Gå til sygdomsliste

Særlige tilbud til børn og unge

Her kan du finde links til særlige tilbud til børn og unge, som enten selv er syge af kræft eller som har brug for støtte, fordi de har en syg forælder eller har mistet et familiemedlem.

Gratis rådgivning hos Kræftens Bekæmpelse

Du kan få gratis rådgivning og støtte hos Kræftens Bekæmpelse på Kræftlinjen og i kræftrådgivninger landet over. Nogle rådgivninger har grupper for børn og unge med en kræftramt forælder og for børn og unge, der har mistet en tæt på. Kontakt din lokale rådgivning og hør nærmere. 

Rådgivning


Sorggrupper i Danmark

I en sorggruppe har børn og unge mulighed for at dele erfaringer med jævnaldrende, der også har haft død eller livstruende sygdom inde på livet. Mange skoler lndet over har sorggrupper.

Sorggrupper for børn og unge


Netværk for unge ramt af kræft

Gennem netværket kan du få kontakt med andre unge efter en kræftdiagnose samt under og efter en kræftsygdom. Du kan også finde tilbud om aktiviteter for unge kræftramte.

ungkræft


Sportsforening for unge kræftoverlevere

Proof of Life er en forening for unge kræftoverlevere i alderen 18-40 år. Foreningen har til formål at hjælpe unge voksne kræftoverlevere med at komme videre i livet gennem fysisk aktivitet og samvær med ligestillede.

Proof of Life


For unge kræftpatienter på Rigshospitalet

Kræftværket er et fristed for unge mellem 15 og 29 år, som er i behandlingsforløb for kræft på Rigshospitalet. Hvis du er indlagt, kan du høre, om dit sygehus har et lignende tilbud. På Århus Universitetshospital findes også ungestuer.

Kræftværket på Rigshospitalet


Mødested for unge på sygehuset

På nogle sygehuse er der arrangementer, hvor indlagte unge mødes med hinanden, f.eks. caféen Hr. Berg på Rigshospitalet, som er for de 12-24-årige. Hvis du er indlagt, kan du høre på dit sygehus, om de har lignende tilbud.

Ungecaféen Hr. Berg på Rigshospitalet


Børn, Unge & Sorg

Børn, Unge & Sorg er en organisation, der tilbyder gratis rådgivning til børn og unge, der har mistet en forælder eller som har en alvorligt syg forælder.

Børn, Unge & Sorg


Foreningen Cancerramte Børn

Foreningen Cancerramte Børn står for sorggrupper og netværksmøder for pårørende. Desuden laver foreningen løbende udflugter og arrangementer for kræftramte børn.

Foreningen Cancerramte Børn


Dagtilbud til alvorligt syge børn og deres familier

Børnehuset Siv er et dagtilbud til alvorligt syge børn og deres familier. Her kan familier og det syge barn være sammen med andre i samme situation, og de syge børn kan udvikle deres sociale kompetencer i fællesskab.

Børnehuset Siv


Til søskende, der har mistet søskende

Søskendekram er et kontakt- og debatforum for søskende, der har mistet søskende.

Søskendekram


Læs mere om rådgivningstilbud:

Rådgivning (forsiden)

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Sebastian besøger kræftafdelingen

Sebastian fortæller om kemoterapi og strålebehandling.


Hvis du er lærer, pædagog eller sundhedsprofessionel

Find viden og gode råd til, hvordan du kan hjælpe børn, der mister en nær pårørende eller oplever alvorlig sygdom i familien.

Projekt OmSorg