Gå til sygdomsliste

Kræft og anden morbiditet blandt kvinder med infertilitetsproblemer og deres børn

Flere og flere kvinder oplever fertilitetsproblemer og gennemgår fertilitetsbehandling i forsøg på at opnå graviditet. Således blev 8% af alle danske børn undfanget ved hjælp af fertilitetsbehandling i 2014. Ved fertilitetsbehandling benyttes i de fleste tilfælde hormonbehandling, f.eks. i form af ovulationsstimulerende hormoner i et forsøg på at opnå ægløsning og dermed graviditet.

Det vides imidlertid at hormonbehandling kan medføre en øget risiko for kræft hos kvinder, og mange epidemiologiske undersøgelser har påvist en sammenhæng mellem hormontilskud i overgangsalderen (HRT), brugen af p-piller, og risikoen for at udvikle kræft. Sammenhængen mellem brug af hormonel infertilitetsbehandling og kræft er derimod belyst i langt mindre grad, på trods af at det er et emne af stor folkesundhedsmæssig interesse, givet det store antal kvinder der udvikler kræft, og det fortsat stigende antal kvinder der modtager fertilitetsbehandling.

På basis af den Danske Infertilitetskohorte har vi i en del år arbejdet på at undersøge sammenhængen mellem infertilitet, fertilitetsbehandling og risikoen for forskellige typer af hormonassocierede kræftformer, herunder æggestokskræft, livmoderkræft, brystkræft, skjoldbruskkirtelkræft og malignt melanom. På det seneste er vi også begyndt at benytte data fra Den Danske Infertilitetskohorte til at undersøge sammenhænge mellem fertilitetsbehandling og anden morbiditet hos de berørte kvinder samt risikoen for cancer og anden morbiditet blandt børn født af kvinder med fertilitetsproblemer.

Eksempler på projekter:

  • •Infertilitet, fertilitetsbehandling og kræftrisiko blandt kvinder med fertilitetsproblemer og blandt deres børn
  • Infertilitet, fertilitetsbehandling og risiko for dødelighed og forskellige somatiske sygdomme blandt kvinder med fertilitetsproblemer og blandt deres børn, herunder diabetes, hjertekarsygdomme, epilepsi og astma/allergi

  • Infertilitet og psykosociale forhold

Bag forskningen

Kontakt:
seniorforsker Allan Jensen
e-mail: allan@cancer.dk

unitleder, professor Susanne Krüger Kjær
e-mail: susanne@cancer.dk