Gå til sygdomsliste

Forskningsenheden: Cellestress og overlevelse

Forskningsenheden ’Cellestress og overlevelse’ ledes af professor Francesco Cecconi. Enheden er en del af Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning.

Cellestress og overlevelse er den nyeste forskningsenhed i Center for Kræftforskning. Enheden består af 10-12 medarbejdere ledet af professor Francesco Cecconi.

Professor Francesco Cecconi leder enheden Cellestress og overlevelse.

Francesco Cecconi er professor i udviklingsbiologi og har tidligere arbejdet som leder af Laboratoriet for Molekylær embryologi på et af Roms førende universiteter; 'Università degli Studi di Roma - Tor Vergata.

Kræftcellers overlevelse

I forskningsenheden Cellestress og overlevelse, arbejder vi på at afsløre hemmelighederne bag kræftcellernes evne til at overleve. Vi undersøger de forskellige livsprocesser i cellerne for at skaffe ny viden om de komplekse mekanismer, der styrer kræftcellernes udvikling og f.eks. hjælper cellerne til at overleve behandling af kræft. Vi fokuserer bl.a. på den såkaldte autofagiproces, hvor cellerne populært sagt spiser sig selv.

Autofagi er en meget vigtig mekanisme i alle cellers overlevelsesproces, og det cellernes svar på den stress, de udsættes for. En kræftcelles overlevelsessucces afhænger af autofagi. Autofagi er også et af de nye fokusområder i international kræftforskning og et forskningsfelt, der giver os et stærk håb for fremtidens kræftbehandling.

Forskning i autofagi og cellernes øvrige livsprocesser er et vigtigt fokusområde indenfor fremtidens kræftforskning.

Cellernes rengøring

Autofagi er, populært sagt, en slags rengøringsprogram i cellerne. Og den nyeste forskning har givet os mere viden om, hvordan den komplekse mekanisme ved autofagi virker ved at fjerne affaldsstoffer fra cellerne. Hvis der opstår en defekt i cellernes rengøringsprogram, øges risikoen for kræft. Der sker nemlig det, at affaldet med giftige forbindelser ophobes i cellerne, og det kan beskadige cellernes dna, så cellerne udvikler sig til kræftceller.

Der skal skabes et internationalt forskningsmiljø, som også kan tiltrække nye unge forskere.

Fremtidens forskning

Paradoksalt nok kan autofagi også gøre det modsatte, nemlig at hjælpe kræftcellerne at overleve stress fra en kræftbehandling. Så hvis vi bliver bedre til at forstå processen med autofagi, kan vi måske i fremtiden påvirke processen effektivt og bruge autofagi som et våben til at bekæmpe kræft.

I dag ved vi også, at autofagi spiller en vigtig rolle i vores immunforsvar og i udviklingen af sygdomme som Parkinsons og Alzheimers og har helt sikkert en effekt på vores genetiske udvikling allerede fra forstertilstanden.

Internationalt miljø

Sammen med sit forskerteam opbygger Francesco Cecconi den nye forskningsenhed.
Cellestress og overlevelse satser også på at opbygge et internationalt forskningsmiljø, som kan tiltrække og inspirere den næste generation af unge kræftforskere og derved udvikle et bredt netværk indenfor den internationale kræftforskning med fokus på dette nye område.

Læs mere om forskningsenheden (English version)