'GYMNASIER FULD AF LIV'

Gymnasier Fuld af liv-indsatsen startede i 2019 som et interventionsforskningsprojekt blandt gymnasier landet over. 17 gymnasier deltog i projekt ’Gymnasier Fuld af liv’. Gymnasierne var opdelt i henholdsvis indsats- og sammenligningsgymnasier.

Som indsatsgymnasium, i ’Gymnasier Fuld af liv’, indgik man som en aktiv del af projektet, der har til formål at mindske alkoholforbruget blandt danske gymnasieelever. Indsatsgymnasierne arbejdede med og opfyldte en række krav, der alle havde til formål at bidrage til en sundere alkoholkultur blandt gymnasieelever.  

Som sammenligningsgymnasium i ’Gymnasier Fuld af liv’ indførte man ikke projektets komponenter i måleperioden. Efter måleperioden har sammenligningsgymnasierne fået mulighed for at indføre projektets evaluerede og tilpassede komponenter.

Om 'Gymnasier Fuld af liv'
’Gymnasier Fuld af liv’ var et projekt udviklet og evalueret i samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens alkoholkampagne ’Fuld af liv’ og Statens Institut for Folkesundhed. Projektets formål var at mindske alkoholforbruget blandt danske gymnasieelever og herigennem bidrage til en sundere alkoholkultur blandt unge i Danmark. Indsatsen var multikomponent og arbejdede både med klare alkoholpolitikker og uddannelse af udvalg på gymnasiet, sociale normer for alkoholforbrug blandt gymnasieeleverne, samt forældres indflydelse på deres børns alkoholvaner. 

Projektet blev udviklet i 2018-2019, hvorefter det blev implementeret på indsatsgymnasierne i 2019-2020. Efter implementeringen blev materialet tilrettet på baggrund af de fund, der blev gjort og konkret viden om, hvordan indsatserne virkede for gymnasierne i praksis. Det er dette tilrettede materiale, der nu findes her på hjemmesiden og på den tilhørende Dropbox. 

Baggrund for projektet
Mere end halvdelen af danske unge ønsker en ny og sundere alkoholkultur, hvor man drikker mindre - og det på trods af, at danske unge fortsat drikker væsentligt mere end unge i resten af Europa.

Særligt ved overgangen fra grundskole til gymnasium ses en markant stigning i unges alkoholforbrug. Gymnasieelever drikker meget, ofte og fuldskabsorienteret: F.eks. har 58 % af 15-25-årige drukket fem eller flere genstande ved samme lejlighed mindst én gang inden for den seneste måned. 

På de fleste danske gymnasier udgør alkohol i dag et samlende element til sociale sammenkomster, og fire ud af 10 (42 %) 15-25-årige har oplevet at blive presset af deres venner/veninder til at drikke mere alkohol, end de har haft lyst til. Samtidig synes hver fjerde ung (24 %), der går på en ungdomsuddannelse, at alkohol fylder for meget på skolen.

Formålet med indsatsen ’Gymnasier Fuld af liv’ er at sætte fokus på – og støtte unge i deres ønske om at skabe – en sundere alkoholkultur, hvor de unge og deres fællesskab - frem for alkoholen - sættes i centrum.

Partnerne bag projektet

Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Fuld af liv-indsats og Statens Institut for Folkesundhed står bag udviklingen og evalueringen af 'Gymnasier Fuld af liv'-projektet.

Center for Interventionsforskning er et forskningscenter under Statens Institut for Folkesundhed, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU, i København. Centret udvikler, implementerer og evaluerer indsatser, som er rettet mod at fremme sundhed og trivsel blandt børn, unge og voksne.


Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden startede i 2014 alkoholkampagnen ’Fuld af liv’. Kampagnen skal bidrage til at udsætte alkoholdebuten, reducere alkoholindtaget og skabe en sundere alkoholkultur blandt unge i Danmark.
Hvert år får mindst 1.800 danskere kræft som følge af alkohol, svarende til 5 % af alle danske kræfttilfælde. Risikoen for kræft stiger med mængden af alkoholindtag, og undersøgelser viser, at selv et mindre forbrug kan øge risikoen for kræft. Risikoen for kræft er den samme uanset om man drikker vin, øl eller spiritus.

Peter Dalum takker deltagende gymnasier

Kontakt

For henvendelser omkring Gymnasier Fuld af liv:

Email: Gymfuldafliv@cancer.dk

Fuld af liv-indsatsen

Anne Sofie Plum Christensen

Kræftens Bekæmpelse

Tlf: 35 25 77 28

Peter Dalum

Kræftens Bekæmpelse

Tlf.  35 25 75 70 


Statens Institutut for Folkesundhed

Veronica Pisinger

Statens Institut for Folkesundhed

Tlf: 65 50 77 48

Sofie Have Hoffmann

Statens Institut for Folkesundhed

 Tlf: 65 50 77 34