Gå til sygdomsliste

Røgfri udearealer

Røgfri udearealer er blevet mere udbredt: DSB har indført røgfri perroner. Hospitaler har indført røgfri matrikel, og enkelte stadion er helt røgfri. Flere forlystelsesparker og zoologiske haver er delvist røgfri, og Københavns Kommune har erklæret alle legepladser røgfri.

Røgfri perroner, stadion, legepladser mm.

Rygeloven og røgfri udearealer

Rygeloven sikrer ikke beskyttelse mod tobaksrøg udendørs, men sætter kun regler for indendørs rygning. Men loven fastsætter kun mindstekrav. Det betyder, at kommuner og private arbejdspladser gerne må gå videre end loven og indføre røgfri udearealer.

RØGFRI TOGPERRONER OG BANEGÅRDE

DSB indførte i 2014 udendørs rygeforbud på togperroner og banegårde.

RØGFRI STADION

I Danmark findes der enkelte stadioner, der er helt røgfrit. Andre er godt på vej til at blive helt røgfri, men har stadig enkelte rygeområder.

Aalborg Portland Park

Aalborg Portland Park var det første stadion i Danmark, som blev total røgfrit. Det skete i 2007. Der må slet ikke ryges på stadion - hverken indendørs eller udendørs. Hvis man skal ryge, skal man helt uden for stadionet.

Blue Water Arena, Esbjerg

Blue Water Arena i Esbjerg er også helt røgfrit. Hvis man vil ryge, skal man helt udenfor stadion. Efter en 4-årig periode med afmærkede rygeområder besluttede ledelsen at gøre stadion helt røgfrit. De nye regler trådte i kraft i februar 2019. 

Farum Stadion

Farum Park (Farum Stadion) er røgfrit på alle tribunerne, men der er oprettet rygezoner under alle tribunerne.

Vejle Stadion

Vejle Stadion er røgfrit på alle tribunerne, men der er et rygeområde ved hver endetribune samt to rygeområder i VIP.

Fordele ved rygeforbud, hvor mange mennesker er samlet

Røgfri miljøer beskytter børn, unge og mod tobaksrøgens skadelige stoffer.

Røgfri miljøer beskytter også børn mod at begynde at ryge. Hvis børn og unge færdes i miljøer, hvor der ryges, vil de opleve rygning som en normal del af voksnes liv, og der er større risiko for, at de selv begynder at ryge.

RØGFRI LEGEPLADSER

I 2013 blev alle Københavns legepladser erklæret røgfri. Der ikke tale om et egentligt forbud men en henstilling.

I Odense Kommune bliver alle offentlige legepladser røgfri fra d. 1. november 2019.

Røgfri perroner, stadion, legepladser mm.
Rygeforbud på legepladser

I nogle lande er der forbud mod at ryge på legepladser. Det gælder eksempelvis Frankrig, hvor det siden 2015 har været forbudt at ryge på alle offentlige legepladser.1

Røgfri perroner, stadion, legepladser mm.

RØGFRI HOSPITALER OG SYGEHUSE

Amager Hospital

Hospitalet er røgfrit. Hverken personale, pårørende eller patienter må ryge på hospitalets område. Det gælder både indendørs og udendørs. Det gælder også e-cigaretter. Hvis man er indlagt, kan man få hjælp til at håndtere sin indlæggelse uden at ryge eller hjælp til helt at stoppe med at ryge.

Bispebjerg Hospital

Hospitalet er røgfrit. Personale og pårørende ikke må ryge i hospitalets bygninger eller på det udendørs terræn. Patienter må dog ryge, hvis de har fået en individuel dispensation.

Bornholms Hospital

Bornholms Hospital er røgfrit. Rygning er ikke er tilladt  hverken indendørs og udendørs. ​Forbuddet gælder alle former for tobak inkl. e-cigaretter. Formålet med reglerne er:

At sikre, at ingen ansatte eller patienter bliver udsat for tobaksrøg
At støtte personale og patienter, som ønsker at holde op med at ryge
At skabe rammer og regler, der understøtter det sunde valg

Hvidovre Hospital

Hospitalet er røgfrit. Hverken personale, pårørende eller patienter må ryge på hospitalets område. Det gælder både indendørs og udendørs. Det gælder også e-cigaretter. Hvis man er indlagt, kan man få hjælp til at håndtere sin indlæggelse uden at ryge eller hjælp til helt at stoppe med at ryge.

Holbæk Sygehus

Sygehuset er røgfrit. Patienter, personale og pårørende må ikke ryge på sygehusets område. 

Ringe sygehus

Sygehuset er helt røgfrit. Der må slet ikke ryges på sygehusets område – heller ikke udendørs.

Ringsted Sygehus

Sygehuset er helt røgfrit. Der må slet ikke ryges på sygehusets område – heller ikke udendørs.

Slagelse Sygehus

Sygehuset er helt røgfrit. Der må slet ikke ryges på sygehusets område – heller ikke udendørs.

Sygehusenheden Nyborg

Sygehusenheden er helt røgfri. Der må slet ikke ryges på enhedens område – heller ikke udendørs.

Sygehusenheden Ærø

Sygehusenheden er helt røgfri. Der må slet ikke ryges på enhedens område – heller ikke udendørs.

Tobaksrøg udendørs kan nå høje koncentrationer

Tobaksrøgen forsvinder hurtigere udendørs end indendørs. Men målinger har vist, at under halvtage, ved bygninger, læhegn og tæt på én, der ryger, kan koncentrationen af partikler fra tobaksrøgen nå op på samme niveau som ved indendørs rygning.1

DELVIST RØGFRI FORLYSTELSESPARKER OG ZOO

Forlystelsesparker

Legoland og Faarup Sommerland er begge delvist røgfri. Man må kun ryge i særlige rygezoner.

Zoologiske haver

Aalborg Zoo, Givskud Zoo, Københavns Zoo og Odense Zoo er alle delvist røgfri. Rygning henvises til særlige rygezoner.

Røgfri perroner, stadion, legepladser mm.
Udsættelse for tobaksrøg udendørs kan måles i kroppen

Når man opholder sig steder udendørs, hvor der bliver røget af mange mennesker, optager man røgens stoffer i kroppen. Det viser spyt- og urinmålinger af ikkerygere, som besøgte udendørs restauranter og barer, hvor der blev røget udendørs.2,3

Kilder

  1. Klepeis et al, 2007. Real-time measurement of outdoor tobacco smoke particles. Journal of the Air and Waste Management Association, 57:522-534.
  2. Hall et al. Assessment of exposure to secondhand smoke at outdoor bars and family restaurants in Athens, Georgia, using salivary cotinine. J Occup Environ Hyg. 2009;6: 698-704.
  3. St Helen G et al. Exposure to secondhand smoke outside of a bar and a restaurant and tobacco exposure biomarkers in nonsmokers. Environ Health Perspect. 2012;120:1010-6.
 

Røgfri Fremtid

- Jeg synes ikke, at 40 børn og unge skal begynde at ryge hver dag. Hvorfor gør I ikke noget?

Se filmen
Læs mere på røgfrifremtid.dk


Røgfri bil

Ved at gøre bilen røgfri bliver bilens indeklima bedre, og børn og voksne beskyttes mod røgens skadelige stoffer.

Røgfri bil


Røgfrit hjem

Et røgfrit hjem er med til at sikre et godt indeklima. Vi tilbringer i gennemsnit 16 timer af døgnet i vores eget hjem. Derfor er det vigtigt med ren luft i hjemmet.

Røgfrit hjem