Gå til sygdomsliste

ALiCCS - en nordisk undersøgelse af senfølger efter børnekræft

Moderne behandlingsprincipper for børnekræft omfatter ofte høje doser af strålebehandling og kombinationsbehandling med højdosis kemoterapi. Mens behandlingerne redder livet for mange, kan de også medføre en lang række senfølger senere i livet

På basis af forskningsmidler fra Det Strategiske Forskningsråd for en femårig periode har vi søsat et stort nordisk senfølgeprojekt '’Adult Life after Childhood Cancer in Scandinavia'’ (ALiCCS). I undersøgelsen indgår mere end 55.000 børn, som er diagnosticeret med kræft før 20-års alderen og en nordisk befolkningsbaseret sammenligningsgruppe på i alt 275.000 kontroller.

Hovedformålet med den nordiske undersøgelse er at kortlægge somatiske senfølger efter børnekræft. I store kohortestudier bliver risikoen for senfølger kortlagt, blandt andet inden for hjerte og lunger, det endokrine system (de organer, der danner hormoner) og reproduktionsorganerne, nyrer og mavetarmkanal.

Kohortestudierne efterfølges af case-kohorte studier med det formål at kortlægge, hvilken del af behandlingen der har ført til disse komplikationer.

For at få et fuldstændigt billede af den behandling, der er givet til det enkelte barn, studerer vi den oprindelige behandlingsjournal, og detaljerede oplysninger om strålebehandling og kemoterapi bliver kortlagt for børn med en given sygdom samt for et tilfældigt udtræk af børn i overlevergruppen (sammenligningsgruppe).

For udvalgte sygdomme vil vi i samarbejde med M.D. Anderson Cancer Center i Houston, Texas, USA beregne præcise stråledoser til det relevante organ (eksempelvis til bugspytkirtel eller æggestok), så vi kan vurdere, om der er en sammenhæng mellem stråledosis og den pågældende sygdom eller komplikation.

Det overordnede formål med undersøgelsen er at skabe viden, der kan bruges til at rådgive patienter og til at justere behandlingsprotokollerne, så behandlingen fremover giver færre senfølger. Se venligst http://www.aliccs.org for yderligere information.

I undersøgelsen indgår forskning i hjerte-kar- og lungekomplikationer samt i hormonelle senfølger og graviditetskomplikationer.

Læs mere om specifikke projekter:

Senfølger efter børnekræft

Senfølger efter specifikke børnekræftsygdomme