TAG STILLING - TAL SAMMEN - LAV AFTALER

Hvad siger gymnasieelever om, at tale med deres forældre om alkohol og fest? Hør svaret her...

Dit barn - Din alkoholdning

Din alkoholdning tæller, når dit barn starter i gymnasium
Mange forældre finder det svært at navigere i deres barns overgang fra folkeskole til gymnasium, da der er andre rammer og mindre orientering af forældre. Der lægges i gymnasiet op til, at eleven er mere ansvarlig for eget skoleliv og selvstændighed vægtes højt. Som forældre kan man derfor føle sig ”hægtet af” skolehverdagen og samtidig vil mange gerne støtte op om, at ens barn er på vej til at blive voksen. Alligevel opfodrer vi til, at man tager en snak med sit barn om, hvilke holdninger man som forældre har til alkohol, at man laver aftaler med sit barn om alkohol, og at man har en løbende dialog om emnet. Vi ved netop, at dette har en effekt og skaber de bedste rammer for dit barn – også i gymnasietiden.

På siden her kan du læse om, hvilken rolle du som forælder kan spille i forhold dit barns alkoholforbrug og få inspiration til, hvordan du kan tage snakken om alkohol med din teenager. 

Danske unges alkoholforbrug
Mere end halvdelen af danske unge efterspørger en ny og sundere alkoholkultur, hvor der drikkes mindre. Hver fjerde ung (24 %), der går på en ungdomsuddannelse, synes desuden, at alkohol fylder for meget på skolen. Det er godt nyt, for der er mange gode grunde til at skrue ned for forbruget. Unge, der starter med at drikke i en tidlig alder, og som drikker meget i teenageårene, har nemlig en øget risiko for at drikke mere end andre senere i livet.

Du har betydning for dit barns forbrug
Det er veldokumenteret, at forældres holdninger til deres barns alkoholforbrug har afgørende betydning for, dels hvornår den unge starter med at drikke, og dels hvor meget den unge drikker. Unge, hvis forældre har klare holdninger til alkohol og ikke mener, at deres barn skal drikke meget, drikker mindre i ungdomsårene end unge, hvis forældre ikke har klare holdninger. Unge, hvis forældre laver regler for, hvor meget der må drikkes, drikker desuden mindre end unge, hvis forældre ikke laver regler.

Hvad er din alkoholdning?
Har du gjort op med dig selv, hvad din alkoholdning er? Det er vigtigt, at du taler med dit barn om alkohol og at I, eventuelt i fællesskab, finder frem til et passende ramme- og regelsæt når det kommer til den unges forbrug – også selvom dit barn snart er voksent.

Du behøver ikke at være bange for, at samtalen vil falde i dårlig jord. Kun 13 % af hjemmeboende unge, der har snakket med deres forældre om deres forhold til alkohol, synes dårligt om, at deres forældre blander sig i deres alkoholvaner.

Se denne korte film og bliv klogere på unge og alkohol

Værd at vide om unge og alkohol

  • Unge, der har aftaler med deres forældre om deres alkoholforbrug, drikker mindre end unge, som ikke har aftaler med derers forældre om alkohol
  • Hver fjerde ung synes, at alkohol fylder for meget på skolen
  • Kun 13 % af hjemmeboende unge, der har snakket med deres forældre om deres forhold til alkohol, synes dårligt om, at deres forældre blander sig i deres alkoholvaner

Gode råd til dialogen

Tag stilling

Inden du tager snakken om alkohol med din teenager, er det vigtigt, at du gør dig klart, hvad du vil have ud af samtalen. Giv dig god tid og overvej hvor og hvornår, det vil fungere bedst at tage snakken. Husk at din holdning tæller – så hvad er den?

Tal sammen

Når du taler med din teenager om alkohol, er det en god ide at være nysgerrig og stille åbne spørgsmål. Giv plads til, at dit barn kan tænke over spørgsmålene, og dialogen kan fortsætte på et senere tidspunkt. Jo tydeligere du er i dine holdninger og forventninger – jo lettere er det for dit barn at navigere i.

Lav aftaler

Unge, som har aftaler med deres forældre om alkohol, drikker mindre end unge, der ikke har aftaler. Lav aftaler om alkohol, som I begge mener er realistiske. Det er en god ide at følge op, tale om hvad der fungerer og være åben for forhandling.

Har du en klar alkoholdning? Test dig selv her

Spil 'Dåseskjul' og snup øl fra din teenager

Hvor mange dåseøl kan du snuppe fra din teenager med gode argumenter? Vælg det argument, du tror virker bedst, og bliv klædt på til snakken om alkohol.

Aftaletesten

Unge, der har aftaler med deres forældre om alkohol, drikker mindre. Hvad er gode aftaler med din teenager om alkohol og fester? Tag testen og se, hvad andre forældre har svaret.

Hvad ved du om unge og alkohol?

Hvorfor er alkohol særlig skadeligt for unge? Hvor gammel skal man være for at købe øl, vin og alkoholsodavand? Øger alkohol risikoen for brystkræft? Test din viden om unge og alkohol.

Materialer til download