Gå til sygdomsliste

Uddeling 2008

Komité for Psykosocial Kræftforskning har uddelt ca. 3,4 mio. kr. fordelt på 11 bevillinger

Religiøs forandring.
Cand.theol. Christian Juul Busch
Den kirkelige funktion, Rigshospitalet
Bevilget for 2009: 140.000 kr.

Validering af spørgeskemaet udviklet til undersøgelsen "kræftpatientens Verden"
Overlæge, lektor, ph.d. Mogens Grønvold
Palliativ Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital
Bevilget for 2009: 583.050 kr.

Oplevelsen af information, kommunikation, psykosocial omsorg og støtte samt rehabilitering: "Kræftpatientens Verden"
Overlæge, lektor, ph.d. Mogens Grønvold
Bevilget for 2009: 300.000 kr.

Sorghåndtering i Sundhedsvæsenet. Beskrivelse, screening og støtte. Er randomiseret kontrolleret studie.
Cand.psych. Mai-Britt Guldin
Forskningsenheden for Almen Medicin, Aarhus Universitet
Bevilget for 2009: 200.000 kr.

Alvorligt kræftsyge patienters mestring - i samspillet med professionelle.
Sygeplejerske, cand.cur., ph.d. Susan Rydahl-Hansen
Palliativ Medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital
Bevilget for 2009: 383.350 kr.

Kræftpatienter, rehabilitering og æstetiske selvteknologier. En kultur - og litteraturvidenskabelig undersøgelse af erfaringsbaserede fortællinger skrevet af kræftpatienter.
Mag.art. Nina Henriksen
Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
Bevilget for 2009: 231.450 kr.

Vurdering af behov for rehabilitering - en undersøgelse af det faglige skøn ved vurdering af borgernes behov for rehabilitering ved kræft.
Cand.scient.soc. Bjarne Rose Hjortbak
MarselisborgCentret, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland
Bevilget for 2009: 275.000 kr.

Behovet for støtte i dagliglivet hos pårørende til en partner med hjernekræft.
Sygeplejerske, cand.scient.soc. Karina Madsen
Institut for Psykolog, Københavns Universitet
Bevilget for 2009: 462.900 kr.

Netværksfokuseret sygepleje til unge med kræft.
Sygeplejerske, cand.cur. Pia Riis Olsen
Onkologisk afdeling, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2009: 239.125 kr.

Tro og spiritualitet bland danske kræftpatienter - betydning for livskvalitet og mestring.
Stud.psych. Heidi Frølund Pedersen
Psykoonkologisk Forskningsenhed, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2009: 112.985 kr.

At komme godt fra start. Helbred og mestring hos kvinder der opereres for ovariecancer.
Sygeplejerske Lene Seibæk
Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Skejby Sygehus
Bevilget for 2009: 493.300 kr.