Gå til sygdomsliste

Undtagelser i rygeloven

Der er en række undtagelser i rygeloven, som gør, at ikke alle er beskyttet mod tobaksrøg indendørs på arbejdspladsen og i det offentlige rum. Det er fortsat tilladt at ryge indendørs i dagplejehjem, og der er undtagelser for nogle ungdomsuddannelser, plejehjem, små værthuse, erhvervskøretøjer mm.

Dagplejehjem

I følge rygeloven må der ryges indendørs i dagplejehjem så længe, det er uden for åbningstiden, og rygningen ikke sker i børnenes primære lege- og opholdsrum.

Loven fastsætter kun en minimumstandard. Det vil sige, at de enkelte kommuner gerne må beslutte, at kommunens dagplejehjem skal være helt fri for tobaksrøg indendørs. Det vil sige, at der aldrig ryges indendørs – heller ikke uden for åbningstiden, i weekender eller af gæster.

En sådan bestemmelse er på linje med andre sikkerhedskrav, dagplejehjemmet typisk skal leve op til. For eksempel skal alle kemikalier være låst inde og havebassiner og skakter skal være skærmede eller tildækkede m.m.

Gammel røg i dagplejehjem

Hvis der ryges indendørs i dagplejehjem, spreder tobaksrøgen sig fra rum til rum og sætter sig i støv, på møbler, på legetøj mm. Den gamle røg kan blive siddende længe efter cigaretten er slukket. Små børn er særlig sårbare over for gammel røg, fordi de tilbringer meget tid indendørs. De opholder sig meget på gulvet, og er dermed i tæt kontakt med den gamle røg, som har sat sig i støv, på tæpper mm. De undersøger ting med munden og 'spiser' dermed de stoffer og partikler, som har sat sig på legetøj mm.

Undtagelser i rygeloven

Erhvervsskoler og produktionsskoler

Erhvervsskoler og produktionsskoler er ikke omfattet af de samme bestemmelser i rygeloven som andre skoler. I følge rygeloven gælder: Det er tilladt at etablere indendørs rygerum og at ryge udendørs på erhvervsskoler og produktionsskoler, som ikke udbyder 3-årige gymnasiale uddannelser, og som fortrinsvis har optaget unge over 18 år. 

Rygeloven fastsætter kun en minimumstandard. Det vil sige, at de enkelte erhvervs- og produktionsskoler gerne må vedtage regler, der bedre beskytter eleverne mod rygning og tobaksrøg.

Middelfart Produktionsskole er eksempelvis gået videre end loven. Skolen har indført 'Røgfri skoledag': Det er ikke tilladt at ryge på skolen - hverken indendørs eller udendørs.

Rygning på erhvervs- og produktionsskoler er med til at fastholde en rygekultur

I 2014 røg 37 pct. af erhvervsskole-eleverne dagligt. Dertil kom 20 pct., som røg af og til.1 

Rygning på erhvervs- og produktionsskoler er med til at fastholde en rygekultur blandt eleverne. Når der ryges indendørs i rygerum og udendørs på skolens område, bliver rygningen meget synlig. Den synlige rygning er med til at normalisere rygning, og gør det lettere for unge at starte med at ryge og sværere for dem at stoppe.

Rygerum og rygekabiner
I følge rygeloven kan arbejdspladser beslutte at etablere indendørs rygerum og rygekabiner. Der skal opsættes skilte, som advarer om, at luften uden for rygerummene kan være sundhedsskadelig.

Rygeloven fastsætter kun en minimumstandard. Det vil sige, at de enkelte arbejdspladser gerne må beslutte, at de ikke vil have rygerum og / eller rygekabiner.

WHO: Rygerum sikrer ikke beskyttelse mod tobaksrøg

Ventilation og rygerum kan ikke forhindre, at personale bliver udsat for tobaksrøgens skadelige stoffer.2

Totalt indendørs rygeforbud på arbejdspladser er den eneste effektive måde at sikre, at medarbejderne ikke bliver udsat for tobaksforurenet luft. Når der ryges i rygerum og rygekabiner, vil noget af tobaksrøgen trænge ud til de omkringliggende gange og lokaler. Der vil også være høje koncentrationer af tobaksrøgen i  rygerummet, så rengøringspersonale bliver udsat for høje doser af røgen.

Omsorgs- og plejesektoren

I følge rygeloven kan beboere på plejehjem, døgninstitutioner og botilbud selv beslutte, om der må ryges på deres værelse. De kan blive pålagt, at de ikke må ryge i det tidsrum, hvor personale opholder sig på deres værelse / i deres hjem.

Loven fastsætter kun en minimumstandard. Det vil sige, at de enkelte kommuner / plejehjem gerne må gå videre end loven.

Silkeborg Kommune bygger eksempelvis et nyt plejecenter, hvor den ene etage bliver helt røgfri. På denne etage bliver det forbudt at ryge på de enkelte værelser.

I ældreplejen er ca. 7 ud af 10 udsat for tobaksrøg
  • 72 pct. af de ansatte i hjemmeplejen bliver udsat for tobaksrøg fra borgere i deres arbejdstid.
  • 65 pct. af de ansatte på plejehjem og plejecentre bliver udsat for tobaksrøg fra borgere i deres arbejdstid.
     

Kilde: FOA Medlemsundersøgelse: Rygning på arbejdspladserne. 2016.

 

Rygning i ældreplejen

Selv om der ikke ryges i det tidsrum, hvor personalet er i hjemmet, vil der stadig være skadelige stoffer til stede. Især for gravide medarbejdere er det problematisk, da udsættelse for tobaksforurenet luft kan skade barnet.

På plejehjem er det ikke kun personalet, der bliver udsat. Hvis der ryges på enkelte beboeres værelse, spreder røgen sig til gangene og de øvrige værelser, så de andre beboere også udsættes for tobaksrøg.

Undtagelser i rygeloven

Værtshuse under 40 m2

Rygeloven tillader rygning på værtshuse og udskænkningssteder, hvor serveringsarealet er under 40 m2, og hvor der ikke serveres mad. Ansatte på disse arbejdspladser er derfor ikke sikret samme beskyttelse i arbejdsmiljøet som deres kollegaer på større værtshuse.

Andre lande har rygeforbud på små værtshuse

I Spanien, Norge, Irland, England, Skotland mm. er det forbudt at ryge indendørs på alle værthuse og udskænkningssteder - uanset størrelse.

Undtagelser i rygeloven

Erhvervskøretøjer

Ifølge rygeloven er det tilladt at ryge i kraner, firmabiler og andre erhvervskøretøjer, der er arbejdsplads for én person ad gangen.

Gammel røg i erhvervskøretøjer

Rygning i biler giver meget høje koncentrationer af gammel røg, fordi bilen er et lille, lukket rum. Gammel røg ophobes og suges ind i overfladerne, så jo mere der er blevet røget, jo mere er der ophobet. Hvis en medarbejder ryger i et køretøj, bliver den næste medarbejder, som skal anvende køretøjet, udsat for gammel røg.

Væresteder og varmestuer

Rygeloven tillader rygning på væresteder og i varmestuer, hvis der kun er et opholdsrum for brugerne. Disse steder er både medarbejdere og brugere derfor ikke beskyttet mod tobaksrøg.

Kilder

  1. SIF. Ungdomsprofilen, 2014.
  2. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2009
  3. Burton A. Dores the smoke ever really clear? Thirdhand smoke exposure raises new concerns. Environmental Health Perspectives, 2011.
  4. Matt GE et al. When smokers move out and non-smokers move in: residential thirdhand smoke pollution and exposure. Tobacco Control 2010.
 

Røgfri Fremtid

- Jeg synes ikke, at 40 børn og unge skal begynde at ryge hver dag. Hvorfor gør I ikke noget?

Se filmen
Læs mere på røgfrifremtid.dk


Røgfri dagpleje

Loven tillader rygning indendørs i dagplejen, bare det er uden for åbningstiden. Kommunerne må dog godt indføre helt røgfri dagpleje. Og det har nogle gjort.

Røgfri dagpleje

Ren luft til ungerne

Pjece med råd og vejledning til at beskytte børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne


Kommuner med røgfri arbejdstid

Få indblik i hvilke kommuner der har indført røgfri arbejdstid eller som er på vej til at indføre det.

Kort over kommuner med røgfri arbejdstid