LEDELSENS ROLLE

Ledelsen spiller selvsagt en vigtig rolle når der skal arbejdes med alkoholkulturen på skolen. I Gymnasier Fuld af liv har vi erfaret, at det er vigtigt at ledelsen går forrest og er synlige med ønsket om og kravet til de forandringer, som skal til for at skabe en sundere alkoholkultur på gymnasiet. Gymnasier Fuld af liv-indsatsen rummer en række værktøjer til at arbejde med netop dette.

Det er vores erfaring, at flere af tiltagene i indsatsen falder igennem, hvis ikke ledelsen selv går forrest. Introudvalget lærer om, hvordan de kan bidrage til en sundere alkoholkultur og hvordan de kan være rollemodeller for de nye elever, igennem Gymnasier fuld af liv-uddannelsen. Der er dog en risiko for, at udvalget kan føle sig udsat, hvis de skal stå på mål for et budskab som ledelsen ikke selv har været med til at promovere. Det kræver derfor en synlig og dedikeret ledelse at arbejde med alkoholkulturen, og det kræver ressourcer.
Fx ligger Gymnasier Fuld af liv-indsatsen op til, at de sociale elevudvalg (fest- og evt. cafeudvalget) skal støttes i at tage en uddannelse, der kan sikre, at de fokuserer mere på fællesskabende aktiviteter, end på mersalg i fredagsbaren eller til festen. Dette kræver dog, at der afsættes ressourcer; at en underviser bliver koordinator for udvalget og sikrer at de støttes i at leve op til skolens mål og alkoholpolitik, samt at eleverne i udvalget får afsat skoletid til at tage uddannelsen og anerkendes for deres gode arbejde. Det samme gælder de øvrige indsatser, som ligeledes kræver en synlig ledelse og en synlig holdning til alkohol på gymnasiet.

I Gymnasier Fuld af liv-indsatsen opfordres ledelsen derfor til

...At tage ansvar for implementering af tiltagene til undervisere, forældre og elever ved at:

 • Indføre en alkoholpolitik og en plan for, hvordan den skal ’leve’ på skolen
 • Sætte sig ind i materialet og lægge en plan for, hvordan gymnasiet ønsker at arbejde med Gymnasier Fuld af liv
 • Udnævne en koordinator for de sociale udvalg og sikre at de informeres om deres ansvar og de indsatser, I vælger at arbejde med
 • Udnævne introkoordinator og sikre at tutorer/introudvalg informeres om deres ansvar og de indsatser, I vælger at arbejde med
 • Informere nye elever om skolens alkoholpolitik og dens praktiske betydning via hjemmeside og intromail, samt inden for de første skoledage
 • Præsentere forældre for skolens alkoholpolitik på forældremødet og sikre at de får information (fx Gymnasier Fuld af liv flyeren) om, hvordan de bidrager til en sundere alkoholkultur blandt deres børn

Indfør en alkoholpolitik

Gymnasier Fuld af liv - Alkoholpolitik Tjekliste

Tilgængelighed af alkohol har afgørende betydning for, hvor meget unge drikker og klare rammer for alkohol kan mindske alkoholforbruget ved at ændre de sociale normer for alkohol. Ønsker man som gymnasium at mindske alkoholforbruget blandt eleverne, er det derfor vigtigt, at gymnasiet har en alkoholpolitik, som bliver håndhævet og formidlet. Derfor er en alkoholpolitik-tjekliste et af elementerne i ’Gymnasier Fuld af liv’.

Gymnasier Fuld af liv Alkoholpolitik Tjekliste

Tjeklisten kan bruges som baggrund for udvikling en (ny) alkoholpolitik, eller revidering af en eksisterende politik. Formålet med punkterne i tjeklisten er at begrænse elevernes adgang til alkohol på skolen, fremme håndhævelse af politikken og sikre formidling af politikken til elever, forældre og lærere. Tjeklistens punkter bygger på evidens fra nationale alkoholpolitikker og på eksisterende fællespolitikker (kodeks) som nogle danske gymnasier tidligere har indført. Tjeklisten blev desuden tilrettet ud fra interviews med 5 gymnasierektorer omkring, hvad gymnasierne ville kunne implementere. I tjeklisten er der lagt op til, at de fleste punkter bør være obligatoriske for gymnasiet at indføre. Nogle få punkter er markeret som valgfrie på grund af forventede implementeringsudfordringer eller svagere dokumentation af effekt.

Alkoholpolitik-tjeklisten kan derfor bruges som et værktøj til at revidere eller implementere en alkoholpolitik på jeres gymnasium.

Med en alkoholpolitik er det vigtigt at man:

1) samler relevante parter og skaber en politik, som er relevant for skolen og som er realistisk

2) planlægger hvordan alkoholpolitikken skal ud og leve og hvem, der sikrer at det sker.

Tiltagene skal være til at tage og føle på, såsom:

 • At skolens alkoholpolitik er synlig og opdateret på skolens  hjemmeside, samt at den præsenteres for nye elever og deres forældre og for de elevudvalg, som den er relevant for, hvert år ved skolestart.
 • At der serveres vand til festerne som et alternativ til alkohol

Og andre tiltag, som kan gøre det lettere at opfylde alkoholpolitikken i praksis.

Alkoholpolitik-tjeklisten og en implementeringsguides finde på Dropbox her

Overblik over materialerne

Få et overblik over indsatsen og materialerne

Herunder kan I få et overblik over de værktøjer og opgaver, som danner det bedste udgangspunkt for at gøre jeres gymnasium til et Gymnasium Fuld af liv.

Til ledelsen:

Ledelsen spiller en stor rolle, hvorfor 'Gymnasier Fuld af liv' har udviklet en række værktøjer, der skal hjælpe jer til at skabe en sundere alkoholkultur på gymnasiet. På Dropbox finder du: 

 • En alkoholpolitik, som kan bruges som skabelon 
 • En guide til at lave en misbrugsbehandlingsstrategi
 • Materialer til at give information til elever og til forældre om unge og alkohol og alkohol på jeres skole

Til elever: 

Det er vigtigt at alle elever informeres om, at I har en alkoholpolitik og arbejder for en sundere alkoholkultur. På Dropbox findes en skabelon til en præsentation af hvorfor I sætter fokus på alkoholkultur på jeres gymnasium.

På hjemmesiden er der lavet en side til elever. Her kan elever se Fuld af liv-indsatsens kampagnefilm om fordelene ved at drikke mindre og opleve mere, få opskrifter på alkoholfrie mocktails og få de gode undskyldninger, som kan bruges til at takke nej til (for meget) alkohol. 

Til nye elever

'Gymnasier Fuld af liv's materialer har et særligt fokus på nye elever, så de kan få den bedste start på gymnasiet - uden drikkepres og føre en god alkoholkultur med sig videre.

Dropbox findes kampagnevideo der kan sendes ud/vises til nye elever, der viser hvorfor viser fordelene ved ikke at drikke for meget i gymnasiet - set fra 3.g'ernes perspektiv. 

Lommefilm er en workshop-konkurrence, hvor 1.'g'ere landet over laver små kampagnefilm om at drikke mindre og opleve mere. Læs mere om indsatsen her. 

Til forældre:

Her på hjemmesiden finder I materiale til forældre. Blandt andet videoer med psykologers bud på, hvordan man taler med sit barn om alkohol og laver gode aftaler og en video med gymnasieelever om, hvad de synes om aftaler om alkohol.

Dropbox findes der materiale til at lave et godt forældremøde for forældre til nye 1.g'ere og involvere forældrene i arbejdet for en sundere alkoholkultur på gymnasiet. 

Til udvalgskoordinatorer og udvalg:

'Gymnasier Fuld af liv' har lavet et materiale, der klæder caféudvalg og festudvalg på til, at skabe federe fester med fællesskabet i fokus, fremfor høje promiller. Derudover et materiale der klæder introguider på til, at skabe et godt førstehåndsindtryk og stærke fællesskaber for nye elever, hvor drikkepres og negative forventninger punkteres. 

Materialet til fest- og caféudvalg findes på Dropbox og hjemmesiden.

Materialet til introudvalg findes på Dropbox og hjemmeside

Pressemeddelser og grafik

Dropbox ligger pressemeddeleser og grafik, som I kan bruge til at promovere jeres arbejde for en sundere alkoholkultur.  

Andet inspirations-materiale til at ændre alkoholkulturen på jeres gymnasium

Ønsker I mere inspiration til at arbejde med alkoholkulturen på jeres gymnasium har Alkohol og Samfund lavet et onlinemateriale, der giver ideer til fester og caféer med mindre alkohol.