Gå til sygdomsliste

Spørgsmål og svar om Ditliv

Hvad får jeg ud af at deltage i et Ditliv-forløb?

Du får øget din handlekraft og deltager i et fællesskab. Samtidig får du mulighed for selv at være aktiv i kampen for et bedre liv med eller efter kræft. Det gør du ved at lære at spise bedre, sove bedre, bevæge dig mere og få bedre tanker.

Hvorfor skal jeg arbejde med lige disse områder?

Alle mennesker spiser, bevæger sig, sover og har mentale ressourcer. Det er vigtige faktorer i din hverdag, og de påvirker hinanden i både en positiv og negativ retning. Der er ligeledes dokumentation for, at en indsats på de fire områder, tilpasset den enkeltes situation og behov, kan hjælpe mange til at få det bedre under og efter kræftbehandling.

Ditliv-forløbet er derfor centreret om mad, bevægelse, søvn og tanker. Hvis du arbejder med de fire områder, kan det være med til at øge din viden, give dig handlekraft og derigennem en bedre livskvalitet. F.eks. kan et fokus på lækker og appetitvækkende mad give madglæde og lysten til mad, hvilket kan øge livskvaliteten.

Rygning, alkohol og lignende er ikke fokusområder i Ditliv-forløbet, da det kun er relevant for nogle mennesker. Det betyder selvfølgelig ikke, at det ikke er væsentligt, hvis du f.eks. ryger eller drikker alkohol.

Kan jeg få hjælp til rygestop i et Ditliv-forløb?

Rygning har enorm negativ indflydelse på den enkeltes sundhed. Hvis du har brug for hjælp til at stoppe med at ryge, vil vi selvfølgelig bakke dig fuldt op i din beslutning. Men i stedet for at gøre rygning til en del af Ditliv-forløbet har vi valgt at trække på den viden og de tilbud Kræftens Bekæmpelse har i forvejen, samt henvise dig til de tilbud om rygestop, som eksisterer i kommunalt regi.

Rygestop

Stoplinien, gratis tilbud via hjemmeside eller telefon

Er Ditliv et ”tænk positivt/tænk-dig-rask”-tilbud?

Nej. Ditliv giver dig viden og handlemuligheder, så du aktivt kan gøre noget i forhold til din kræftsygdom. Der er fokus på, du kan få mest mulig livskvalitet og glæde i livet – uanset om der er få eller mange år tilbage på livskontoen. Mange mennesker føler, de får en øget livskvalitet, når de er aktive i forhold til deres egen livssituation.

Et positivt livssyn er godt at bære med sig og gør livet sjovere. Men der er ikke videnskabeligt belæg for påstanden om, at positive tanker kan forhindre kræft i at opstå eller fremskynde helbredelse. Kurset har derfor ikke fokus på, at du skal tænke positivt for at helbrede sygdom.

Giver I konkrete anbefalinger jeg kan følge?

Det er vores erfaringer, at deltagerne i høj grad efterspørger konkrete anbefalinger. Vi mener ligeledes, at konkrete anbefalinger, tilpasset den enkeltes ambitionsniveau er nødvendige for, at du kan skabe resultater. Vi er dog klar over, der altid er en risiko for, at konkrete anbefalinger kan give dårlig samvittighed, hvis de ikke efterleves. Vi lægger derfor stor vægt på en positiv og nuanceret formidling, så du ikke føler, at anbefalingerne er en løftet pegefinger.

Du får forskellige redskaber, du kan bruge til at genvinde noget af den kontrol og handlekraft i hverdagen, som du måske føler dig frataget på grund af sygdommen. Hvis du griber muligheden for at handle aktivt selv og genvinde kontrollen, over i hvert fald nogle ting i livet, kan det være med til at give dig et bedre liv med eller efter kræft.

Er der dokumentation for, at jeg kan blive hurtigere rask, hvis jeg følger et Ditliv-kursus?

Nej, sådan kan man ikke stille det op. Derfor er fokusset i kurset også mere rettet mod handlekraft, livskvalitet og livsglæde.

Alle råd i Ditliv er dog baseret på den bedst tilgængelige faglige viden inden for hvert af de fire fokusområder. Det betyder, at der er solid videnskabelig dokumentation for, at f.eks. motion og visse madvarer har en positiv effekt mod kræft.

Hvad nyt er der i Ditliv-tilbuddet – er det ikke bare det sædvanlige med at spise sundt og dyrke motion?

Mange af de råd og anbefalinger, Ditliv giver, er kendte i forvejen. Alligevel oplever vi, at det er en overraskelse – og ofte også en lettelse – for mange kræftpatienter at finde ud af, at det f.eks. er en helt almindelig sund og varieret kost, der også er sund for dem at spise. Så det nye ligger i høj grad i at relatere det til mennesker med kræft og i at se de fire områder i en sammenhæng, hvor de påvirker hinanden både positivt og negativt i vores hverdag.

 

Hvad kan jeg selv gøre?

Gode råd, hvis du har kræft

Om kost, fysisk aktivitet, samvær med andre og alternativ behandling.

Hvad kan du selv gøre


Opskrifter

Opskrifter

Hvad skal jeg spise, hvis jeg har kræft?

Opskrifter


Gå! Det er sundt

I denne artikel fra sundhedsmagasinet Iform, fortæller sundhedsekspert Chris MacDonald om de mange fordele ved at gå.  

Læs artikel


Mentale ressourcer og kræft

Når den samme negative tanke bliver ved med at komme op til overfladen, og man vender og drejer den igen og igen, kaldes det ruminering. Chris MacDonald fortæller her om, hvad man kan gøre for at komme ud af et negativt tankemønster.

Hvordan har søvn indflydelse på dit velbefindende?

Professor, dr. med.; cand. psych Bobby Zachariae forklarer om søvns indflydelse på fysisk og psykisk velbefindende. Derudover giver han gode råd til, hvordan du opnår en god og sund søvn.