Gå til sygdomsliste

Hvis din forælder har kræft

Det er forskelligt, hvordan man reagerer og håndterer de mange forskellige følelser, når ens far eller mor eller anden nærtstående, er alvorligt syg. Uanset hvordan du reagerer, er det en god idé at dele dine tanker og eventuelle bekymringer med nogen.

Når én, man er tæt knyttet til, bliver syg, vil man ofte opleve, at der melder sig en masse forskellige følelser og spørgsmål.

Man kan føle sig utryg og blive bange og ked af det. Og man kan opleve bekymringer om fremtiden. Det kan være tanker om, hvordan det vil påvirke familien, om man skal flytte, eller at man selv eller andre i familien kan blive syge. 

Det kan være svært at lægge alle bekymringerne fra sig, og det kan gøre det svært at koncentrere sig i skolen og samle sig om lektierne.

Hjælp til unge pårørende

Er du 13-19 år, og har du en alvorligt syg forælder - eller kender du én, der har?

Så kan du få hjælp og gode råd på hjemmesiden erduokay.dk. Du kan også høre om, hvordan andre teenagere oplever at have en forælder, der er alvorligt syg:

www.erduokay.dk

Samtale mellem kræftsyg mor og ung søn i sofa

Ofte kan sygdommen komme til at fylde meget i hverdagen, og der kan være brug for din hjælp. Men husk at holde pauser fra sygdommen.

Husk at tage pauser fra sygdommen

Sygdommen kan tit fylde meget i hjemmet. Ens forælder kan være sygemeldt og være hjemme i hverdagene, og behandlingen kan i perioder give ubehagelige bivirkninger som kvalme og opkast.

Nogle unge oplever at få - eller påtage sig - flere opgaver i hjemmet, fordi den syge forælder ikke magter lige så meget som tidligere. Måske synes du, det er rart at kunne hjælpe til med f.eks. indkøb, madlavning eller tøjvask. Samtidig skal du også have tid til at passe din skole og interesser. 

Tal med dine forældre om, hvordan du kan finde en passende balance mellem både at hjælpe til, men også indimellem holde fri fra sygdommen. Alle har behov for pauser fra sygdommen, også dig.

Camilla fortæller om at være ung og pårørende

Camilla fortæller om at være ung og pårørende

Det er i orden at sige fra

Nogle unge bliver deres mors eller fars fortrolige og lægger ører til deres tanker og følelser. Det kan være skræmmende, og man føler sig måske ikke klar til at høre det hele. 

Det kan også være, din forælder gerne vil have dig med til alle aftaler på sygehuset eller skal have hjælp derhjemme. Det er svært at sige nej til en syg mor eller far, der beder om hjælp. Det gælder ikke mindst, hvis din forælder er alene. 

Husk, at det er helt okay at sige fra, hvis du synes, at din forælder fortæller dig for meget eller beder dig om at gøre noget, du ikke har lyst til.

Gennem Kræftens Bekæmpelse kan din far eller mor få gratis rådgivning på Kræftlinjen og møde andre i samme situation i den lokale kræftrådgivning: 

Rådgivning

Hvis du bor hos en enlig kræftramt forælder

Vær opmærksom på, at de fleste kommuner forventer, at børn og unge, der bor hos en enlig kræftramt forælder, påtager sig nogle af de huslige pligter som indkøb, tøjvask og rengøring. Det er muligt at søge kommunen om hjælp til de praktiske opgaver, som I ikke selv kan nå eller klare. Hvis I skulle få afslag på hjælpen, er der mulighed for at anke afslaget. Søg eventuelt hjælp i din lokale kræftrådgivning eller på Kræftlinjen på telefon: 80 30 10 30. 

Børn og unge, der bor hos en enlig, kræftramt forælder, har ikke ret til at modtage orlovsydelser. 

Som ung kan det være svært at stå alene med pligter og ansvar derhjemme. Selvom din syge forælder måske ikke har så meget lyst til det, er det en god idé, at I tænker over, om der er andre voksne i omgangskredsen, der kan hjælpe til med praktiske gøremål, omsorg og støtte. 

Tal med dine forældre om dine bekymringer

Det er vigtigt, at du taler med dine forældre, både den syge og den raske, hvis du er bekymret eller trist – også hvis dine bekymringer handler om alt muligt andet end sygdommen. For nogen er det rart at tale sammen, når man kører i bil sammen, laver mad sammen eller går tur med hunden. Husk, at det både er i orden og helt naturligt, at du bliver ked af det og bekymret ind imellem, og at det er helt rimeligt, at der også er plads til dine følelser og tanker. 

Det kan også være en idé at tale med venner, en lærer eller studievejleder

Nogle unge har det bedst med at være meget hjemme under sygdommen. Så er det nemmere at følge med i, hvordan det står til, og for nogle giver det mere ro. Andre trives bedre med at være mest muligt væk fra hjemmet, væk fra hele tiden at blive mindet om sygdommen.

For nogle kan det være svært at sætte ord på følelserne og at tale med andre om, hvordan man har det. Måske er man flov over de tanker og følelser, man har. Hvis du har svært ved at tale med dine forældre, så tal med dine venner, en lærer eller studievejleder. Du kan også altid ringe eller skrive til én af kræftrådgivningerne eller Kræftlinjen.

Læs artikel fra medlemsbladet 'Tæt på kræft'
Hvis din forælder har kræft

Anne fortæller om at være datter til en mor med kræft igennem mange år og om, hvad der har hjulpet hende i svære stunder. Læs artiklen: 

For Anne er sorgen et livsvilkår

Mød andre i samme situation som dig

Mange rådgivninger har specifikke tilbud til unge. Du kan kontakte din lokale rådgivning for at høre, hvilke tilbud de har:

Kræftens Bekæmpelses rådgivninger

Her finder du en række relevante links til sorggrupper, rådgivningstilbud og patientorganisationer specielt rettet mod børn og unge:

Særlige tilbud til børn og unge

På Kræftens Bekæmpelses online mødested kan du skrive sammen med andre, der står i samme situation som dig. Der er også grupper for unge:

Cancerforum 


Læs alt om børn og unge - som patienter og pårørende:

Børn og unge - forsiden


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning