Gå til sygdomsliste

Om Ditliv

Ditliv er et rådgivningstilbud til kræftramte og deres pårørende, som præsenterer en værktøjskasse med viden, inspiration, gode råd og enkle redskaber inden for fire områder, der er en del af alle menneskers hverdag: Mad, bevægelse, søvn og tanker.

Ditliv handler om at styrke sine handlemuligheder - og om at bruge de fire elementer i hverdagen, så de hjælper én bedst muligt i livet med og efter kræft.

Baggrunden for Ditliv

På nuværende tidspunkt lever mere end 200.000 danskere med og efter kræft. Mange kræftpatienter og deres pårørendes efterspørger hjælp, inspiration og støtte til, hvad de selv kan gøre enten for at støtte op om den lægelige kræftbehandling eller når behandlingen er afsluttet. For mere end en tredjedel af alle kræftpatienter er dette ønske om at handle baggrunden for at benytte alternativ behandling. Ditliv tager udgangspunkt i behovet for at gøre noget selv. Med Ditliv ønsker Kræftens Bekæmpelse at give fagligt velfunderede, men samtidig konkrete og enkle svar på hvad man selv kan gøre som kræftpatient eller pårørende.

Hvorfor de fire områder

Ditliv har fokus på kost, bevægelse, søvn og mentale ressourcer, som i Ditlivs univers bliver til spis godt, rør dig godt, sov godt og tænk godt. I Ditliv handler det nemlig om, at deltagerne kan bruge de fire elementer i hverdagen, så de hjælper dem bedst muligt i deres liv. Altså:

  • Spise på en måde, der er god for dig
  • Røre dig på en måde, der er god for dig
  • Sove på en måde, der er god for dig
  • Tænke på en måde, der er god for dig

Filosofien bag Ditliv er, at et lille skridt på ét område, kan give en afsmittende positiv effekt på de andre områder også, fordi mad, bevægelse, søvn og tanker er uadskillelige og gensidigt afhængige elementer i vores hverdag. Man kan altså sætte en positiv spiral i gang ved at lave små ændringer på ét af de fire områder.

Kontakt Ditliv

Hvis du har feedback, eller spørgsmål til Ditliv, kan du kontakte os på ditliv@cancer.dk

Ditlivs målgrupper

Ditliv er for voksne kræftpatienter og deres pårørende. Hele netværket rammes, når én rammes af kræft. Derved skal problemerne også løses i fællesskabet og ressourcerne skal findes i fællesskabet, når man skal komme overens med det nye livsvilkår, det er at få kræft. Derfor er Ditliv både for kræftramte og deres pårørende.

Udvikling, dokumentation og evaluering

Ditliv er under udvikling. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret og udbygget med ny viden, nye redskaber, øvelser, opskrifter m.v.

I øjeblikket udbydes Ditliv som kursustilbud i begrænset omfang på fem af Kræftens Bekæmpelses Kræftrådgivninger i andet halvår af 2012. Ditliv skal på sigt være et landsdækkende tilbud til kræftpatienter og pårørende der udbydes som kursusforløb i Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger og som hjælp til selvhjælp på ditliv.dk og i trykte materialer.

Ditliv bygger altid på et fagligt grundlag, som er baseret på veldokumenteret forskning.

Ditliv tilbuddet, der udvikles i kræftrådgivningerne, vil løbende blive evalueret, så der indsamles den fornødne dokumentation for at Ditliv bidrager til bedre liv med og efter kræft - det overordnede mål med tilbuddet.

Læs hvor du kan medvirke i et Ditliv forløb

 

Hvad kan jeg selv gøre?

Gode råd, hvis du har kræft

Om kost, fysisk aktivitet, samvær med andre og alternativ behandling.

Hvad kan du selv gøre


Opskrifter

Opskrifter

Hvad skal jeg spise, hvis jeg har kræft?

Opskrifter


Mentale ressourcer og kræft

Når den samme negative tanke bliver ved med at komme op til overfladen, og man vender og drejer den igen og igen, kaldes det ruminering. Chris MacDonald fortæller her om, hvad man kan gøre for at komme ud af et negativt tankemønster.

Hvordan har søvn indflydelse på dit velbefindende?

Professor, dr. med.; cand. psych Bobby Zachariae forklarer om søvns indflydelse på fysisk og psykisk velbefindende. Derudover giver han gode råd til, hvordan du opnår en god og sund søvn.