Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagnen Knæk Cancer i 2014

Bedømmelsesudvalget for puljen "Senfølger hos børn og voksne skal bekæmpes" har uddelt 2,5 mio. kr. til følgende 2 projekter:

Blære og seksual funktion og livskvalitet hos patienter behandlet for endetarmskræft.
Professor, overlæge, dr.med. Søren Laurberg
Abdominalcentret, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2015-2019: 1.250.000 kr.


Senfølger og ’Survivorship’: At være i livet efter kræft?.
Mag. art., cand. mag. Jeanette Bresson Ladegaard Knox
Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Bevilget for 2015-2017: 1.250.000 kr.