Gå til sygdomsliste

Statistik og dataanalyse

Fællesfunktionen Statistik og Dataanalyse ledes af Christian Dehlendorff

Statistik og dataanalyse ledes af chefstatistiker Christian Dehlendorff

Statistik spiller en vigtig rolle i vores forskning og er et centralt element i stort set al epidemiologisk og biologisk kræftforskning.

Sammenhæng mellem teori og praksis

Vores forskere anvender statistiske metoder til at belyse sammenhænge mellem erfaringer og undersøgelser af kræftpatienter på klinikken og teoretiske modeller for, hvordan kræft opstår og udvikler sig. Statistik anvendes f.eks. til at belyse, hvilken betydning kvinders alkoholforbrug har for udviklingen af brystkræft.

Statistik i udvikling

Statistiske analyser er en absolut nødvendig del af både den epidemiologiske og biologiske forskning. Vi bistår derfor forskerne i Center for Kræftforskning med støtte til en lang række forskellige statistiske og metodiske opgaver, som indgår i deres forskningsprojekter.

Samtidig er det også vores opgave at udvikle, vedligeholde og forbedre den metodiske videnskab indenfor forskningen, blandt andet gennem selvstændige metodiske og epidemiologiske projekter.

De statistiske modeller spiller en væsentlig rolle i de fleste store forskningsprojekter.

Det er afgørende, at statistisk kompetence medtænkes allerede i planlægningsfasen og indgår i alle faser af undersøgelsen. Formålet er at fastholde det høje statistiske niveau i vores kræftforskning og at sikre, at de nyeste statistiske metoder inddrages i forskningscentrets projekter.

Eksempler på brugen af statistik i kræftforskningen:

Vi anvender statistiske modeller til at analysere senfølger hos patienter efter en kræftsygdom.

Vi arbejder med at lokalisere, hvor hjernetumorer præcist sidder i hjernen. Vi leder efter de områder, hvor tumorerne især hobes op og sammenholder det med brugen af mobiltelefoner, som udsender stråling, som muligvis kan påvirke dele af hjernen..

Vi anvender også statistiske modeller til at undersøge arv og miljø hos familier, som i særlig høj grad rammes af kræftsygdomme. Ved at analysere forældre, tvillinger, helsøskende og halvsøskende samt fætre og kusiner belyser vi, hvor stor en andel af kræftsygdommene i familien, som skyldes enten arv eller miljø.

Vi udarbejder statistiske metoder og modeller som bruges i den biologiske forskning til at undersøge forskellige livsprocesser og stoffer i cellerne.

Vi løser også en lang række opgaver indenfor den epidemiologiske forskning. Det gælder bl.a. projekter om prostatakræft og lægemidlers sammenhæng med kræftrisiko og -prognose.

Registerforskning

Enheden for statistik har ligeledes et indgående kendskab til de centrale sundhedsregistre i Danmark, som er grundlaget for den epidemiologiske kræftforskning i Danmark og helt afgørende for, at vi kan lave undersøgelser og skabe korrekte resultater. Vi samarbejder ligeledes med de centrale sundhedsmyndigheder, Statens Serum Institut og andre afdelinger i Kræftens Bekæmpelse, som har ansvaret for forebyggelse og dokumentation af kræftsygdomme.

Statistikerne har også tradition for et tæt samarbejde med hospitaler og sundhedsmyndigheder.

Vi tilbyder endvidere alle forskere i Kræftens Bekæmpelse vejledning i, hvordan man planlægger og starter nye forskningsprojekter i forhold til statistik og metoder.
Hvis du ønsker at nærmere oplysninger om enhedens arbejde og forskning, er du velkommen til at kontakte chefstatistiker Christian Dehlendorff .