Gå til sygdomsliste

KBVU - Oversigt over bevillinger givet i 2010

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg har uddelt ca. 72 mio. kr. fordelt på følgende 58 forskningsprojekter:

Forbedret kræftbehandling med epodophyllotoxiner, anthracycliner og camptoteciner ved inaktivering af specifikke DNA reparationsfaktorer.
Lektor, lic.scient., ph.d. Anni Hangaard Andersen
Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2011 - 2013: 1.350.000 kr.

Angreb på immun-hæmmende proteiner: En ny cancervaccine strategi.
Professor, civilingeniør, dr.techn., ph.d. Mads Hald Andersen
Center for Cancer Immunterapi (CCIT), Herlev Hospital
Bevilget for 2011 - 2013: 1.800.000 kr.

IL-6 som prædiktiv og prognostisk markør hos patienter med malignt melanom der har modtaget immunterapi.
Overlæge, lektor, cand.med. Lars Bastholt
Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2011: 450.000 kr.

En innovativ tilgang til individ-baseret behandling af metastatisk kolorektal cancer.
Professor, dr.med. Nils Brünner
Veterinær Sygdomsbiologi, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2011 - 2013: 1.250.000 kr.

Cellulære kontrolmekanismer for microRNA-medieret regulering af genekspression i cancer.
Cand.scient., ph.d. Nanna Rønbjerg Christoffersen
Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2011 - 2013: 1.800.000 kr.

Udvikling af lysine histone demethylase hæmmere til epigenetisk prostatacancer terapi - et nyt farmakologisk værktøj. Lektor, cand.scient., ph.d. Rasmus Prætorius Clausen
Institut for Medicinalkemi, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2011 - 2013: 1.200.000 kr.

Studieophold på Howard Hughes Medical Institute, University of California, Berkeley, USA.
Cand.scient., ph.d. Jonas M. la Cour
Biologisk Institut, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2010/2011: 89.900 kr.

Molekylære profiler der er prædiktive for effekten af langtids antihormonbehandling hos patienter med ER+ brystkræft.
Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Henrik Jørn Ditzel
Inst. for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet (SDU)
Bevilget for 2011: 750.000 kr.

Cadmium i urin og risiko for bryst-, endometrie- og prostatakræft i den danske befolkning.
Cand.scient. Kirsten Thorup Eriksen
Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2011 - 2012: 1.200.000 kr.

Udlandsophold ved Princess Margaret Hospital, Toronto, Canada
MD., ph.d. Jeppe Friborg
Onkologisk Afdeling, Hillerød Sygehus
Bevilget for 2011/2012: 179.060 kr.

Immunkemoterapi ved CLL og MCL til klinisk og molekylær sygdomsfrihed: Vejen til helbredelse?
Overlæge, dr.med. Christian Hartmann Geisler
Finsencenteret, Rigshospitalet
Bevilget for 2011 - 2013: 1.200.000 kr.

Optrævling af T celle immunitet rettet imod Merkel Celle Polyomavirus.
Cand.scient., ph.d. Sine Reker Hadrup
Center for Cancer ImmunTerapi (CCIT), Herlev Hospital
Bevilget for 2011 - 2013: 1.360.000 kr.

Forbedret behandling af maligne hjernesvulster via allosterisk modulering af bradykinin receptorer.
Seniorforsker, cand.scient., ph.d. Jakob Lerche Hansen
Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2011: 450.000 kr.

Interferon Lambda i kræftudvikling og kroniske virus infektioner.
Lektor, ph.d. Rune Hartmann
Center for Strukturel Biologi, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2011 - 2013: 1.200.000 kr.

Identifikation af PICH proteinets rolle, en formodet tumor suppressor, for vedligeholdelse af kromosom stabilitet.
Professor, ph.d. Ian David Hickson
Department of Cellular and Molecular Medicine, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2011 - 2013: 4.200.000 kr.

Immunmodulatorisk og Anti-tumor aktivitet af nerveceller via induktion af apoptose og autofagi.
Professor, dr.med.sci., ph.d. Shohreh Issazadeh-Navikas
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2011: 500.000 kr.

CK2, a druggable kinase - Undersøgelsen af funktionen og reguleringen i multiple signaleringsveje i menneskelige kræft former under normoxia og hypoxia.
Professor, dr.rer.nat.habil. Olaf-Georg Issinger
Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet (SDU)
Bevilget for 2011 - 2013: 1.950.000 kr.

Global detektion af transcription faktor binding og epigenetiske markører i en musemodel for akut myeloid leukæmi.
Cand.scient., ph.d. Janus Schou Jakobsen
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2011 - 2012: 1.200.000 kr.

Effekt af pre-, peri og postoperativ hæmning af multiple tyrosin kinaser med Sorafenib målt på leverens regenerationsevne hos rotter efter leverresektion.
Cand.med., ph.d. Anne-Sofie Kannerup
NBG, Aarhus Sygehus, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2011: 450.000 kr.

Kroniske smerter efter operation for brystkræft.
Professor, dr.med. Henrik Kehlet
Brystkirurgisk Klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2011 - 2013: 1.350.000 kr.

Tidlig påvisning af primær leverkræft med PET/CT efter injektion af 18F-mærket galaktose-analog.
Overlæge, dr.med. Susanne Keiding
NBG, Aarhus Sygehus, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2011 - 2012: 350.000 kr.

Molekylær billeddannelse til ikke-invasiv tumorkarakteristik og skræddersyet kræftbehandling: Translationelle studier af neuroendokrine tumorer.
Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Andreas Kjær
Cluster for Molecular Imaging/Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET, Rigshospitalet
Bevilget for 2011 - 2013: 3.300.000 kr.

Et nyt udgangspunkt for forbedring af prolaktinreceptor-antagonister til kræftbehandling.
Lektor, cand.scient., ph.d. Birthe Brandt Kragelund
Biologisk Institut, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2011 - 2012: 800.000 kr.

Kemisk biologi af svampe naturstoffer imod kronisk lymfatisk leukæmi.
Lektor, civilingeniør, ph.d. Thomas Ostenfeld Larsen
Institut for System Biologi, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Bevilget for 2011: 450.000 kr.

Identifikation af E3 ligaser og deubiquitinaser der regulerer Polycomb gruppen af proteiner og koblingen til kræft.
Cand.scient., ph.d. Mads Lerdrup
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2011 - 2012: 1.200.000 kr.

BRCA2/FANCD1 brystkræftgenets regulering af homolog rekombination.
Lektor, ph.d. Michael Lisby
Institut for Biologi, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2011 - 2012: 467.380 kr.

Struktur og funktion af molekylære mekanismer der regulerer den genotoksisk stress inducerede barriere imod kræft.
Centerdirektør, Vet.M.D., ph.d. Jiri Lukas
Center for Gentoksisk Stress, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2011 - 2013: 4.500.000 kr.

Målrettet behandling af tumor progression og spredning: Tumor-associerede makrofager og maligne celler udtrykker CD163 og repræsenterer et nyt terapeutisk target.
MHSc, ph.d. Maciej Bogdan Maniecki
Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2011: 600.000 kr.

Screening for gynækologiske cancere ved hereditær nonpolyposis colorectal cancer; epidemiologiske og tumorbiologiske aspekter.
Overlæge, cand.med., ph.d. Berit Jul Mosgaard
HNPCC-registret, Hvidovre Hospital
Bevilget for 2011: 600.000 kr.

Betydningen af histon-demetylaser i UV-induceret DNA skade i Caenorhabditis elegans.
Ph.d. Toshia Myer
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2011 - 2013: 1.800.000 kr.

Betydningen af hormonbehandling udvikling af og dødeligheden ved ovarie-, kolorectal- og endometriecancer.
M.Sc. Lina Steinrud Mørch
Juliane Marie Centret, Rigshospitalet
Bevilget for 2011 - 2013: 1.800.000 kr.

Genomisk profilering af hereditær nonpolyposis colorektal cancer; implikationer for signalveje og fenotype.
Professor, MD., ph.d. Mef Nilbert
Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
Bevilget for 2011 - 2012: 1.200.000 kr.

NY miRNA BASERET PREDIKTOR FOR STANDARD KEMO - OG STRÅLEBEHANDLING VED GASTROESOPHAGAL CANCER.
Overlæge, cand.med., ph.d. Marianne Nordsmark
Onkologisk Afdeling, Aarhus Sygehus, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2011 - 2012: 1.200.000 kr.

Medfødte Misdannelser og Kræft.
Professor, MD., ph.d. Jørn Olsen
Afdeling for Epidemiologi, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2011 - 2013: 1.200.000 kr.

Identifikation og karakterisering af cirkulerende exosomer i blærekræft patienter med fokus på mRNA og ikke-kodende RNA.
Cand.scient., ph.d. Marie Stampe Ostenfeld
Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Skejby Sygehus, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2011 - 2013: 1.350.000 kr.

BIOLOGISK TILPASSET INDIVIDUALISERET STRÅLEBEHANDLING.
Professor, overlæge, dr.med. Jens Overgaard
Afd. for Eksp. Klinisk Onkologi, Aarhus Sygehus, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2011 - 2013: 4.800.000 kr.

Karakterisering af Ptch1/Shh komplekset: Struktur og funktionelle implikationer.
Cand.scient., ph.d. Bjørn Panyella Pedersen
Molecular Structure Group, University of California, USA
Bevilget for 2011 - 2013: 1.800.000 kr.

Udlandsophold ved University of California at San Francisco (UCSF), USA.
Cand.scient., ph.d. Bjørn Panyella Pedersen
Center for membrane pumps in cells and disease (PUMPKIN), Aarhus Universitet
Bevilget for 2011 - 2014: 232.100 kr.

Murin leukæmivirus-baserede onkogenesemodeller.
Professor, lic.scient., ph.d. Finn Skou Pedersen
Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2011 - 2012: 1.200.000 kr.

Melatonin for træthed og andre symptomer hos patienter med fremskreden kræft.
Overlæge, dr.med. Lise Pedersen
Palliativ medicinsk afd., Bispebjerg Hospital
Bevilget for 2011: 250.000 kr.

Lysosomal sphingolipid katabolisme som target i kræftbehandling.
Cand.scient., ph.d. Nikolaj Havnsøe Torp Petersen
Institut for Biologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2011: 600.000 kr.

Det cellulære ophav til brystkræft.
Professor, dr.med. Ole William Petersen
Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2011: 500.000 kr.

Genetisk variabilitet ved von Hippel-Lindaus sygdom (vHL).
Bach.med. Marie Louise Mølgaard Poulsen
Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2011 - 2013: 1.350.000 kr.

Højmaligne lymfomer i øjenregionen.
En undersøgelse af epidemiologi, behandling, prognose og miRNA ekspression.
Cand.med. Peter Kristian Rasmussen
Øjenpatologisk Sektion, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2011: 450.000 kr.

At finde alternative splice-typer og alternative promotorer for Acute Myeloid Leukemia.
Lektor, M.Sc., ph.d. Albin Sandelin
Bioinformatikcentret, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2011 - 2012: 1.200.000 kr.

PEG-asparaginase behandling i NOPHO ALL-2008: Antistofdannelse, farmakokinetik, farmakodynamik og bivirkninger.
Overlæge, dr.med. Henrik Schrøder
Børneafdelingen, Skejby Sygehus, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2011 - 2013: 1.125.000 kr.

Studieophold på Hammersmith Hospital Department of HPB Surgery, London, England.
Cand.med. Nicolai Schultz
Onkologisk afd. og Gastroenheden kir. sektion, Herlev Hospital
Bevilget for 2010: 25.500 kr.

Udvikling af avancerede statistiske metoder for at undersøge om brug af mobiltelefoner kan øge risikoen for hjernetumorer.
M.Sc., ph.d. Joachim Schüz
Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2011 - 2013: 1.350.000 kr.

Identifikation af genetiske og epigenetiske biomarkører for prostatacancer.
Lektor, cand.scient., ph.d. Karina Dalsgaard Sørensen
Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Sygehus, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2011 - 2013: 1.800.000 kr.

Funktionel karakterisering af Erg onkogenet i en knockout musemodel.
Dr.med., ph.d. Kim Theilgaard-Mönch
Biotech Research and Innovation Center, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2011 - 2012: 900.000 kr.

Brystkræft-proteiners rolle i det cellulære forsvar mod DNA skader.
Cand.scient., ph.d. Tina Thorslund
Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2011: 600.000 kr.

Tumorbiologiske prædiktive markører hos patienter med avanceret NSCLC behandlet med kemoterapi i en prospektiv, randomiseret 2-armet fase III undersøgelse.
Cand.med. Adam Christian Vilmar
Onkologisk klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2011: 40.000 kr.

Seminom stadium I - prognostiske variable og recidivmønster.
Professor, klinikchef , cand.med. Hans von der Maase
Finsencentret, Rigshospitalet
Bevilget for 2011 - 2012: 900.000 kr.

Tårekirteltumorer i Danmark. Epidemiologi, behandling og prognose med særlig vægt på den genetiske profil.
Cand.med. Sarah Linéa von Holstein
Øjenpatologisk Sektion, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2011: 450.000 kr.

Statistiske metoder til analyse af microarray metyleringsdata.
Professor, cand.scient., ph.d. Carsten Wiuf
Bioinformatics Research Center, Aarhus Universitet (AU)
Bevilget for 2011: 600.000 kr.

Nye angrebspunkter til behandling og diagnose af T celle lymphom i huden.
Professor, dr.med. Niels Feentved Ødum
Biologisk Institut, Københavns Universitet (KU)
Bevilget for 2011 - 2013: 2.100.000 kr.

Protein profiler i blod til diagnose og prognose af kvinder med bryst og æggestokkræft.
Cand.scient., ph.d. Anne Kjærgaard Øgendahl
Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet (SDU)
Bevilget for 2011: 600.000 kr.

Molekylære forandringer i klinisk blærekræft.
Professor, ledende overlæge, dr.med. Torben Falck Ørntoft
Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Skejby Sygehus, Aarhus Universitetshospital
Bevilget for 2011 - 2013: 4.300.000 kr.