Gå til sygdomsliste

Uddeling 2009

Komité for Psykosocial Kræftforskning har uddelt ca. 3,2 mio. kr. fordelt på 10 bevillinger

Kræftpatienters religiøse ressourcer.
Cand.mag. Hanne Bess Boelsbjerg
Center for Forskning i Tro og Helbred, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2010: 495.402 kr.

Cand.scient.soc. Rikke Juul Dalsted
Samarbejde i kræftbehandling – Sammenhængende patientforløb som idé og praksis.
Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet
Bevilget for 2010: 244.200 kr.

En ny hverdag. Rehabilitering og mestring af senfølger efter kurativ strålebehandling for prostatacancer.
Cand.med., lektor, ph.d. Olfred Hansen
Onkologisk afdeling R, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2010: 220.650 kr.

Religiøse/spirituelle orienteringer hos danske kræftpatienter i en sekulær kontekst: en kvalitativ undersøgelse inden for kræftrehabilitering.
Mag.art. Elisabeth Assing Hvid
Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
Bevilget for 2010: 220.650 kr.

Identifikation af kræftpatienter der har brug for psykosocial støtte – En screeningsundersøgelse.
Overlæge, dr.med. Christoffer Johansen
Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Afd. for Psykosocial Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2010: 296.250 kr.

Patient-patient-relationer. Hvilken betydning har medpatienter for kræftpatienters sygdomsopfattelse, indlæggelsesforløb og oplevelse af at være kræftpatient?
Cand.cur. Lene Søndergård Larsen
Medicinsk Onkologisk Afdeling, Regionshospital Viborg
Bevilget for 2010: 441.300 kr.

Tanker, følelser og perspektiver på arvelig tarmkræft.
MPH Helle Vendel Petersen
Klinisk Forskningscenter, Hvidovre hospital
Bevilget for 2010: 220.650 kr.

At kommer godt fra start. Helbred og mestring hos kvinder der opereres for ovarie cancer.
MHH, sygeplejerske Lene Seibæk
Gynækologisk - obstetrisk afdeling Y, Skejby Sygehus
Bevilget for 2010: 395.600 kr.

Faktorer af betydning for kontinuitet og forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser i basale palliative forløb, belyst ud fra patientperspektiv.
Cand.cur. Lisbeth Sølver
Forskningsenheden for klinisk sygepleje, Bispebjerg Hospital
Bevilget for 2010: 135.000 kr.

Medfører træning i mindfulness at patienten rapporterer færre eksistentielle problemer og færre somatiske symptomer? Resultater fra MICA-undersøgelse.
Cand.psych. Hanne Würtzen
Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2010: 509.700 kr.