Gå til sygdomsliste

Reproduktionsforstyrrelser efter behandling for børnekræft

Børnekræftpatienter bliver ofte behandlet med høje doser af strålebehandling og systemisk kombinationsbehandling med højdosis kemoterapi. Det er behandlinger, som kan redde liv. Men de kan samtidig give mutationer i kønscellerne - altså i ægcellerne hos kvinder og i sædcellerne hos mænd. På den måde kan de føre til sygdom i næste generation. I dag er der imidlertid kun sparsom viden om de genetiske konsekvenser af disse behandlingsformer.

Overlevere efter kræft i barndom og teenageår er i dag en af de største grupper af mennesker, der, før de selv når den reproduktive alder, har været udsat for høje doser af stoffer, der potentielt kan give genetiske ændringer.

Næste generation

Ved brug af både epidemiologiske og molekylærbiologiske studier undersøger vi reproduktionsforstyrrelser efter kræftbehandling i barndommen. Undersøgelserne inkluderer alle overlevere efter børnekræft i Danmark og deres børn samt blodprøver på lidt over 100 børnecancerpatienter og deres familie. Formålet er at vurdere, om behandlingen fører til kønscellemutationer blandt overlevere efter børnekræft, der kan videreføres til næste generation og her øge risikoen for eksempelvis aborter og dødfødsler, sygdom blandt deres børn (kromosomafvigelser, medfødte misdannelser), eller forandringer på dna-niveau.

Du kan læse mere om undersøgelsen af de genetiske konsekvenser af kræftbehandlingen på projektets hjemmeside www.gcct.org.

Bag forskningen

Kontaktperson:
gruppeleder, overlæge Jeanette Falck Winther, dr.med.
e-mail: jeanette@cancer.dk
tlf. 35 25 76 70

Projektet er støttet af:
Kræftens Bekæmpelse
National Institute of Health, USA
Børnecancerfonden

Fertilitet

Ved at gøre brug af de danske sundhedsregistre vil vi undersøge fertiliteten hos kvinder, der har haft kræft i barndom, ungdom og tidlig voksenalder. Resultaterne bliver sammenlignet med fertiliteten blandt deres søstre og en kontrolgruppe af tilfældigt udvalgte kvinder. Formålet med studiet er at undersøge overlevernes chancer for at blive gravide og føde et raskt barn efter fertilitetsbehandling.

Bag forskningen

Kontaktperson:
gruppeleder, overlæge Jeanette Falck Winther, dr.med.
e-mail: jeanette@cancer.dk
tlf. 35 25 76 70

postdoc Line Kenborg, cand.scient.san.publ., ph.d.
e-mail: kenborg@cancer.dk
tlf. 35 25 79 14

Projektet er støttet af:
Børnecancerfonden