ikke omfattet af de samme bestemmelser i rygeloven som andre skoler. Elever og ansatte må ryge på skolernes matrikel på de områder, skolen har defineret som rygeområder.

Rygeloven fastsætter dog kun en minimumstandard. Det vil sige, at de enkelte erhvervs- og produktionsskoler gerne må vedtage regler, der bedre beskytter eleverne mod rygning og tobaksrøg.

En del erhvervsskoler har derfor indført røgfri skoletid eller er i gang med det. Det vil sige, at hverken elever, ansatte eller gæster må ryge i skoletiden - heller ikke i pauser eller uden for matriklen. 

Rygning på erhvervs- og produktionsskoler er med til at fastholde en rygekultur

I 2019 røg 29 pct. af erhvervsskole-eleverne dagligt og 9 pct. røg lejlighedsvis. 

Rygning på erhvervs- og produktionsskoler er med til at fastholde en rygekultur blandt eleverne. Når der ryges på skolens område, bliver rygningen meget synlig. Den synlige rygning er med til at normalisere rygning, og gør det lettere for unge at starte med at ryge og sværere for dem at stoppe.

Rygerum og rygekabiner
I følge rygeloven kan arbejdspladser beslutte at etablere indendørs rygerum og rygekabiner. Der skal opsættes skilte, som advarer om, at luften uden for rygerummene kan være sundhedsskadelig.

Rygeloven fastsætter kun en minimumstandard. Det vil sige, at de enkelte arbejdspladser gerne må beslutte, at de ikke vil have rygerum og rygekabiner.

WHO: Rygerum sikrer ikke beskyttelse mod tobaksrøg

Ventilation og rygerum kan ikke forhindre, at personale bliver udsat for tobaksrøgens skadelige stoffer.

Indendørs rygeforbud på arbejdspladser er den eneste effektive måde at sikre, at medarbejderne ikke bliver udsat for tobaksrøg. Når der ryges i rygerum og rygekabiner, vil noget af tobaksrøgen trænge ud til de omkringliggende gange og lokaler. Der vil også være høje koncentrationer af tobaksrøgen i  rygerummet, så rengøringspersonale bliver udsat for høje doser af røgen.

Omsorgs- og plejesektoren

I følge rygeloven kan beboere på plejehjem, døgninstitutioner og botilbud selv beslutte, om der må ryges på deres værelse. De kan dog blive pålagt, at de ikke må ryge i det tidsrum, hvor personale opholder sig på deres værelse.

Loven fastsætter kun en minimumstandard. Det vil sige, at de enkelte kommuner / plejehjem gerne må gå videre end loven.

Silkeborg Kommune har eksempelvis bygget et plejecenter, hvor den ene etage er helt røgfri - også på de enkelte værelser. Og I Aarhus Kommune arbejder de på at indfase røgfri afdelinger på kommunens plejehjem.

I ældreplejen er ca. 7 ud af 10 udsat for tobaksrøg
  • 72 pct. af de ansatte i hjemmeplejen bliver udsat for tobaksrøg fra borgere i deres arbejdstid.
  • 65 pct. af de ansatte på plejehjem og plejecentre bliver udsat for tobaksrøg fra borgere i deres arbejdstid.

 

Rygning i ældreplejen

Selv om der ikke ryges i det tidsrum, hvor personalet er i hjemmet, vil der stadig være skadelige stoffer til stede. Især for gravide medarbejdere er det problematisk, da udsættelse for tobaksforurenet luft kan skade barnet.

På plejehjem er det ikke kun personalet, der bliver udsat. Hvis der ryges på enkelte beboeres værelse, spreder røgen sig til gangene og de øvrige værelser, så de andre beboere også udsættes for tobaksrøg.

Undtagelser i rygeloven

Værtshuse under 40 m2

Rygeloven tillader rygning på værtshuse og udskænkningssteder, hvor serveringsarealet er under 40 m2, og hvor der ikke serveres mad. Ansatte på disse arbejdspladser er derfor ikke sikret samme beskyttelse i arbejdsmiljøet som deres kollegaer på større værtshuse.

Andre lande har rygeforbud på små værtshuse

I Spanien, Norge, Irland, England, Skotland mm. er det forbudt at ryge indendørs på alle værthuse og udskænkningssteder - uanset størrelse.

Undtagelser i rygeloven

Erhvervskøretøjer

Ifølge rygeloven er det tilladt at ryge i kraner, firmabiler og andre erhvervskøretøjer, der er arbejdsplads for én person ad gangen.

Gammel røg i erhvervskøretøjer

Rygning i biler giver meget høje koncentrationer af gammel røg, fordi bilen er et lille, lukket rum. Gammel røg ophobes og suges ind i overfladerne hvorfra den igen frigives til luften. Hvis en medarbejder ryger i et køretøj, bliver den næste medarbejder, som skal anvende køretøjet, udsat for gammel røg.

Væresteder og varmestuer

Rygeloven tillader rygning på væresteder og i varmestuer, hvis der kun er et opholdsrum for brugerne. Disse steder er både medarbejdere og brugere derfor ikke beskyttet mod tobaksrøg.

Kilder

Matt GE et al. When smokers move out and non-smokers move in: residential thirdhand smoke pollution and exposure. Tobacco Control 2010.

Steno Diabetes Center Copenhagen, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse. UNG19 - Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser 2019.

WHO Europe. Evidence brief. How can we best protect non-smokers from exposure to tobacco smoke? 2014

Aarhus Kommune. Rådmandsindstilling: Røgfri Fremtid i Sundhed og Omsorg, 2019

FOA. Rygning på arbejdspldserne. Medlemsundersøgelse 2016.

Burton A. Dores the smoke ever really clear? Thirdhand smoke exposure raises new concerns. Environmental Health Perspectives, 2011.

 

Røgfri dagpleje

Loven tillader rygning indendørs i dagplejen, bare det er uden for åbningstiden. Kommunerne må dog godt indføre helt røgfri dagpleje. Og det har nogle gjort.

Røgfri dagpleje

Ren luft til ungerne

Pjece med råd og vejledning til at beskytte børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne


Kommuner med røgfri arbejdstid

Få indblik i hvilke kommuner der har indført røgfri arbejdstid eller som er på vej til at indføre det.

Kort over kommuner med røgfri arbejdstid