Gå til sygdomsliste

Arbejde, miljø og kræft

Vi undersøger sammenhænge mellem arbejde, miljø og kræft. Vi har bl.a. fokus på kemiske stoffer, arbejdstid og natarbejde, luftforurening, magnetfelter, radon, livsstil og samspillet mellem gener og miljøpåvirkninger.

Ren luft har betydning for helbredet. Forskerne undersøger bl.a. sammenhæng mellem forskellige former for luftforurening eller stråling og risiko for kræft.

Miljøet

Luftforurening og støj undersøges i relation til risiko for forskellige typer af kræft samt andre sygdomme.

Kemiske stoffer, magnetfelter og radon undersøges i forhold til kræft.

Livsstil undersøges. Det sker bl.a. i en undersøgelse af tarmkræft. Her ser vi på, hvordan antioxidanter i kosten kan spille sammen med gener i forhold til risiko for tarmkræft.

Samspil mellem gener og miljø undersøges f.eks. i studier af giftige stoffer i drikkevand. Vi har også en undersøgelse af gener, som er involveret i cellernes forsvar mod fremmedstoffer.

Der er også påvist sammenhæng mellem natarbejde og kræft.

Natarbejde og kræft

Vi har lavet en række undersøgelser af natarbejde, døgnrytmeforstyrrelse og risiko for kræft. I 2007 vurderede WHO, at natarbejde med forstyrrelser af døgnrytmen sandsynligvis er kræftfremkaldende. Men der er fortsat mange uafklarede spørgsmål. F.eks. hvilke kræftformer der skyldes natarbejde, typen (f.eks. roterende versus permanent) og intensiteten og varigheden af natarbejde i relation til kræft. Endelig undersøger vi, om der er sammenhæng mellem menneskers døgnrytmepræferencer og risikoen for kræft. (Døgnrytmepræferencen er den egenskab, som afspejler den personlige præference for at være mest aktiv morgen eller aften - populært kaldet A- og B-mennesker).

Kemikalier og kræft

Vi undersøger kemikalier på arbejdspladsen, som f.eks. er kræftfremkaldende i forsøgsdyr, men hvor dokumentationen for mennesker enten ikke findes eller er mangelfuld, f.eks. organiske opløsningsmidler, formaldehyd eller svejserøg.

Mange kemikalier undersøges og mistænkes for at være kræftfremkaldende.

Erhverv og kræft

Vi foretager overvågning af kræftudvikling i Danmark i relation til erhverv. Vi har etableret en database med en lang række oplysninger om alle 700.000 danske lønmodtagere, som har fået kræft i perioden 1970-2007. På den baggrund kan vi f.eks. vurdere hvilke typer job, som har størst og mindst kræftrisiko. Som noget nyt undersøger vi også forskellige påvirkninger i forbindelse med forældres erhverv i relation til kræft hos børnene.

Læs mere om Arbejde, miljø og kræft