Gå til sygdomsliste

Knæk Cancer 2013

10 mio. kr. af puljen til strategiske aktiviteter anvendt til 27 DMCG bevillinger

Brug af brystkræftpatienters selvrapporterede oplysninger (dagbøger) til forskning og etablering af en teknisk løsning for dette i DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group).
Professor, cand.med., ph.d. Bent Ejlertsen
Bevilget 2014/2015: 426.000 kr.

Udnyttelse af oplysninger registreret i Landspatientregisteret om komorbiditet til en mere individuel behandling af patienter med tidlig brystkræft.
Professor, cand.med., ph.d. Bent Ejlertsen
Bevilget 2014/2015: 412.000 kr.                     

Validering af data i DaBlaCa-data mhp. opgørelse med fokus på udrednings- og opfølgningsregimer.
Overlæge, dr.med. Jørgen Bjerggaard Jensen
Bevilget 2014/2015: 450.000 kr. 

Validering af databasedata for fremtidig forskning i overlevelse og lægemiddelovervågning.
Professor, overlæge cand.med. Michael Borre, Aarhus Universitetshospital
Bevilget 2014/2015: 500.000 kr.

Analyse af implementeringen af national kvalitetsdatabase for nyrekræft i Danmark ved nyrekræft: Dansk Renal Cancer Gruppe (DaRenCa) studie-3.
Overlæge, dr.med. Frede Donskov, Aarhus Kommunehospital
Bevilget 2014/2015: 400.000 kr.

Behandlingsresultater, prognostiske faktorer samt mønster for tilbagefald for testikelcancer patienter.
Professor, dr.med. Gedske Daugaard, Rigshospitalet
Bevilget 2014/15: 450.000 kr.                 

Recidiv, progression og behandlingsresistens af cancere hos børn og unge i Danmark. Hyppighed, behandling, klinisk forløb og overlevelse.
Overlæge dr.med., ph.d. Karsten Nysom, Rigshospitalet
Bevilget 2014/2015: 160.000 kr.

Overlevelse hos børn behandlet for osteosarkom i Danmark 1990-2011. En sammenligning med resultater fra Norge og Sverige.
Overlæge, dr.med. Henrik Schrøder, Aarhus Universitetshospital
Bevilget 2014/2015: 170.000 kr.

Opdatering og komplettering af DAHANCA databasen i forhold til cancerregisteret.
Professor, overlæge, dr.med. Jens Overgaard, Aarhus Universitetshospital
Bevilget 2014/15: 500.000 kr.

Recidivmønster og recidivbehandling hos patienter med hovedhalskræft i Danmark.
Professor, overlæge, dr.med. Jens Overgaard, Aarhus Universitetshospital
Bevilget 2014/2015: 310.000 kr.                   

Lymfeknuder og GEJ-cancer
1. Status og prognose ved esophagectomi
2. Risiko for komplikationer og død ved ekstensiv fjernelse af lymfeknudesationer.
Overlæge Lone S. Jensen, Aarhus Universitetshospital
Bevilget 2014/2015: 450.000 kr.

Local Recurrence Rate in Patients with Rectal Cancer in a National Danish Cohort.
Cand.med. Laurids Østergaard Poulsen, Aalborg Universitetshospital
Bevilget2014/2015: 450.000 kr.

Kan MR scanning efter operation for endetarmskræft bruges til at vurdere kvaliteten af den kirurgiske behandling og påvisning af lokalrecidiv?
Overlæge, dr.med., ph.d. Lene Hjerrild Iversen, Aarhus Universitetshospital
Bevilget 2014/2015: 350.000 kr.                     

Livsstil og overlevelser ved Akut Myeloid Leukæmi
Overlæge, cand.med., ph.d. Marianne Tang Severinsen, Aalborg Universitetshospital
Bevilget 2014/2015: 285.000 kr.

Validering af den nationale lymfom kvalitets database LYFO.
Overlæge, ph.d. Peter de Nully Brown, Rigshospitalet
Bevilget 2014/2015: 360.000 kr.            

Improved survival in younger and elderly multiple myeloma patients after 2008. Analysis of short-term mortality in elderly multiple myeloma patients.
Professor, dr.med. Niels Abildgaard, Odense Universitetshospital.
Bevilget 2014/2015: 250.000 kr.

Kliniske og epidemiologiske komorbiditetsstudier ved de Philadelphia-negative kroniske myeloproliferative neoplasier.
Professor Hans Hasselbalch, Roskilde Sygehus
Bevilget 2014/15: 250.000 kr.

Kontrol af endometriecancerpatienter: En vigtig medicinsk intervention eller en undværlig rutine?
Stud.med. Mette Moustgaard Mathiesen, Odense Universitetshospital
Bevilget 2014/2015: 360.000 kr.

Betydningen af komorbiditet ved gynækologisk cancer og udvikling af et nyt komorbidi-tetsindeks – et landsdækkende kohortestudie.
Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCG) v/professor Claus K. Høgdall, Rigshospitalet
Bevilget 2014/15: 400.000kr.

Patientrapporterede oplysninger ved lungecancer (PROLUC).
Overlæge, lektor Erik Jakobsen, Odense Universitetshospital
Bevilget 2014/2015: 500.000 kr.                     

Opdatering af øjencancerdatabasen med samkøring med andre registre med særlig henblik på at undersøge incidensen og typen af sekundær primær cancer ved hereditær retinoblastom og at undersøge om biopsitagning af choroidale melanomer påvirker overlevelsen.
Overlæge, ph.d. Steen Fiil Urbak
Bevilget 2014/2015: 500.000 kr.            

Helbredsrelateret livskvalitet, angst og depression samt kirurgiske følger efter kirurgisk behandling for modermærkekræft.
Cand.med. Caroline Asirvatham Gjørup, Herlev Hospital
Bevilget 2014/2015: 250.000 kr.

Betinget overlevelser efter melanom i Danmark.
Overlæge, dr.med. Lisbet Rosenkrantz Hölmich
Bevilget 2014/2015: 250.000 kr.

Komorbiditet og sarkomer: et nationalt populationsbaseret studie.
Overlæge, lektor, dr.med. Johnny Keller, Aarhus Universitetshospital
Bevilget 2014/2015: 450.000 kr.

Etablering, komplethed og validering i monitorering af den nationale behandlingskvalitet hos patienter med hjernetumorer.
Dansk Neuro Onkologisk Register (DNOR) v/overlæge Steinbjørn Hansen
Bevilget 2014/2015: 367.000 kr.

Projekt 2: Hjernekræft – psykosociale indsatsområder: Hvilke problemer oplever de nærmeste pårørende, og hvad kan vi gøre for bedre at støtte dem?
Overlæge, dr.med. Birthe Krogh Rasmussen, Nordsjællands Hospital, Hillerød
Bevilget 2014/2015: 250.000 kr.

Forekomsten af symptomer og problemer ved påbegyndelse af specialiseret palliativ indsats.
Dansk Palliativ Database (DMCG-pal) v/professor Mogens Grønvold
Bevilget 2014/2015: 500.000 kr.