Gå til sygdomsliste

Dichloroacetate (DCA) og kræft

Dichloroacetate (DCA) er et kemikalie (en syre), som bruges til behandling af sjældne stofskiftesygdomme. Det er ikke bevist, at DCA har en effekt på kræftceller, men enkelte forskningsforsøg indikerer, at DCA måske kan hæmme kræftcellers vækst. Forskningen viser dog også en risiko for, at DCA kan fremkalde kræft.

Foto af hvide piller på en hvid overflade

I flere kliniske forsøg undersøger man stoffet DCA's effekt på kræftceller.

DCA i forbindelse med kræft

Interessen for DCA som middel mod kræft er opstået, efter en videnskabelig artikel i 2007 rapporterede, at stoffet havde en evne til at slå menneskelige kræftceller ned. Resultaterne var dog baseret på dyreforsøg og reagensglasforsøg med kræftvæv, og kan derfor ikke overføres til mennesker. 

En del udenlandske hjemmesider har siden reklameret for DCAs positive effekt blandt kræftpatienter, men uden at have dokumentation for det.

Hvordan påvirker DCA kræftceller?

Kræftceller skaffer sig energi ved direkte nedbrydning af sukkerstoffer, mens normale celler danner energi i små 'kræftværker' - mitokondrier - inde i cellen.

DCA er i stand til at aktivere den normale energidannelse i mitokondrierne også i kræftceller. Det kan kræftcellerne ikke tåle og de dør, mens behandlingen med DCA tilsyneladende ikke påvirker normale celler.

Hvad er Dichloroacetate (DCA)?

DCA findes ikke naturligt. Det blev syntetiseret første gang i 1864. DCA er et molekyle, som ligner eddikesyre. Det er et bi-produkt, der opstår, når man tilsætter klor til f.eks. swimming pools eller drikkevand. I lande, hvor man bruger klor til oprensning af drikkevandet, f.eks. USA, vil der findes DCA i vandet.

Stoffet er kendt fra laboratorier som et kemikalie og betragtes som en miljøgift på lige fod med andre klorforbindelser.

Ikke desto mindre har stoffet været brugt til medicinsk behandling af mælkesyreforgiftning og til behandling af sjældne, medfødte stofskiftesygdomme i flere årtier.

Når et menneske indtager DCA optages det hurtigt over tarmen for derefter at blive fordelt i hele kroppen. DCA vil omdannes til andre biprodukter i kroppen for til sidst at bliver udskilt via urinen.

Dokumentation for virkning

Forsøg med kræfttumorer på mus og rotter viser, at hvis man tilsætter DCA til drikkevandet, så mindskes tumorerne hos forsøgsdyrene.

For at undersøge effekter af DCA på mennesker er der i øjeblikket kliniske forsøg i gang med bl.a. patienter, der har brystkræft med spredning, patienter med hoved-halskræft og patienter med en ondartet form for hjernekræft - såkaldt glioblastom. Forsøgene foregår primært i England, USA og Canada.

De første resultater indikerer, at DCA måske er i stand til at hæmme kræftcellernes vækst.

I en samlet rapport over forskningen er konklusionen,  at der er stærke beviser for at DCA kunne have en effekt på leveren.

DCA i samspil med anden medicin

Der er til dato ingen rapporter om interaktioner med anden medicin.

Bivirkninger ved DCA

Når man bruger stoffet DCA, kan man få føleforstyrrelser og eventuelt smerter i bl.a. arme og ben. Disse bivirkninger ser ud til at forsvinde, hvis man holder op med at tage stoffet.

Der mangler stadig undersøgelser af DCAs eventuelle bivirkninger. Dog har en samlet rapport over forskningen i DCA konkluderet, at mens der ikke er nok bevis for, at DCA kan virke kræftfremkaldende i mennesker, er der nok bevis for at DCA virker kræftfremkaldende i forsøgsdyr. Derfor lyder den samlede konklusion, at der er en mulig risiko for, at DCA er kræftfremkaldende i mennesker.

Læs mere om DCA og kræft:

Cancer Research - DCA
Cancer Research UK er en engelsk organisation, der oplyser om kræft og støtter kræftforskning.
 

Læs mere om alternativ behandling

Naturlægemidler og kosttilskud (oversigt)
Få viden om kosttilskud og naturlægemidler i relation til kræft, og om hvilke virkninger og bivirkninger de har.

Behandlingsformer
Læs om udvalgte alternative behandlingsformer.

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning