Gå til sygdomsliste

Uddeling - del af midler indsamlet ved TV2 kampagnen "Knæk Cancer" i 2014

Bedømmelseskomitéen for Knæk Cancer 2014 puljen "Klinisk kræftforskning" har uddelt 16 mio. kr. til følgende 18 projekter:

Behandling af stråleinduceret fibrose - et placebokontrolleret dobbeltblindet randomiseret klinisk studie af effekten af pentoxifyllin og E-vitamin.
Cand.med., ph.d. Christian Nicolaj Andreassen
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2015-2018: 800.000 kr.

Identifikation af mulige risikofaktorer for livmoderhalskræft hos ældre kvinder og kan screening af ældre kvinder for livmoderhalskræft betale sig økonomisk?
Professor, overlæge, dr.med. Jan Blaakær
Institut for klinisk medicin, Aarhus Universitet
Bevilget for 2016-2017: 500.000 kr.

Biologisk og syntetisk mesh i brystrekonstruktion.
Overlæge, klinisk lektor, cand.med., ph.d. Tine Engberg Damsgaard
Klinisk Institut, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2016-2018: 560.000 kr.

Klinisk implementering af en ny biomarkør MCM3 for behandlingsstratificering af patienter med ER+ brystkræft.
Professor, overlæge, ph.d., dr.med. Henrik Jørn Ditzel
Molecular Medicine, Syddansk Universitet
Bevilget for 2016-2017: 1.325.000 kr.

Sikkerhed og effekt ved behandling hos patienter med knoglemetastaserende renalcellecarcinom: Forebyggelse eller afhjælpning af behandlingsbivirkning.
Overlæge, dr.med. Frede Donskov
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2015-2018: 830.000 kr.

Individuel prædiktion af lægemiddelresistens og intervention ved tilbagefald af maligne B-cellesygdomme.
Klinisk lektor, cand.med. Tarec Christoffer El-Galaly
Klinisk Medicin, Aalborg Universitetshospital
Bevilget for 2016-2017: 1.200.000 kr.

Optimering af billeddiagnostik, patologi og kirurgi til højeste internationale standard i behandling af kolorektal cancer.
Professor, overlæge, dr.med. Søren Laurberg
Abdominalcentret, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2016-2017: 1.200.000 kr.

Brug af kondom til behandling af forstadier til livmoderhalskræft.
Professor, mag.scient.soc. Elsebeth Lynge
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Bevilget for 2015-2018: 800.000 kr.

Anvendelse af mutationer i cirkulerende tumor DNA til måling af effekten af målrettet kræftbehandling i blod.
Overlæge, cand.med., ph.d. Paul Morten Mau-Sørensen
Onkologisk Klinik, Region Hovedstaden
Bevilget for 2015-2018: 1.500.000 kr.

FC Prostata Community - Undersøgelse af klubfodbold i behandling og rehabilitering af mænd med prostatakræft.
Cand.psyk., ph.d. Julie Midtgaard
Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF), Rigshospitalet
Bevilget for 2015-2017: 480.000 kr.

Robotkirurgi ved gynækologisk cancer.
Professor, dr.med. Ole Mogensen
Gynækologisk-Obstetrisk, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2015-2018: 1.000.000 kr.

Kræftprognose blandt personer med få konsultationer i almen praksis.
Professor, dr.med. Henrik Møller
Research unit for general practice, Danish research centre for cancer diagnosis in primary care (CAP)
Bevilget for 2015-2017: 350.000 kr.

Udvikling af en standardiseret ultradyb targeteret NGS test for TP53 mutationer: Individuelt tilpasset målrettet behandling af patienter med CLL.
Overlæge, cand.med., ph.d. Carsten Utoft Niemann
Hæmatologisk Klinik, Finsencentret, Rigshospitalet
Bevilget for 2015-2017: 1.200.000 kr.

Klinisk validering af en ny biomarkør i prostatakræft.
Cand.med., ph.d. M. Andreas Røder
Copenhagen prostate cancer center, Rigshospitalet
Bevilget for 2015-2016: 550.000 kr.

Genetisk stratifikation for prostatacancer risiko og aggressivitet evalueret i et klinisk interventionsstudie.
Lektor, cand.scient., ph.d. Karina Dalsgaard Sørensen
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2015-2017: 800.000 kr.

Klinisk implementering af real-time behandlingsverifikation af brachytherapy.
Professor, ph.d., cand.scient. Kari Tanderup
Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2015-2018: 1.605.000 kr.

Skræddersyet kirurgisk behandling af aksillen hos brystkræftpatienter med små tumores, mikroinvasiv sygdom eller duktal carcinoma in situ.
Overlæge, cand.med., ph.d. Tove Filtenborg Tvedskov
Klinik for plastikkirurgi, brystkirurgi og brandsårsbehandling, Rigshospitalet
Bevilget for 2015-2016: 500.000 kr.

Behandling af kræftrelateret træthed efter stråleterapi: Et randomiseret kontrolleret studie af effekten af bredspektret lys.
Professor, dr.med. Bobby Zachariae
Onkologisk Afdeling og Psykologisk Institut, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2015-2017: 800.000 kr.