Gå til sygdomsliste

Æggestokkræft (ovariecancer)

Kræft i æggestokkene er den mest almindelige form for gynækologisk kræft i de industrialiserede lande. Danmark har en af de højeste forekomster af æggestokskræft i verden, og der diagnosticeres hvert år mere end 650 nye tilfælde blandt danske kvinder.

Kræft i æggestokkene opdages oftest først sent i forløbet. I mere end 70% af tilfældene er der spredning af kræftsygdommen, når kvinden får stillet diagnosen. Dette skyldes at der kun er få distinkte symptomer som fører til lægebesøg eller ville give mistanke ved en mere rutinemæssig lægeundersøgelse.

Dette har naturligvis betydning for prognosen. Således er 5-års-overlevelsen ca. 80-90%, hvis canceren opdages tidligt (stadium 1), mens den kun er ca. 15 %, når den opdages i stadium 3, og mindre end 5%, når kræftsygdommen diagnosticeres i stadium 4. På basis af studierne Malova, OCAC og COGS og ”borderline tumor kohorten” har vi i mange år arbejdet på at identificere f.eks. risikofaktorer og prognostiske faktorer til denne cancersygdom.

Eksempler på projekter:

  • •Identifikation af ætiologiske faktorer, inklusive germline varianter, og epidemiologiske risikofaktorer, der indgår i udviklingen af ovarie cancer
  • Identifikation af prognostiske faktorer, der har betydning for overlevelsen blandt kvinder med æggestokkræft
  • Etablering af molekylære genetiske markører for ovarie cancer, som kan beskrive kliniske variationer for ovariecancer
  • Gen/miljø interaktion, biomarkører og æggestokkræft
  • Borderline tumorer
Bag forskningen

Kontakt:
seniorforsker Allan Jensen
e-mail: allan@cancer.dk

unitleder, professor Susanne Krüger Kjær
e-mail: susanne@cancer.dk