Gå til sygdomsliste

Livsstil

En lang række livsstilsvaner som eksempelvis rygning og alkoholindtag har betydning for udviklingen af visse kræftsygdomme og anden morbiditet i befolkningen. Det er derfor vigtig at undersøge forekomsten af disse livsstilsvaner i befolkningen samt undersøge sammenhængen mellem social status, livsstil og risikoadfærd generelt.

I afdelingen foregår en lang række projekter med fokus på livsstilsvaner, risikoadfærd og social status. Til forskningen anvendes primært data fra to store befolkningsbaserede undersøgelser blandt danske mænd og kvinder, henholdsvis Herkules-undersøgelsen blandt mænd og Liva- samt Freja-undersøgelserne blandt kvinder. Endvidere anvendes data fra HPV kohorten til at undersøge ændringer i livsstilsvaner over tid.

Eksempler på projekter:

  • •Seksualvaner blandt danske mænd og kvinder, herunder blandt andet fokus på geografiske og socioøkonomiske forskelle i adfærd.
  • Forekomst af seksuelt overførte sygdomme blandt kvinder i Norden
  • Rygning blandt danske mænd og kvinder, herunder fokus på geografiske og socioøkonomiske forskelle i adfærd.
  • Alkoholdebut og ”binge-drinking”
  • Socio-demografiske faktorers betydning for BMI
  • Forbrug af smertestillende medicin blandt danske mænd og kvinder
Bag forskningen

Kontakt:
seniorforsker Christian Munk
e-mail: munk@cancer.dk

unitleder, professor Susanne Krüger Kjær
e-mail: susanne@cancer.dk