Gå til sygdomsliste

Vaccinationer mod kræft

Cirka 18 pct. af alle kræftformer i verden skyldes modstandsdygtige infektioner med virus, bakterier eller parasitter.

I EU er det omkring 10 pct., og infektionerne findes hovedsageligt ved kræft i livmoderhals, lever og mave samt ved visse hæmatologiske kræftsygdomme som f.eks. leukæmi og non-Hodgkins lymfom.

I takt med at man har fået mere viden om smittefarlige faktorers rolle i udviklingen af kræft, er anti-bakteriel og anti-viral behandling samt vaccinationsprogrammer blevet vigtige redskaber imod kræft.

De fire vigtigste kræftformer, der er blevet knyttet til smittefarlige faktorer bliver omtalt her – med særlig henvisning til mulighederne for forebyggelse i EU-landene.

Livmoderhalskræft

I Europa er der hvert år omkring 61.000 kvinder der får livmoderhalskræft (tal fra 2019). Forskellige typer HPV - human papillomavirus - er fundet i 99 pct. af vævsprøver fra kvinder med livmoderhalskræft. HPV 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58 er tilsammen skyld i 90 pct. af alle tilfælde af livmoderhalskræft, og det er de HPV-typer, HPV-vaccinationen beskytter imod.

Sundhedsmyndighederne i alle lande i EU anbefaler HPV-vaccination. Særligt i de nordiske lande er der høj tilslutning til HPV-vaccination. I Norge takker næsten 90 pct. af piger og drenge ja til at blive vaccineret mod HPV, og i Sverige gælder det omkring 80 pct. af pigerne. Drenge bliver ikke tilbudt gratis HPV-vaccination i Sverige.

HPV-vaccination

Som led i børnevaccinationsprogrammet kan drenge og piger blive gratis HPV-vaccineret, fra de fylder 12 og indtiil de fylder 18 år. HPV-vaccinen blev gratis for drenge i 2019 - for drenge født 1.7.2007 og derefter.

HPV-vaccination

Leverkræft

Hvert år får 30.000 mennesker leverkræft i EU. Langt de fleste tilfælde af sygdommen skyldes kronisk infektion med hepatitis B virus (HBV) og hepatitis C virus (HCV).

I 20 år har det været muligt at blive vaccineret mod HBV. Det er dog forskelligt, om befolkningerne i EU bliver vaccineret. I nogle lande – bl.a. Danmark – vaccineres børn ikke mod HBV, fordi forekomsten af virus er lav.

HCV udgør et stigende problem flere steder i EU (især i Grækenland, Italien og Spanien) og i nogle befolkningsgrupper, især blandt stiknarkomaner. Der findes endnu ikke en vaccine, og man er endnu ikke færdig med at evaluere den behandling, der tilbydes.

Derfor afhænger forebyggelse af HCV-smitte i øjeblikket dels af nøje kontrol af blod og andre blodprodukter, dels af at sundhedsfagligt personale og andre faggrupper (f.eks. akupunktører, tatovører osv.) kun bruger éngangsnåle.

Mavekræft

Infektion med Heliobacter pylori (Hp) er forbundet med en omkring seks gange forøget risiko for mavekræft. Ud af ca. 78.000 nye tilfælde hvert år i EU skyldes ca. 65 pct. af tilfældene Hp.

Den nuværende behandling af Hp baseret på antibiotika er effektiv, men patienternes manglende overholdelse af behandling, resistens over for antibiotika og tilbagevendende infektioner vanskeliggør behandlingen. Herudover har behandlingen ikke vist sig at nedsætte risikoen for mavekræft.

Der er gjort flere forsøg på at udvikle en vaccine mod Hp, men det er ikke lykkedes. Desværre lader det ikke til, at medicinalindustrien er villig til at investere i den lange og uvisse proces, som det vil kræve at udvikle en effektiv vaccine.

Hæmatologiske kræftsygdomme

Den fjerde gruppe af kræftformer, hvor smittefarlige faktorer synes at spille en stor rolle, er hæmatologiske kræftsygdomme dvs. non-Hodgkins lymfom, Hodgkins sygdom og leukæmi. De udgør i alt ca. 104.000 nye tilfælde pr. år i EU.

Visse virus (f.eks. EBV, HIV, HCV og Hp) regnes for at være årsag til en del af tilfældene af non-Hodgkins lymfom og Hodgkins sygdom. Børneleukæmi kan også knyttes til en eller flere endnu ikke identificerede smittefarlige faktorer.

Man kan konkludere, at smittefarlige faktorer udgør en væsentlig del af kræfttilfældene i EU. I øjeblikket prioriteres udvidelse af vaccinationsprogrammer mod HBV og medtagelse af test mod HPV i screening for livmoderhalskræft.

Vacciner mod kræftsygdomme, som skyldes disse smittefarlige faktorer, er imidlertid en af de mest lovende metoder til forebyggelse og endda helbredelse af visse typer. På grund af de enorme udgifter til udvikling af vaccine bør der i EU arbejdes på offentligt og privat samarbejde – især med hensyn til udvikling af vaccine mod HCV og Hp.

Læs mere:

Årsager til kræft: Infektioner