Gå til sygdomsliste

Psykologiske og adfærdsmæssige aspekter af livet efter kræft

Læs mere om vore forskningsprojekter, der beskæftiger sig med, hvordan livet påvirkes efter en kræftbehandling

Forskningsgruppen Psykologiske aspekter af kræft ledes af Pernille Envold Bidstrup, seniorforsker, cand.psych., ph.d. og ekstern lektor ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Efter en kræftdiagnose og indledende behandling står kræftpatienterne overfor både sygdomssymptomer og senfølger efter behandlingen, samtidig med at de forsøger at vende tilbage til et normalt liv med arbejde, ægtefælle og børn. 

Blandt de psykologiske aspekter efter en kræftsygdom fokuserer vi på depression og angst, både hos patienterne men også hos deres pårørende. Vi ser også på seksuallivet, og på om man gennem sexologisk rådgivning kan forbedre seksuallivet og parforholdet.

Endvidere undersøger vi, hvordan sundhedssektoren håndterer de psykologiske og adfærdsmæssige aspekter af kræft gennem behandling og rehabilitering, og vi afprøver nye måder at støtte kræftpatienter og deres pårørende, blandt andet ved at bruge sygeplejenavigation og registrering af patientens egne symptomer (PRO).

Vi anvender mange forskellige metoder i vores forskning: kvalitative interviews, spørgeskemaer, sundhedsregistre og lodtrækningsforsøg. I de fleste af vores forskningsprojekter søger vi at involvere patienter og pårørende for at sikre, at forskningen bliver så relevant som muligt. Forskerne i gruppen har forskellig professionel baggrund, bl.a. inden for sygepleje, psykologi, og sundhedsvidenskab.

Imagemap