Gå til sygdomsliste

Reaktioner hos børn

Børn kan reagere på, at mor eller far har kræft med f.eks. vrede, mareridt eller ved at blive stille. Du eller andre voksne kan hjælpe barnet tilbage i god trivsel.

Børns reaktioner kan skyldes hverdagsændringer, utryghed, eller at behovet for nærhed ikke opfyldes i en periode. Reaktionerne kan f.eks. være tristhed, vrede, skolevanskeligheder og søvnproblemer.

Mor og datter spiller et kortspil

Samtaler med dit barn behøver ikke foregå i en stue, hvor I sidder over for hinanden og taler sammen. Ofte kan det være nemmere at tale sammen, når I går en tur i skoven, spiller kort, tegner eller laver noget sammen på andre måder.

Store reaktioner på små ting

Tilsyneladende små ting kan få bægeret til at flyde over hos barnet, fordi han eller hun hele tiden har forælderens sygdom i baghovedet. Børnene har nogle følelser, der er så svære at forklare, at de næsten opgiver på forhånd.

Børn kan reagere ved at blive stille

Nogle børn reagerer ved at blive stille og trække sig ind i sig selv. Som forælder kan man komme til at overse den indadvendte reaktion, når man selv er presset eller er dårlig af behandlingen.

Vrede reaktioner handler ikke om at være uartig

Det er ikke fordi, barnet er uartigt, når han eller hun bliver vred eller reagerer voldsomt på ting, der kan synes små, men fordi barnet endnu ikke har lært at udtrykke sine følelser på andre måder.

Det er en lang proces at lære de forskellige følelser at kende og sætte ord på dem. Der er ikke nogen rigtige eller forkerte reaktioner. Mennesker er forskellige, og der er forskel på, hvordan vi møder kriser og svære oplevelser i livet. Det gælder også børn.

Her på siderne kan du læse om børns forskellige reaktioner på at have krise i familien, hvad reaktionerne kan skyldes, og hvordan du kan hjælpe dem.


Reaktioner efter alder

Uanset alder, vil de fleste børn reagere på ændringer i hverdagen. Her kan du læse om nogle de almindelige reaktioner børn kan have, når mor eller far har kræft

Reaktioner efter alder


Tal med barnet om reaktioner

Her får du konkrete råd til, hvordan du kan tale med dit barn om tanker, følelser og reaktioner:

Tal med barnet om reaktioner


Søvnproblemer og mareridt

Hvis et barn har søvnproblemer, kan det skyldes, at barnet oplever ændringer i hverdagen, som skaber utryghed eller frygt. Få gode råd til, hvordan du kan skabe ro om barnets søvn:

Søvnproblemer og mareridt


Barnets udvikling går i stå

Børn kan reagere på større ændringer ved at gå lidt tilbage eller i stå i den almindelige udvikling. Læs mere:

Udvikling går i stå


Ondt i kroppen

Når børn føler sig utrygge eller er bange, kan deres utilpashed komme til udtryk som fysiske smerter. Læs mere:

Ondt i kroppen


Stille og indadvendt

Når en forælder bliver syg, kan barnet reagere ved at blive stille og indadvendt. Det kan være fordi, barnet går alene med nogle svære tanker. Få gode råd til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at tale om de svære følelser:

Stille og indadvendt


Overartig og for ansvarlig

Hvis børn reagerer ved at blive overartige og tage for stort et ansvar for opgaver i hjemmet, kan det være fordi, børnene gemmer deres egne følelser og behov. Læs mere:

Overartig og for ansvarlig


Vrede og trods

Her kan du læse om, hvordan du kan hjælpe, hvis dit barns vrede har taget over eller er blevet uhensigtsmæssig for dit barns trivsel:

Vrede og trods


Vanskeligheder i skolen

Når mor eller far har fået kræft, kan det påvirke barnets skolegang. Måske får barnet sværere ved at lave lektier eller kommer i flere konflikter. Læs mere:

Skolevanskeligheder


Mindre hjemme

Store børn og teenagere kan reagere ved at søge væk hjemmefra, når mor eller far har fået kræft. Læs mere:

Mindre hjemme


Børn reagerer forskelligt

Reaktioner er måder at vise omverdenen på, at man ikke har det så godt, så det er vigtigt, at omgivelserne lægger mærke til, hvad barnet prøver at sige med sin adfærd.

Det vigtigste er, at du eller din partner får øje på, hvis børnene ikke trives, og får andre til at tage hånd om det, hvis du ikke selv har overskuddet.


Læs alt børn og unge, der har kræft tæt på:

Børn og unge


 
Sebastian besøger kræftafdelingen

Sebastian fortæller om kemoterapi og strålebehandling.