Gå til sygdomsliste

PSU - Oversigt over bevillinger givet i 2008

Komitéen til opfølgning på ”Kræftpatientens Verden” (Patientstøtteudvalget) har uddelt 14,5 mio. kr. fordelt på ni bevillinger i 2008.

Relationelle kompetencer: Metoder til at fremme relationelle kompetencer hos personale, der arbejder med kræftpatienter.
Klinikchef, ph.d. Svend Aage Madsen
Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning, Rigshospitalet
Bevilget for 2009-2010: 1.710.000 kr.

Støtte til mestring af udredningstiden efter indførelse af kræftpakken.
Professor, overlæge dr.med. Ole Mogensen
Obstetrisk/Gynækologisk afd. D., Odense Universitetshospital
Bevilget for 2009-2010: 975.000 kr.

Viden, inddragelse og cancer mamma (VICA) – psykologisk intervention overfor ægtefæller til brystkræftpatienter. En prospektiv, randomiseret interventionsundersøgelse.
Overlæge, ph.d., dr.med. Christoffer Johansen
Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning
Bevilget for 2009-2011: 1.870.000 kr.

Kræft og identitet – fra deficit og stigma til ressourcer og potentialer – en undersøgelse af antistigmatiserende interventioner på samfunds- og individniveau.
Professor, ph.d. Lis Adamsen
Univ.hosp. Center f. Sygepleje- og Omsorgsforskning
Bevilget for 2009-2010: 740.000 kr.

Kvalitetssikring af de mellemmenneskelige aspekter i kræftbehandlingen: Individuelle forskelle i kræftpatienters informationsbehov med fokus på betydning af køn og alder.
Professor, cand.psych. dr.med. Bobby Zachariae
Psykoonkologisk Forskningsenhed
Bevilget for 2009-2011: 1.285.000 kr.

Kræftpatienters oplevelse af ventetider og kvalitet fra første symptom til behandling. Et valideret moniteringsinstrument.
Seniorforsker, læge, ph.d. Peter Vedsted
Forskningsenheden for Almen Praksis
Bevilget for 2009-2010: 1.200.000 kr.

Inddragelse af kræftpatienter og pårørende i kræftforløbet – med særligt henblik på rehabilitering og livet med kræft.
Professor, ph.d., mag.scient. Helle Plough Hansen
Institut for Sundhedsforskning – Syddansk Universitet
Bevilget for 2009-2011: 3.310.000 kr.

At være pårørende til en kræftpatient
Overlæge, lektor, ph.d. Mogens Grønvold
Palliativ Medicinsk afd., Bispebjerg Hospital
Bevilget for 2009-2011: 2.160.000 kr.

Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation
Professor, ph.d., cand.oecon. Mickael Bech
Forsknings- og MTV-afdelingen, Odense Universitetshospital
Bevilget for2009-2010: 1.250.000 kr.