I GI'R DET FØRSTE INDTRYK

Som introudvalg har man en ganske særlig rolle. I er med til at give nye elever det første indtryk af, hvordan det er at gå i gymnasiet – og særligt, hvordan det er at gå på jeres gymnasium. I er med jeres ord og handlinger med til at indfri og justere de forventninger, de nye elever har til, hvordan det er at gå i gymnasiet.

Halvdelen af danske unge efterspørger en ny alkoholkultur, hvor alkohol fylder mindre – det vil vi gerne være med til at styrke på gymnasierne. Vi har brug for jeres hjælp for, at det kan lykkes, da introforløbet ofte er tidspunktet, hvor skoleliv og alkohol mødes for første gang.

Vi udfordrer jer!

Online uddannelse
Vi vil gerne udfordre jer! Nytænk, hvordan I laver det bedste introprogram for de nye elever, så det bliver endnu federe at starte på jeres gymnasium. Prioriter at sætte fællesskabet og den høje energi i centrum, frem for alkohol. Derfor er det et krav for projektet ’Gymnasier Fuld af liv’, at de elever, der står for introprogrammet, deltager i en online-uddannelse, så I klædes på med den rette viden og kompetencer til at opgradere de sociale events til nogle, som er fulde af liv.

Online-uddannelsen består af en quiz og en række materialer til introforløbet:

  • Quiz
    Med ’Quizzen: Bliv klogere på unge og alkohol’ får I viden om unge og alkohol og mulighed for at snakke sammen om genkendelige scenarier omkring alkohol. Målet er, at I får en fælles viden, som I kan tage med jer ind i planlægningen af introforløbet.

  • Materialer til introforløb
    Med ’Materialer til introforløbet’ kan I få inspiration til, hvordan I laver et fedt introforløb, hvor alle føler sig velkomne. Målet er at bistå jer i jeres planlægningsarbejde og at hjælpe jer til at skabe et førstehåndsindtryk af jeres gymnasium, med fokus på at skabe fællesskab og gode oplevelser.

Certifikat
I har mulighed for at få et individuelt certifikat på, at I gennem uddannelse og ansvarlig planlægning, er med til at skabe en sundere alkoholkultur på jeres gymnasium. Certifikatet udleveres og underskrives af den lærer, som er tilknyttet introforløbet. Certifikatet kan f.eks. bruges til at søge job eller til en kvote 2-ansøgning til en videre uddannelse.

Quiz: Bliv klogere på unge og alkohol

I quizzen får I viden om unge og alkohol og mulighed for at diskutere relevante dilemmaer.

Det er vigtigt, at I tager quizzen sammen - enten som én gruppe eller i mindre grupper. Diskuter dilemmaerne undervejs.

Quiz om unge og alkohol

Alkoholforbruget blandt unge i Danmark

Hvor mange 15-25-årige mener, at alkoholforbruget blandt danske unge er for højt?

En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse fra 2017 viser, at lidt over halvdelen (54 %) af 15-25-årige mener, at alkoholforbruget blandt danske unge er for højt.

I har afholdt et par sociale arrangementer med de nye elever efter skole, og har et par arrangementer mere i sigte. Nogle af eleverne henvender sig til jer og siger, at de er ærgerlige over, at der bliver drukket meget alkohol i forbindelse med aktiviteterne. Hvad vil I gøre for at medtænke dette i de næste aktiviteter?

Alkohol og uddannelse

Hvor mange 15-25-årige, der går på en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse, havde en forventning om, at deres alkoholforbrug ville stige, da de gik 9./10. klasse og startede på en ungdomsuddannelse?

En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse fra 2019 viser, at 55 % af 15-25-årige, der går på en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse, havde en forventning om, at deres alkoholforbrug ville stige, da de gik ud af 9./10. klasse og startede på en ungdomsuddannelse.

På første introdag med de nye elever, er der mange, der spørger ind til gymnasiets fester og alkoholpolitikker. I kan mærke, at der er nogle, der indirekte oplever et forventningspres i forhold til alkoholforbrug og fuldskab gennem gymnasietiden. Hvad vil I gøre for at lette presset for de nye elever?

Alkohol og uddannelse

Hvor mange 15-25-årige, der går på en ungdomsuddannelse, synes, at alkohol fylder for meget på skolen?

En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse fra 2019 viser, at mere end hver fjerde (27 %) 15-25-årige, der går på en ungdomsuddannelse, synes, at alkohol fylder for meget på skolen.

Skoleåret er gået i gang, og der har været afholdt et par fester og nogle fredagsbarer. De nye elever synes, at det kunne været rart med flere sociale aktiviteter uden druk og kommer til jer, fordi de kender jer og ser jer som go-to personer. Hvad vil I stille op med denne forespørgsel?

Sociale overdrivelser * Det kaldes en social overdrivelse, når man tror, at andre drikker mere alkohol end de reelt set gør. Sociale overdrivelser kan føre til, at man selv drikker mere alkohol, fordi man gerne vil være på "niveau" med sine jævnaldrende.

Hvor meget tror 15-25-årige, at de drikker, sammenlignet med deres jævnaldrende?

En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse fra 2019 viser, at mere end halvdelen af 15-25-årige (59 % dvs. 2 ud af 3 unge) tror, at andre unge drikker mere, end de selv gør.

I tråd med tendensen kan I fornemme, at mange af de nye elever tror, at der er en forventning om, at man drikker meget i forbindelse med gymnasiestart. Hvordan vil I håndtere det?

Drikkepres *At opleve, at andre forsøger at presse en til at drikke mere alkohol, end man har lyst til.

Hvor mange 15-25-årige har oplevet at blive presset af deres venner til at drikke alkohol?

En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse fra 2017 viser, at 42 % af 15-25-årige har oplevet at blive presset af deres venner til at drikke mere alkohol, end de havde lyst til.

I sidder en sen eftermiddag med de nye elever og hyggedrikker med dem efter første skoledag. I kan mærke, at der er et par af eleverne, der gerne vil undgå at drikke mere, men at de andre indirekte presser på. Hvordan håndterer I det?

Alkohol og Fællesskab

Hvor mange unge mellem 15 og 25 år mener, at det er svært at være en del af det sociale fællesskab, hvis man ikke drikker alkohol?

En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse fra 2019 viser, at 46% (af 18-25-årige) mener, at det kan være svært at være en del af det sociale fællesskab ved sammenkomster, hvor der drikkes alkohol, hvis man ikke drikker alkohol.

I har arrangeret, at I skal have alle de nye introelever med i den nærmeste park efter skole, hvor I skal drikke nogle øl og spille beer-pong. I ved dog, at nogle af eleverne ikke drikker. Hvordan håndterer I det på en måde, så alle føler sig inkluderet og velkomne?

Lovgivning om alkohol

Hvor gammel skal man være I Danmark for at kunne købe alkohol på restauranter, caféer, barer og diskoteker?

I Danmark siger lovgivningen, at man skal være fyldt 18 år for at kunne købe alkohol på restauranter, caféer, barer og diskoteker. De fleste unge er under 18 år, når de starter i gymnasiet.

Mange af de nye elever har begrænset erfaring med at drikke alkohol, da de starter på gymnasiet. En del af dem får derfor drukket sig for fulde til den første gymnasiefest, hvilket resulterer i, at flere kaster op mv. Hvad gør I som introguider for at sikre, at de nye elever ikke drikker for meget og kommer galt afsted?

Quizzen er slut - godt klaret

Planlæg introdagene

Hjælp til planlægningen
Neden for findes en række værktøjer til at skrue et fedt introforløb sammen.

Med inspirationskataloget får I gode ideer til øvelser, der ryster sammen og skaber fællesskab. Der er et skema med bud på, hvornår øvelser og lege kan passes ind på skemaet for introdagene. Med dilemmakortene (fås af jeres koordinator) kan I tage dilemmaer op til debat - enten blandt jer selv eller sammen med 1.g'erne. Med brevskabelonen "Kære 1.g-mig" kan I dele de erfaringer I selv har gjort jer med de nye elever.

Byd de nye elever velkommen med en morgenfest

Tag godt imod de nye elever ved at holde en morgenfest for hele gymnasiet!

En morgenfest er en fest om morgenen, bestående af god musik, knæklys, morgenkaffe og croissanter. Med en morgenfest sikrer I den bedste start på dagen.

Læs mere her