Gå til sygdomsliste

KPSK - Oversigt over projektbevillinger givet i 2010

Komité for Psykosocial Kræftforskning har uddelt ca. 4 ,3 mio. kr. fordelt på følgende 13 projekter:

Kognitive forringelser ved kræftbehandling
Cand.psych. Mette Ratzer
Psykoonkologisk Forskningsenhed, Aarhus Universitet
Bevilget for 2010: 83.500 kr.

Religiøs forandring. Yngre kræftpatienters religiøse og eksistentielle tanker.
Cand.mag. Nadja Ausker
Hæmatologisk klinik, Rigshospitalet
Bevilget for 2011: 112.500 kr.

Samarbejde i kræftbehandling - Sammenhængende patientforløb som idé og praksis.
Cand.scient.soc.,sygeplejerske Rikke Juul Dalsted
Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet
Bevilget for 2011: 285.000 kr.

Udvikling og landsdækkende anvendelse af et nyt, standardiseret og valideret spørgeskema til efterladte pårørendes vurdering af det palliative forløb.
Overlæge, lektor, dr.med., ph.d. Mogens Grønvold
Palliativ medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital
Bevilget for 2011 - 2012: 1.200.000 kr.

Når forældre dør - et etnografisk studium af den psykosociale betydning for danske børn, der har mistet en forælder.
Stud.scient. Maria Elisabeth Hartmann
Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2010-2011: 110.000 kr.

Vurdering af behov for rehabilitering - en undersøgelse af det faglige skøn ved vurdering af behov for rehabilitering ved kræft.
Cand.scient.soc. Bjarne Rose Hjortbak
Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet
Bevilget for 2011: 450.000 kr.

En politisk filosofisk undersøgelse af distributiv retfærdighed og paternalisme i sundhedspolitik og kræft/sygdomsbehandling.
Lektor, cand.phil., ph.d. Nils Holtug
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet
Bevilget for 2011: 450.000 kr.

Narrative implikationer af patientens første konsultation hos onkolog. En analyse af relationen mellem information, fortælling og healing.
Cand.scient.anth., ph.d. Merete Demant Jakobsen
Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
Bevilget for 2011: 150.000 kr.

Refleksion og dialog: Filosofisk omsorg og alvorligt syge kræftramte i rehabilitering.
Mag.art., cand.mag. Jeanette Bresson Ladegaard Knox
Sundhedstjenesteforskning, Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Bevilget for 2011: 150.000 kr.

Udvikling og afprøvning af psykosocial intervention ved arvelig tarmkræft – et randomiseret interventionsstudie.
Professor, MD, ph.d. Mef Nilbert
Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
Bevilget for 2011: 200.000 kr.

Pårørende uden grænser - et antropologisk studie af pårørende til danske kræftpatienter på behandlingsrejser i udlandet.
Stud.scient. Dorte Falkenberg Rasmussen
Institut for Antropologi, Københavns Universitet
Bevilget for 2010-2011: 110.000 kr.

Mestrings- og familieorienteret hjemmesygepleje versus konventionel hjemmesygepleje til alvorligt kræftsyge patienter – et randomiseret studie.
Forskningsleder, ph.d., cand.cur., exam.phil Susan Rydahl- Hansen
Forskningsenheden for klinisk sygepleje, Bispebjerg Hospital
Bevilget for 2011-2012: 1.000.000 kr.

Kvinder i risikogruppens oplevelser og forståelser af screening og risici samt hvordan disse er konstituerende for tilvalg/fravalg af screeningstilbuddet.
Stud.scient.anth. Anne Sidenius
Institut for Antropologi, Københavns Universitet
Bevilget for 2010-2011: 20.000 kr. til skolarstipendium.