Gå til sygdomsliste

Oplysning til forskningsbevillingshavere og –administratorer vedr. COVID-19

Kræftens Bekæmpelse anerkender at den helt ekstraordinære situation med COVID-19 bevirker, at de af Kræftens Bekæmpelse støttede forskningsprojekter bliver forsinket som følge af, at forskere i en periode ikke kan arbejde på forskningsinstitutionerne, deltage i internationale konferencer, udføre laboratorie- og feltarbejde m.v., men i stedet må forsøge at arbejde hjemmefra.

Det vil være individuelt fra projekt til projekt, hvor meget det enkelte projekt påvirkes af situationen, og vi opfordrer bevillingshaverne til at planlægge sig så godt ud af krisen, som muligt.

Se her, hvornår du skal kontakte os:

 • Forskere, hvis projekter bliver mere end 3 måneder forsinket, eller som ikke kan overholde fristen for indsendelse af slutregnskab, skal kontakte én af nedenstående personer i Bevilling, når den fulde forsinkelse kendes.
 • Forskere, hvis projekter bliver op til 3 måneder forsinket, men som fortsat kan overholde fristen for indsendelse af slutregnskab, skal ikke henvende sig.
 • Forskere, der er nødt til at foretage væsentlige ændringer i projektplanen, skal sende en beskrivelse af ændringerne til én af nedenstående personer i Bevilling.
 • Forskere eller administrativt personale, der som følge af corona-krisen ikke kan nå at indsende regnskab til tiden, skal kontakte én af nedenstående personer i Bevilling.


Se her, hvem du skal kontakte i Bevilling:

 • KBVU-BK projektbevillinger og Juniorforskerpris:
  Bevillingskoordinator Catrine Jakobsen, e-mail cja@cancer.dk
 • Knæk Cancer projektbevillinger:
  Bevillingskoordinator Anne Mette Bak, e-mail amb@cancer.dk
 • KBVU-MS projektbevillinger, skolarstipendier og udlandsophold
  Bevillingskoordinator Maj Kalish Sundenæs, e-mail mksu@cancer.dk 
 • Generelle spørgsmål af principiel karakter:
  Bevillingschef Christina Koefoed-Hansen, e-mail ckh@cancer.dk