UDDANNELSE TIL INTROGUIDES

I introudvalgets uddannelse er fokus på at lære udvalget om unge og alkohol, drikkepres, flertalsmisforståelser, samt hvordan de agerer rollemodeller og sikrer et godt første møde med og indtryk af gymnasiet. 'Gymnasier Fuld af liv' har udviklet en uddannelse og materialer, der kan understøtte dette. I uddannelsen er en dialog-quiz om unge og alkohol, dilemmaspørgsmål og ideer til lege og programmer for introdagene. På den måde sikres den bedste start for de nye elever, og misforståede forventninger til, hvordan man bedst starter i gymnasiet, punkteres. Blandt andet opfordres introudvalgets medlemmer til at dele deres egne gode råd til at være 1.g’er igennem brevskabeloner, som kan læses højt for de nye elever.

Inden du afholder uddannelsen for de nye introguides kan du med fordel orientere dig i materialet på Dropbox og se uddannelsen igennem.

Der bør afsættes 1 time til, at udvalget sammen tager uddannelsen. Herudover ligger tiden til selve planlægning af introforløbet og program.

Ifm. med en planlægningsdag kan uddannelsen meget vel indgå som noget af det første, da den giver baggrundsviden, såvel som inspiration til øvelser og lege, som kan indgå i det programmet for introperioden.