Gå til sygdomsliste

KBVU Hoveduddeling 2019

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige udvalg (KBVU) har ved hoveduddelingen 2019 uddelt 80,8 millioner fordelt på følgende 49 forskningsprojekter:

Influenzavaccination blandt kræftpatienter: Dækningsgrad og klinisk effekt i et dansk landsdækkende register-baseret kohortestudie.
Cand.scient.san.publ., ph.d. Signe Sørup
Institut for Klinik Medicin, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2020 - 2022: 1.500.000 kr.

Ændring af marginkoncept i hoved og halskræft strålebehandling: Er tilbagefaldsmønstret påvirket af ændret højdosisbehandlingsvolumen?
Cand.med. Ruta Zukauskaite
Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2022: 834.000 kr.

Er m6A RNA methylering direkte årsag til mis-splicing i kræft?
Cand.scient., ph.d. Ulf Andersson Vang Ørom
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2020 - 2021: 1.600.000 kr.

Reduktion af antallet af re-operationer ved brystbevarende kirurgi med MR og micro-CT.
Cand.med. Peer Christiansen
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2020 - 2024: 659.707 kr.

Genomiske profiler af arvelig brystkræft. Molekylære subtyper, BRCAness og immunprofiler.
Cand.scient., ph.d. Mads Thomassen
Klinisk Institut, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2022: 1.700.000 kr.

Prognostiske og prædiktive værdi af celle frit DNA og cirkulerende Human Papilloma Virus DNA ved kemo-strålebehandling og opfølgning af anal cancer.
Cand.med., ph.d. Camilla Kronborg
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2021: 940.000 kr.

Identifikation og karakterisering af transkriptionsfaktorer i triple negative brystkræft.
Cand.scient., ph.d. Rasmus Damtoft Siersbæk
Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet (SDU)
Bevilget for 2019 - 2021: 2.100.000 kr.

Anvendelse af 15-O-H2O PET/MR og ctDNA til vurdering af effekt af neoadjuverende kemoterapi ved behandling af patienter med kræft i urinblæren.
Dr.med. Jørgen Bjerggaard Jensen
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2020 - 2022: 2.500.000 kr.

Målrettet terapi mod cancer-associerede fibroblaster som behandlingsstrategi overfor carcinomer i musemodeller.
Dr.scient. Niels Behrendt
Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet
Bevilget for 2020 - 2021: 1.600.000 kr.

Cancerimmunterapi mod glioblastoma ved regulering af det medfødte og adaptive immunforsvar.
Dr.med., ph.d. Søren Riis Paludan
Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2020 - 2021: 1.600.000 kr.

Udvikling af en ny terapeutisk strategi til målrettet behandling af kræft i bugspytkirtlen.
Cand.scient., ph.d. Lars Henning Engelholm
Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet
Bevilget for 2020 - 2022: 2.100.000 kr.

Nye strategier til forebyggelse af blødning hos leukæmipatienter.
Cand.med., ph.d. Christian Fenger-Eriksen
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2022: 2.100.000 kr.

Tværfaglig behandling af endetarmskræft. Kvalitet af kirurgien og senfølger.
Cand.med., ph.d. Peter Bondeven
Kirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Randers
Bevilget for 2020 - 2022 : 525.000 kr.

IMPROVE IT2: IMPROVE interventions studie 2.
Cand.scient., ph.d. Claus Lindbjerg Andersen
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2022: 3.900.000 kr.

På vej mod næste generations stråleterapi med daglig dosis-tilpasning på MR-linac.
Cand.scient., ph.d. Faisal Mahmood
Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2021: 1.375.000 kr.

Afdækning af S-nitrosyleringens regulerende rolle i kræftmetabolisme.
MSc., ph.d. Giuseppe Filomeni
Cellestress og overlevelse, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2020 - 2022: 2.400.000 kr.

Automatiseret tumor identifikation baseret på deep learning til højpræcision strålebehandling af hoved-hals kræft.
Cand.scient., ph.d. Jasper Nijkamp
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2022: 1.600.000 kr.

Dansk Brystkræft Gruppe ( DBCG) studie af forstadier til brystkræft (in situ forandringer) blandt alle danske kvinder i 2008-2017.
Cand.med., ph.d. Trine Tramm
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2022: 2.645.000 kr.

Molekylære mekanismer og lægemiddeltransport i kemoterapi-induceret perifer neuropati.
Cand.pharm. Tore Bjerregaard Stage
Klinisk Farmakologi og Farmaci, Syddansk Universitet (SDU)
Bevilget for 2020 - 2022: 1.500.000 kr.

Identifikation af essentielle epigenetiske enzymer i kolorektal kræft.
Cand.scient., ph.d. Teresa Eichenlaub
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2020: 700.000 kr.

Tillader undvigelsen af immunovervågning ekspansionen af myeloide kloner, der går forud for myelodysplastisk syndrom og akut myeloid leukæmi?
Cand.scient., ph.d. Mohammad Salem
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2020 - 2021: 1.260.000 kr.

Lymfekars rolle i vedligeholdelse af hudkræft-stamceller.
Dr.phil. Mirna Perez-Moreno
Cellebiologi og Fysiologi, Københavns Universitet
Bevilget for 2020 - 2022: 2.400.000 kr.

Nye veje til at belyse statiners potentiale til forebyggelse af brystkræft.
Cand.scient., ph.d. Lene Mellemkjær
Virus, Livstil og Gener, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2020 - 2022: 1.500.000 kr.

Biologisk identifikation af tilbagefald efter kurativ strålebehandling for hoved-hals kræft. Et DAHANCA 19 studie.
Cand.med., ph.d. Jesper Grau Eriksen
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2021: 1.000.000 kr.

En prospektiv klinisk fase Ib/II undersøgelse: Disulfiram og kobber til behandling af patienter med kemo-refraktær metastatisk kolorektal cancer.
Cand.med., ph.d. Line Schmidt Tarpgaard
Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2022: 1.350.000 kr.

En ny kobling mellem genom-instabilitet og programmeret celledød i forsvaret mod kræft.
Ph.d. Niels Mailand
Protein Signaling Program, Københavns Universitet
Bevilget for 2020 - 2022: 2.340.000 kr.

Brug af registerdata til at modellere sammenhæng mellem dosis og effekt af strålebehandling.
Fysiker, ph.d. Ivan Richter Vogelius
Onkologisk klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2020 - 2022: 1.600.000 kr.

Forudsigelse af prostatakræfts aggressivitet hos ældre mænd ved brug af en algoritme, der kombinerer biomarkører fra plasma og urin.
Cand.med., ph.d. Mads Hvid Aaberg Poulsen
Urologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2022: 2.262.801,03 kr.

Genom editeret cancer selektiv onkolytisk herpes virus målrettet mod kræft-specifikke glykopeptid-epitoper.
Cand.scient., ph.d. Ieva Bagdonaite
Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet
Bevilget for 2020: 800.000 kr.

Tidlige Molekylære Ændringer i Fedt- og Muskelvæv for Kakeksi hos Patienter Opereret for Kræft i Bugspytkirtlen.
Cand.scient., ph.d. Jesper Frank Christensen
Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet
Bevilget for 2020 - 2021: 1.235.000 kr.

Varighed af antibiotikabehandling ved neutropen feber hos børn med cancer – et randomiseret klinisk forsøg.
Dr.med., ph.d. Niels Frimodt-Møller
BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
Bevilget for 2020 - 2021: 905.000 kr.

Analyse og modulation af samspillet mellem autofagi og centriolære satellitter i kræft.
MSc., ph.d. Francesco Cecconi
Cellestress og Overlevelse, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2020 - 2022: 4.200.000 kr.

Tumor-associerede makrofagers regulering af cancer immunterapi.
Cand.scient., ph.d. Daniel Hargbøl Madsen
Nationalt Center for Cancer Immunterapi (CCIT-DK), Herlev Hospital
Bevilget for 2020 - 2022: 2.400.000 kr.

Individualiserede behandlingsmarginer med forbedret bestemmelse af protoners rækkevidde.
Cand.med., ph.d. Kenneth Jensen
Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2021: 1.000.000 kr.

Nye oncogener og drug targets i levercancer.
Cand.scient., ph.d. Morten Frödin
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2020 - 2022: 2.100.000 kr.

Implementering af personlig medicin i klinisk praksis: Forebyggelse af alvorlige bivirkninger til kemoterapi i behandling af kolorektal og brystkræft.
Cand.med., ph.d. Per Damkier
Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2019 - 2022: 1.800.000 kr.

Billeddannelse af hypoksi til bedre behandlingsvalg, planlægning og tidlig effektevaluering i stråleterapi.
Cand. Scient. Morten Busk
Klinisk Institut, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2021: 800.000 kr.

TEAM – Thiopurin Effektiviseret Akut lymfoblastær leukæmi Medicinering.
Cand.med, Kjeld Schmiegelow
Institut for Klinisk Medicin, Rigshospitalet
Bevilget for 2020 - 2022: 2.745.000 kr.

GWAS meta-analyser og post GWAS studier i normalvævsradiobiologi.
Cand.med., ph.d. Christian Nicolaj Andreassen
Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2019 - 2021: 480.000 kr.

MR-skanning af patienter med colon cancer.
Cand.scient.san.publ., ph.d. Malene Roland Vils Pedersen
Røntgenafdelingen, Sygehus Lillebælt
Bevilget for 2019 - 2021: 466.668 kr.

Tumor-mikromiljøets indflydelse på mutationer og sygdomsforløb i prostatakræft.
Cand.scient., ph.d. Joachim Lütken Weischenfeldt
Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet
Bevilget for 2020 - 2022: 2.400.000 kr.

Identifikation og undersøgelse af den funktionelle rolle af heterogene ribosomer i musemodeller af tarmkræft.
Dr.scient. David Gay
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet
Bevilget for 2020 - 2022: 2.100.000 kr.

Fase 1B-forsøg med crizotinib alene eller i kombination til danske og nordiske børn med recidiv af cancer med ALK-, ROS1- eller MET-forandringer (CRISP).
Dr.med., ph.d. Karsten Nysom
BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
Bevilget for 2020 - 2022: 550.000 kr.

Bevarelse af rektum ved overvågning eller transanal kirurgi efter strålebehandling kontra total mesorektal ekscision ved tidlig rektum cancer.
Dr.med. Gunnar Baatrup
Klinisk Institut, Syddansk Universitet (SDU)
Bevilget for 2020: 620.000 kr.

Bedre anti-cancer behandling gennem specifik aktivering af det medfødte immunforsvar.
Dr.med. Bent Winding Deleuran
Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2020 - 2022: 2.400.000 kr.

Individualiseret opfølgning efter rektumcancer – fokus på den enkelte patients behov.
Prof., dr.med. Søren Laurberg
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2020: 332.000 kr.

Epigenetisk variation og risiko for akut lymfatisk leukæmi hos børn.
Ph.d., dr. med. Henrik Hjalgrim
Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut
Bevilget for 2020 - 2021: 1.600.000 kr.

DMCG.dk’s nationale HPV relateret planocellulære cancer kohorte.
dr.med. Jens Overgaard
Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) i samarbejde med Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2021: 1.250.000 kr.

Robust udvælgelse af patienter med prostatakræft til et nationalt klinisk protonterapiforsøg.
Ph.d., M.Sc Ludvig Paul Muren
Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2020 - 2022: 3.000.000 kr.