Gå til sygdomsliste

Epidemiologisk kræftforskning

Epidemiologisk kræftforskning handler om at finde ud af, hvorfor folk får kræft ved at undersøge data fra registre.

Epidemiologisk kræftforskning

Epidemiologisk forskere i Kræftens Bekæmpelse sammenligner data fra registre, spørgeskemaer og vævsprøver og leder efter mønstre i data.

Formålet med epidemiologisk forskning

Epidemiologisk forskning undersøger blandt andet, hvorfor folk får kræft, og hvilke muligheder de har for at overleve sygdommen. Hvis man ved, hvorfor mennesker får kræft, kan man i nogle tilfælde forebygge sygdommen eller forbedre overlevelse og behandling.

Epidemiologisk kræftforskning bruges også til at finde ud af, om bestemte måder at leve og handle på øger risikoen for kræft - eller modsat, virker beskyttende mod kræft. Der forskes f.eks. intenst i, om bestemte fødevarer, vitaminer og mineraler kan give særlig beskyttelse. Og i, om kendt medicin som hovedpinepiller kan bruges til at forebygge eller behandle kræft. 

Metoder i klinisk forskning

Epidemiologisk kræftforskning foregår først og fremmest ved, at man sammenligner data fra registre, spørgeskemaer og vævsprøver og leder efter mønstre, der for eksempel kan afsløre, at rygere i langt højere grad end ikkerygere får lungekræft.

Eksempler på resultater indenfor klinisk forskning

Tobak, sol, radioaktiv stråling, asbest og HPV-virus er af de fleste i dag kendt som ting, man kan få kræft af. Men sådan har det ikke altid været. Det er noget, epidemiologerne har fundet frem til.

Den viden, epidemiologerne finder frem til, danner grundlag for forebyggelse. Når nok undersøgelser peger pilen den samme vej, bliver et stof, en miljøpåvirkning eller andet klassificeret som kræftfremkaldende for mennesker af det internationale agentur for kræftforskning IARC under WHO

Det sker altså på baggrund af solidt videnskabeligt bevis, når der sættes ind med kampagner og lovgivning overfor blandt andet asbest, rygning og sol- og solariebrug.

Med den viden vi i dag har om årsagerne til kræft, vil det være muligt at forebygge fire ud af ti kræfttilfælde.

Hvad forskes der i lige nu?

Der kommer hele tiden nye mistanker om årsager til kræft.

Mobiltelefoni og forskellige former for forurening er nogle af de ting, der stadig ikke er helt afklaring om. Så epidemiologerne holder fortsat grundigt øje med det.

Det sker blandt andet med langtidsundersøgelser, der kan vise, om mange års udsættelse for elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner giver øget risiko for at få kræft i hjernen.

Læs mere om Kræftens Bekæmpelses forskning:

Center for Kræftforskning