Gå til sygdomsliste

Forskningsenheden: Celledød og metabolisme

Vi er ca. 30 forskere, studerende og teknisk personale i forskningsenheden Celledød og metabolisme (CDM), som ledes af Professor Marja Jäättelä. Enheden er en del af Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning.

Vi forsker i cellernes livsprocesser i forhold til kræft.

Forskerne leder bl.a. efter forklaringer på, hvorfor nogle kræftceller udvikler et forsvar - resistens - mod behandling.

Vi undersøger, hvordan cellernes kommunikerer med hinanden gennem særlige signalsystemer, og hvordan cellerne reagerer på stress og andre påvirkninger udefra.

Cellernes selvmordsprogrammer

Vi forsker i de kontrolfunktioner, som cellerne benytter til at rette de fejl, som hele tiden opstår under celledeling.

Vi har bl.a. fokus på cellernes såkaldte selvmordsmekanismer, som er cellernes ultimative stopklods, når der opstår så alvorlige fejl ved celledelingen, at de ikke kan rettes. Hvis disse forskellige kontrolsystemer svigter, kan cellerne udvikle sig til kræftceller.

Vi har desuden arbejdet på at udvikle bedre og nye behandlingsmetoder for brystkræft.

Professor Marja Jäättelä leder enheden, som bl.a. er anerkendt internationalt for forskning i kræftcellers kommunikationssystemer.

Cellernes forsvar mod behandling

I vores forskning undersøger vi bl.a. årsagerne til, at mange kræftceller udvikler forsvar mod behandling, såkaldt resistens. Og vi var blandt de første til at opdage nogle af de hidtil ukendte mekanismer, som kræftceller benytter til at blive resistente overfor behandling.

På baggrund af denne forskning er vi også med til at udvikle nye typer lægemidler, hvor vi anvender en bred vifte af moderne molekylær-og cellebiologi teknikker.

Uddannelse af unge forskere

Laboratoriet deltager aktivt i en række internationale forskningsnetværk og samarbejder tæt med førende laboratorier og klinikker inden for bioinformatik, proteomics, lipidomics, vesikel handel, celledød og endokrine behandlinger.

Ud over selve forskningen, er uddannelse af studerende og unge forskere højt prioriteret i vores forskningsenhed.

Den ny viden bruges aktivt til at udvikle nye og bedre behandlingsmetoder.

Enhedens femkløver

Forskningen i Celledød og metabolisme er organiseret i følgende tæt forbundne forskergrupper:

  • •Lysosomer

  • Signalmekanismer

  • Membranintegritet

  • Lipidomics

Læs mere om enheden Celledød og metabolisme (engelsk version)