Gå til sygdomsliste

Forskningsenheden: Kost, gener og miljø

Vi er 70 forskere, studerende og teknisk personale i Kost, gener og miljø, som ledes af professor Anne Tjønneland. Enheden er en del af Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning.

Biobanken i Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning er grundlaget for mange store forskningsprojekter i kræft og indeholder over 900.000 prøver og data.

Vi undersøger kræftrisiko i vores miljø og livsstil, f.eks. sammenhængen mellem kost, motion og kræft. Vi forsker i arbejdsmiljø og i arvelige risikofaktorer. Vi er også med til at udvikle nye diagnosemetoder, som kan bruges til at opdage kræft så tidligt som muligt.

Vores forskning bygger ofte på et tæt samspil mellem epidemiologisk, biologisk og genetisk forskning.

Vores videnskabelige undersøgelser bruges som basis for bedre forebyggelse og mere effektiv behandling af kræft. Vores resultater har ofte dannet grundlag for forebyggelseskampagner og lovgivning mod f.eks. asbest, alkohol, rygning og andre stoffer, som er årsag til kræft eller mistænkes for at fremkalde kræft.

Læs mere om Kost, gener og miljø (engelsk version)

Professor Anne Tjønneland leder forskningsenheden Kost, gener og miljø.

Kost, gener og miljø består af fem forskningsgrupper:

Kost, kræft og helbred

(leder Anne Tjønneland)
Kost, kræft og helbred er en af de største danske befolkningsundersøgelser til dato. Vi arbejder på at undersøge sammenhænge mellem kostvaner, livsstil og udviklingen af kræftsygdomme. Målet er på længere sigt at forbedre vores levevaner og forebygge sygdomme.

Læs mere om Kost kræft og helbred

Kost og biomarkører
(leder Anja Olsen)
Vi beskæftiger os med sammenhænge mellem kost og kræft i bred forstand. Et gennemgående træk for vores forskning er dog, at vi ofte benytter såkaldte biomarkører; altså stoffer målt i blod eller andet biologisk materiale.

Læs mere om Kost og biomarkører

Arbejde, miljø og kræft
(leder Ole Raaschou-Nielsen)
Vi undersøger hvilke sammenhænge, der kan være mellem arbejde, miljø og kræft. Vi har bl.a. fokus på kemiske stoffer, arbejdstid og natarbejde, luftforurening, magnetfelter og radon, livsstil, kost og samspillet mellem gener og miljøpåvirkninger.

Læs mere om Arbejde, miljø og kræft

Bymiljø
(leder Mette Sørensen)
Vi har fokus på at undersøge sammenhænge mellem miljøfaktorer i bymiljøet og risikoen for at udvikle kræft.

Læs mere om Bymiljø

Molekylær diagnostik
(leder Per Guldberg)
Vi undersøger genernes betydning for udvikling af kræft. Vi er særligt interesserede i, hvordan genetiske tests kan anvendes til at forbedre kræftdiagnostikken. Vores arbejde bygger i høj grad på tværfaglig forskning.

Læs mere om Molekylær diagnostik