Gå til sygdomsliste

Forskningsenheden: Livet efter kræft

Forskningsenheden 'Livet efter Kræft' er en del af Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning.

Der er et liv efter kræft. Vores forskningsområde handler om hvordan kræft påvirker patienten og familien, børn og voksne. Hvad kan vi gøre for at det bliver et bedre liv? Det er i al sin enkelhed det, der er vores centrale forskningsspørgsmål.

Vores afdeling blev etableret i 2011, og består af forskere med interesse og erfaring inden for klinisk forskning, epidemiologi og psykosocial forskning. Vi arbejder med problemstillinger inden for rehabilitering, senfølger, kommunikation, screening, interventioner, adfærd, psykologiske problemer, sociale konsekvenser men også genetik og biologiske mekanismer, der kan forklare hvorfor senfølger opstår.

Vores forskning bygger på information vi får fra kliniske studier af kræftpatienter og deres pårørende, og fra registre. Vi har erfaring med de danske sundheds- og sygdomsregistre, som vi har anvendt til at belyse de problemstillinger, der er i vores fokus gennem de mange hundrede videnskabelige publikationer vi har offentliggjort i mange af verdens førende videnskabelige kræfttidsskrifter.

Vi har gennemført 12 kliniske lodtrækningsundersøgelser (randomiserede), hvor vi har undersøgt forskellige støttende tilbud til kræftpatienter og deres familier på samme måde som man afprøver om lægemidler har effekt. Så også inden for dette område har vi solid erfaring. Vi udvikler nye skalaer til at belyse hvordan patienterne oplever behandlingen af kræft (PROM) og de problemer der opstår i kølvandet til denne behandling.

Vi er interesserede i samarbejde, gæsteforskere for længere og kortere ophold, bachelor- og masterstuderende og er på alle områder åbne over for andre fags interesse i kræftområdet. Vores ansatte repræsenterer derfor forskellige fag og erfaringer.

Livet efter Kræft består af to grupper