Gå til sygdomsliste

Oversigt over projektbevillinger givet i 2016

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige udvalg (KBVU) har i 2016 uddelt 74,1 millioner fordelt på følgende 55 forskningsprojekter:

Udvikling af en bred cancerbehandling baseret på et toxin konjugeret malariaprotein.
Professor, cand.scient., ph.d. Ali Salanti
Institute of Immunology and Microbiology, Københavns Universitet
Bevilget for 2017 - 2018: 3.000.000 kr.

Belyse den funktionelle rolle af protein arginin methyltransferaser PRMT1 og CARM1 på vækstfaktor-uafhængig ERK aktivering i cancer celler.
Associate professor, cand.scient., ph.d. Michael Lund Nielsen
Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Københavns Universitet
Bevilget for 2017 - 2019: 2.100.000 kr.

CDK4/6’s rolle i antihormonal resistensudviklingen og deres potentiale som biomarkører for gavn af antihormonal behandling ved ER+ metastatisk brystkræft.
Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Henrik Jørn Ditzel
Molekylær Medicin, Syddansk Universitet
Bevilget for 2017 - 2018: 1.400.000 kr.

Serrate polypper og risikoen for specifikke molekylære undergrupper af kolorektal cancer.
Professor, overlæge, cand.med. Henrik Toft Sørensen
Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2017 - 2018: 2.200.000 kr.

Functional imaging i planlægning af strålebehandling og vurdering af bivirkninger i lungevæv hos patienter med ikke-småcellet lungekræft.
Cand.med., ph.d. Katherina Podlekareva Farr
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2017 - 2020: 1.523.934 kr.

Øget effekt af immunterapi mod kræft: gen-terapi og motion.
Professor, cand.scient., ph.d. Per thor Straten
Center for Cancer Immune Therapy, Herlev Hospital
Bevilget for 2017 - 2019: 2.100.000 kr.

Identifikation og funktionel karakterisering af kromatin-bindende proteiner som terapeutiske targets for ny behandling af glioblastom patienter.
Dr.phil. Helene Damhofer
Biotech Research and Innovation Center (BRIC) , Københavns Universitet
Bevilget for 2017 - 2019: 2.100.000 kr.

Udredning af essentielle ADAM proteinasers betydning i invasion og metastasering af tarmkræft.
Lektor, cand.scient., ph.d. Marie Kveiborg
Biomedicinsk Institut og BRIC, Københavns Universitet
Bevilget for 2017 - 2018: 1.700.000 kr.

SSX2 proteinets rolle i regulering af kromatins struktur og funktion i kræftceller.
Lektor, cand.scient, ph.d. Morten Frier Gjerstorff
Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet
Bevilget for 2017 - 2018: 800.000 kr.

Kombineret targetering af cancer metabolisme og DNA metylering ved behandlingen af akut myeloid leukæmi.
Cand.scient., ph.d. Alexandra Søgaard Helbo
Finsenlaboratoriet, Biotech Research & Innovation Centre (BRIC)
Bevilget for 2017 - 2019: 2.100.000 kr.

Suptyper af non-BRCA1/2 arvelig brystkræft. Integreret analyse af molekylær profileringsdata.
Lektor, cand.scient., ph.d. Mads Thomassen
Klinisk Institut, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2017 - 2018: 1.000.000 kr.

Risiko for æggestokkræft blandt kvinder behandlet med fertilitetshormoner.
Cand.scient., ph.d. Allan Jensen
Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2017: 500.000 kr.

HIF prolyl 4-hydroksylase 2 og 3 ( PHD2 og 3) medieret kollagen remodellering og dennes rolle i cancer progression.
Dr.phil. Anu Marjaana Laitala
Biotech Research and Innovation Centre ( BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2017 - 2019: 2.100.000 kr.

Østrogen receptor-positive normale brystkirtelceller. Et nyt redskab i brystkræftforskning.
Assc. professor, dr.scient. Lone Rønnov-Jessen
Biologisk Institut, Københavns Universitet
Bevilget for 2017 - 2018: 1.400.000 kr.

Optimal brug af foton- og protonterapi til patienter med NSCLC. Patientselektion og patientspecifikke regimer.
Professor, overlæge, cand.med., ph.d. Olfred Hansen
Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2017 - 2019: 2.000.000 kr.

Nye faktorer i reparation af DNA dobbeltstrengsbrud og beskyttelse af genom-stabilitet.
Dr.scient. Claire Aline Guérillon
Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Københavns Universitet
Bevilget for 2016 - 2019: 2.100.000 kr.

Forbedret kræftbehandling gennem udforskning og klinisk afprøvning af cone-beam CT-baseret dosisvejledt adaptiv protonterapi.
Professor, M.Sc., ph.d. Ludvig Paul Muren
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2017 - 2019: 1.620.000 kr.

Tubulin posttranslationelle modifikationer i kræft - virkning på aneuploidi og metastase.
Cand.scient., ph.d. Marin Barisic
Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2017 - 2019: 2.100.000 kr.

Udvikling af glykopeptid antistoffer for specifik targetering og detektering af kræft.
Cand.med., ph.d. Johannes Wirenfeldt Vad Pedersen
Department of Cellular and Molecular Medicine ( ICMM) , Københavns Universitet
Bevilget for 2017 - 2019: 1.350.000 kr.

Nyt behandlingsprincip for knoglesarkomer, bløddelssarkomer og glioblastomer: Målrettet terapi med antistof-toxin konjugater mod collagenreceptoren uPARAP/Endo180.
Dr.scient. Niels Behrendt
Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet/BRIC
Bevilget for 2017 - 2018: 1.400.000 kr.

Spytkirtel cancer i Danmark 1990-2015: Et nationalt studie med fokus på billeddiagnostik, kirurgisk behandling af lymfeknuder på halsen og prognose. Overlæge, lektor, cand.med., ph.d. Kristine Bjørndal
Afd. F, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2017/2018: 500.000 kr.

Udredning af autofagi proteiners rolle ved centrosomet, et lovende anti-cancer mål.
Forskningsleder, MSc., ph.d. Francesco Cecconi
Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2017 - 2019: 3.900.000 kr.

Sikker strålebehandling af bevægelige tumorer med scanning beam protonterapi.
Lektor, ph.d. Per Rugård Poulsen
Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2017 - 2019: 1.680.000 kr.

Funktionel billeddannelse ved hjælp af enzym-aktivitet til forbedret ikke-invasiv diagnosticering af bugspytkirtelkræft.
Cand.scient., ph.d. Tine Thurison Sørensen
Department of Pharmaceutical Chemistry, San Francisco, USA
Bevilget for 2017 - 2019: 1.200.000 kr.

Identifikation af nøglefaktorer der driver prostatakræft progression og metastase.
Lektor, cand.scient., ph.d. Martin Kristian Thomsen
Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
Bevilget for 2017 - 2019: 2.175.000 kr.

Afkodning af den redoxmodificerede form af onkogenet TRAP målrettet metabolismen i cancer.
M.Sc., ph.d. Giuseppe Filomeni
Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2017 - 2019: 2.100.000 kr.

Undersøgelse af kræftcellers reglering af lysosomal membranpermeabilisering ved hjælp af mikroskopiscreening.
M.Sc., ph.d. Sonja Alexandra Aits
Peter MacCallum Cancer Centre, Australien
Bevilget for 2016/2017: 750.000 kr.

Udvikling af en ny generation kræftvacciner.
Professor, civilingeniør, dr.techn., ph.d. Mads Hald Andersen
Hæmatologisk Afdeling, Herlev Hospital
Bevilget for 2017 - 2019: 1.500.000 kr.

Udredning af en ny klasse af cancer mutationer i BRCA2.
Professor, ph.d. Michael Lisby
Biologisk Institut, Københavns Universitet
Bevilget for 2017 - 2019: 1.800.000 kr.

Patientrapporterede bivirkninger: hvordan kan vi blive bedre til at rapportere omfanget af senskader efter stråleterapi?
Professor, cand.scient., ph.d. Kari Tanderup
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2017 - 2019: 1.560.000 kr.

Mikromiljøets betydning i bryst- og tyktarmskræft.
Associate professor, cand.med., ph.d. Ebbe Bødtkjer
Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
Bevilget for 2017 - 2019: 1.950.000 kr.

Implementering af ikke-invasiv cirkulerende tumor DNA analyse mhp. at optimere den postoperative behandling og opfølgning for patienter med kolorektal cancer.
Professor, cand.scient., ph.d. Claus Lindbjerg Andersen
Kræft- og Inflammationscentret, Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget for 2017 - 2019: 2.000.000 kr.

Autofagi regulering ved proteinfosfatase PP2A og dens indvirkning på kemoresistens.
M.Sc., ph.d. Valentina Cianfanelli
Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2016 - 2018: 1.400.000 kr.

Targetering af aggressiv kræft: PET billeddannelse, optisk assisteret kirurgi og radionuklidterapi.
Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Andreas Kjær
Centre of Diagnostic Investigations, Rigshospitalet
Bevilget for 2017 - 2018: 1.400.000 kr.

Vurdering af resektions- og proliferationsgrad af meningeomer ved anvendelse af 68Ga-DOTATOC PET/MR og 18F-FLT PET/CT.
Professor, dr.med., ph.d. Ian Law
Diagnostisk Center, Rigshospitalet
Bevilget for 2017 - 2019: 1.500.000 kr.

Den ikke-glykolytiske rolle for phosphofructokinase-1 ( PFK-1) i stråleresistent glioblastom-fænotype.
Cand.scient., ph.d. Petra Hamerlik
Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2017 - 2019: 900.000 kr.

BIOLOGISK TILPASSET INDIVIDUALISERET STRÅLEBEHANDLING.
Professor, overlæge, dr.med. Jens Overgaard
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2017 - 2019: 4.500.000 kr.

Identifikation af mulige risikofaktorer for livmoderhalskræft hos ældre kvinder og etablering af regional klinisk database om bivirkninger til HPV vaccination.
MD, cand.med., ph.d. Anne Hammer Lauridsen
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus
Bevilget for 2017 - 2018: 1.000.000 kr.

Mutations-deriverede antigeners betydning for immunologisk genkendelse af hæmatologisk cancer.
Lektor, cand.scient., ph.d. Sine Reker Hadrup
Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Bevilget for 2017 - 2019: 2.100.000 kr.

Børnevaccinationerne mod kopper og tuberkulose og risiko for modermærkekræft. Et dansk case-cohort studie (1971-2013).
Cand.scient.san.publ., ph.d. Signe Sørup
Sektor for Epidemiologi og Smitteberedskab, Statens Serum Institut
Bevilget for 2017: 375.000 kr.

Skal – Skal ikke: Beslutningsstøtte ved screening for tarmkræft.
Overlæge, cand.med., ph.d. Berit Andersen
Klinisk institut, Aarhus Universitet
Bevilget for 2017 - 2019: 600.000 kr.

Respons på aromatasehæmmer behandling af postmenopausale brystkræft patienter og korresponderende prædiktiv værdi af specifikke biomarkører og subtyper.
Overlæge, cand.med., ph.d. Bent Ejlertsen
Finsencentret, Rigshospitalet
Bevilget for 2017 - 2019: 1.400.000 kr.

FIBROLAMELLAR HEPATOCELLULÆRT CARCINOM: IDENTIFIKATION AF EN PROTEIN KINASE A ( PKA) MUTANT SOM DEN PRIMÆRE ÅRSAG OG ET NYT DRUG TARGET.
Assistant professor, dr.phil. Francesco Niola
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2017 - 2018: 675.000 kr.

Modulær nanoplatform til personlig teranostisk medicin.
Professor, cand.scient., ph.d. Jørgen Kjems
Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO), Aarhus Universitet
Bevilget for 2017/2018: 650.000 kr.

Regulering af Wnt signalering ved det primære cilie via kinesin-3 motorproteiner og caveolin-1.
Lektor, cand.scient., ph.d. Lotte Bang Pedersen
Biologisk Institut, Københavns Universitet
Bevilget for 2017 - 2018: 1.400.000 kr.

Identificering og karakterisering af lincRNAer i knoglemarvskræft.
Cand.scient., ph.d. Marianne Bengtson Løvendorf
Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Bevilget for 2016 - 2017: 75.000 kr.

Identifikation af nye behandlings- og evalueringsmetoder for HER2/ErbB2-positive, invasiv brystkræft.
Cand.scient., Malene Bredahl Hansen
Afdelingen for celledød og metabolisme, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2016: 28.700 kr.

Demethylerende lægemidler som ny smertebehandling af cancer-inducerede knoglesmerter.
Cand.pharm. Camilla Kristine Appel
Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Københavns Universitet
Bevilget for 2016: 60.420 kr.

Risikofaktorer for at Udvikle Alvorlige Bivirkninger under Behandlingen for Pædiatrisk Akut Myeloid Leukæmi.
Cand.med. Ditte Juel Adolfsen
Børneafdeling A, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2017: 40.500 kr.

Udvikling af Kimæriske Antigen-receptor-T-celler rettet mod B-cellereceptor-signaleringsvejen.
Cand.scient. Maria Ormhøj
Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2016 - 2018: 50.000 kr.

Alvorlige senfølger efter kræft - hvilken rolle spiller livsstil, antropometri, komorbiditet og behandling?
MPH, ph.d. Ida Rask Moustsen 
Livet efter Kræft, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2016: 32.600 kr.

HPV-hjemmetest til kvinder, som ikke deltager i livmoderhalskræftscreening.
Cand.scient.san. Janni Uyen Hoa Lam
Molekylærpatologisk Laboratorium, Hvidovre Hospital
Bevilget for 2016: 9.000 kr.

Asparaginase-associeret pancreatitis. En alvorlig bivirkning til behandling af børn med all. - Et internationalt studie af geno-og fænotype.
Cand.med. Benjamin Ole Wolthers
BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
Bevilget for 2016 - 2017: 65.100 kr.

Aquaporin-5 signalering i brystkræft: undersøgelse af signaleringsmekanismen i brystcancervæv.
Cand.scient. Helene Halkjær Jensen
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Bevilget for 2017: 34.463 kr.

Indsættelse af en ny IL-15 receptor costimuleret CAR mhp at forlænge CAR T-celle overlevelse.
Cand.med., ph.d. Peter Brændstrup
Hæmatologisk afdeling, Herlev Hospital
Bevilget for 2017 - 2018: 135.200 kr.


Bevillingsbreve udsendes i juni.