Gå til sygdomsliste

Oversigt over bevillinger givet i 2008

Komitéen vedrørende forskning i social ulighed i kræft har uddelt 15 mio. kr. til følgende 5 projekter:

Socioøkonomisk status og cancer. Selektion eller kausal effekt.
Professor, cand.med. Merete Osler
Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Bevilget for 2009-2011: 2.400.000 kr.

Social ulighed i konsekvenser af kræft for arbejdsmarkedstilknytning og indkomst.
Cand.polit., ph.d. Jacob Ladenburg
AKF, Anvendt Kommunal Forskning
Bevilget for 2009-2011: 2.400.000 kr.

Kliniske, epidemiologiske, antropologiske og filosofiske undersøgelser af social ulighed i prognose efter kræft i Danmark.
Cand.med., ph.d. Susanne Oksbjerg Dalton, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2009-2011: 3.600.000 kr.

Social ulighed i udredning af kræftpatienter – en analyse af sociale faktorers betydning for kvaliteten af kræftudredningen og den efterfølgende overlevelse.
Cand.med., ph.d. Peter Vedsted
Forskningsenheden for Almen praksis, Aarhus
Bevilget for 2009-2012: 2.400.000 kr.

Ætiologiske mekanismer bag social ulighed i cancer – clustering, mediering og interaktion.
Professor, dr.med. Finn Diderichsen
Afdeling for social medicin & biostatistisk Afdeling, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Bevilget for 2009-2011: 4.200.000 kr.