Gå til sygdomsliste

Brystkræft

Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark med mere end 4.500 tilfælde om året igennem de seneste år. Blandt kvinder, som fik brystkræft i perioden 1999-2003, var omkring 81 % stadig i live fem år efter diagnosen.

Den høje forekomst og den gode overlevelse efter sygdommen betyder, at mange kvinder tidligere har haft en brystkræftdiagnose. Ved udgangen af 2013 drejede det sig således om ca. 60.000 kvinder i Danmark. Disse kvinder har risiko for også at udvikle kræft i det modsatte bryst, og denne risiko er større end den risiko, som kvinder generelt har for at få brystkræft. Det er derfor vigtigt at finde frem til hvilke faktorer, som påvirker denne risiko, så man kan identificere kvinder som er særligt udsatte og derfor bør følges mere omhyggeligt.

Desværre ved man i det hele taget ikke nok om, hvorfor brystkræft opstår. Bestemte gener kan være med til at bestemme, om en person er særligt følsom overfor kræftfremkaldende påvirkninger.

Det er velkendt, at kropsstørrelse spiller en rolle for risikoen for brystkræft. Højde har således en betydning, idet risikoen øges med øget højde, men man ved desværre ikke så meget om årsagen bag denne sammenhæng. Overvægt og fedme øger risikoen for brystkræft efter overgangsalderen, men det vides ikke, hvordan vægt i barndommen og ung alder påvirker denne association. Et andet spørgsmål er, om nedsat energiindtag kan beskytte imod brystkræft.

Brystkræft, som diagnosticeres under en graviditet, forekommer med stigende hyppighed i takt med at stadig flere kvinder får børn i senere aldre. Sammenfald af kræftdiagnose og graviditet giver anledning til en lang række af spørgsmål omkring, hvordan man sikrer den optimale behandling af moren samtidig med, at behandlingen ikke indebærer nogen sundhedsrisiko for fostret.

Eksempler på projekter:

  • Bilateral brystkræft i Danmark – forekomst, risikofaktorer og overlevelse
  • Risiko for kræft i det modsatte bryst efter behandling med tamoxifen
  • Risiko for ny kræftsygdom efter brystkræft blandt kvinder
  • Helbredsmæssige konsekvenser af tamoxifen behandling
  • Graviditets-associeret brystkræft - forekomst, overlevelse og risiko for ny kræftsygdom
  • Kropsstørrelse og risiko for brystkræft - højde, vægt, vækstforhold og risiko for brystkræft
  • Kræftincidens og dødelighed blandt patienter med anorexia nervosa i de nordiske lande
  • Strålebehandling og senere udvikling af brystkræft (WECARE I projektet)
  • Gener og strålebehandling i forhold til senere risiko for udvikling af brystkræft (WECARE II projektet)

Læs yderligere om WECARE projekterne