Gå til sygdomsliste

Indsamling af væv

The Brain Tumor Initiative

BAGGRUND

Omkring 13.000 mennesker bliver årligt diagnosticeret med glioblastom i Europa. Glioblastomer er en af de mest aggressive kræftformer og sygdommen er livstruende.

Behandlingen er ofte operation, som har nogen effekt men sjældent helbreder sygdommen, selv ikke med efterfølgende stråle- og kemoterapi. Behandling af glioblastom er vanskelig, da kræften ofte bliver modstandsdygtig mod behandlingen, og fordi der er en stor risiko for at sygdommen vender tilbage ofte i en mere aggressiv form.

Glioblastomer vokser desuden ofte ind i vævet omkring den oprindelige tumor, og det er derfor yderst vanskeligt at operere hele tumoren væk uden at beskadige det raske hjernevæv.

FORMÅL

Studier har vist, at den måde man dyrker celler i laboratoriet har betydning for, om resultaterne senere kan gentages i forsøg med patienter.

I mange år har forskere brugt cellelinjer, man kan købe, til at udføre forsøg. Disse kræftceller har imidlertid vist sig at have andre egenskaber end kræftceller, der kommer fra tumorer i patienter. Samtidig reagerer de ikke på giftstoffer på samme måde som kræftceller isoleret direkte fra patienter med glioblastom.

Vi har derfor startet ”The Brain Tumor Initiative” sammen med Afdeling for Neurokirurgi og Fase I enheden på Rigshospitalet. Dette er første skridt til at danne en platform, hvor alle biopsier fra patienter med glioblastomer vil blive opsamlet og dyrket.

I vores musemodel vil kræftcellernes naturlige mikromiljø og struktur blive bevaret, hvorefter cellerne bliver testet med forskellige behandlinger. Denne model efterligner virkeligheden bedst og giver derfor mulighed for på sigt at identificere nye målrettede og individuelle behandlinger.

Biopsier fra glioblastomtumorer vil blive gjort klar i laboratoriet og derefter transplanteret i særlige forsøgsmus til efterfølgende forsøg (se Figur 1). Yderligere vil hver enkelt tumor blive nedfrosset og blandt andet brugt til et forskningsprojekt omkring skræddersyet behandling, ledet af Prof. U. Lassen, Rigshospitalet (se link nedenfor).

The Brain Tumor Initiative

Skematisk oversigt af biopsi-opsamling

Vævsprøver udtaget ved operation på Rigshospitalet vil blive: (1) nedfrosset i flydende nitrogen til et forskningsprojekt om skræddersyet behandling, vævssnit og valideringsstudier; (2) dissocieret og kultiveret i laboratoriet. Celler vil herefter blive dyrket i kultur som lader dem vokse i deres naturlige sfæroide tredimensionelle struktur, hvorefter de vil blive injiceret subkutant i immunkompromitterede mus. Efter 3-6 måneder vil der dannes en tumor, som er sammenlignelig med patientens.

Partnere i "The Brain Tumor Initiative"

P. Hamerlik PhD.
Hjernetumorbiologi, Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse, København.

Dr. J. Brennum, Dr. Jane S. Rasmussen & Dr. Jiri Bartek, Jr.
Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet, København
 – inklusion af patienter og opsamling af biopsier

Dr. U. Lassen
Fase I Enhed, Rigshospitalet, København
Forskning i skræddersyet behandling og test af nye behandlinger