Gå til sygdomsliste

Social ulighed

Læs mere om vore forskningsprojekter, der undersøger hvordan social ulighed afspejles i behandlingen af kræftpatienter

Susanne Oksbjerg Dalton

Susanne Oksbjerg Dalton

Forskningsgruppen Social Ulighed i Survivorship (SIS) ledes af seniorforsker, overlæge, ph.d. Susanne Oksbjerg Dalton. Vi blev etableret som forskningsgruppe i 2012, og forskerne i gruppen har forskellige baggrund i blandt andet lægevidenskab, folkesundhed, molekylærbiologi og sygepleje.

Vi sætter fokus på sociale forholds betydning for livet efter en kræftsygdom – for patienten selv og for de pårørende. Og vi ønsker at kortlægge hvilke patienter, der er i særlig høj risiko for at udvikle senfølger i form af fysiske psykiske og sociale problemer. På den måde kan vi udvikle og teste målrettede interventioner til opfølgning, støtte og behandling af højrisiko patienter.

Vores forskning kan inddeles i fire tema-områder, men ofte vil der være elementer fra flere af disse temaer i de enkelte projekter:

Vores undersøgelser baserer sig på forskellige datakilder – i nogle tilfælde på nationale datasæt, der sammenholder forskellige administrative registre med sundhedsregistre (eksempelvis cancerregisteret). Andre undersøgelser baserer sig på store befolkningsundersøgelser og andre igen er kliniske forsøg, der gennem lodtrækning undersøger hvordan man kan forbedre behandling og støtte til kræftpatienter med formålet at reducere symptomer og senfølger og forbedre kræftpatienternes velbefindende.

Imagemap