Gå til sygdomsliste

Alder som risikofaktor

Her kan du læse om, hvordan risikoen for kræft stiger med alderen.

Inden du læser statistik

Det er en god idé at overveje, om du vil kende risiko og lægens vurdering af et sandsynligt forløb for din kræftform. Nogle finder statistik beroligende, fordi det er noget konkret at forholde sig til. Andre synes, statistik er skræmmende og upersonlig.

Mærk efter hvordan du har det, inden du læser statistik om kræftsygdomme.

Det er vigtigt at huske, at statistik er baseret på gennemsnit beregnet ud fra store patientgrupper og ikke siger alt om den enkelte. Den enkeltes risiko for at få kræft kan afvige meget fra gennemsnittet, lige som det er forskelligt, hvor længe hver enkelt overlever sin kræftsygdom.

Spørg din læge

Tal med din læge, hvis du vil vide mere om risikoen ved din egen sygdom. Mulighederne for at blive helbredt afhænger af, hvilken kræftsygdom det drejer sig om, hvor udbredt din sygdom er, hvilken behandling du har fået og af dit almene helbred.

Talgrundlaget kommer fra en database med kræftstatistik

Tallene kommer fra den nordiske kræftstatistikdatabase NORDCAN.

NORDCAN opgør det årlige antal nye kræfttilfælde undtagen 'anden hud'. Det betyder, at pladecellekræft og andre mere sjældne former for hudkræft (samlet i gruppen anden hudkræft) ikke tæller med. Basalcellekræft tæller i forvejen ikke med, mens modermærkekræft, der også er kræft i huden, tæller med.

I international kræftstatistik udelader man ofte tallene for 'anden hud' for at kunne sammenligne kræftstatistik mellem lande. Registreringen af anden hudkræft sker meget forskelligt landene imellem, og der er ofte registreret færre tilfælde, end det antal der i virkeligheden forekommer.

Kræft rammer især ældre

Flere får kræft. Det skyldes især, at vi bliver flere mennesker i Danmark, og at den danske befolkning i gennemsnit bliver ældre over tid.

Jo ældre man bliver, jo større er risikoen for at få kræft.

I aldersgruppen 30-34 år er der f.eks. hvert år 94 mænd ud af 100.000 og 138 kvinder ud af 100.000, der får en kræftdiagnose. Mens der i aldersgruppen 75-79 år er 3.214 mænd ud af 100.000 og 2.179 kvinder ud af 100.000, der får en kræftdiagnose.

De fleste, der får kræft, er altså ældre personer. Men nogle kræftsygdomme rammer oftere yngre personer eller bestemte aldersgrupper.

Statistik for specifikke kræftsygdomme

Find statistik for din sygdom. Overvej inden, hvorfor du vil vide det og forbered dig på, at tallene kan være mere positive eller negative, end du har en forventning om.

Læs mere under de enkelte kræftformer og klik dig ind på menuen ’Statistik’:

Kræftsygdomme

Risikoen stiger med alderen

Ud af 100.000 i aldersgruppen får så mange kræft (afrundede tal). Kilde: NORDCAN © Association of the Nordic Cancer Registries (03.2019)

Udvikling i antal nye tilfælde af kræft og antal kræftdødsfald efter alder 

I NORDCAN kan du se figurer med antal nye kræfttilfælde og antal dødsfald pr. 100.000 i forskellige aldersklasser – figurerne viser fordelingen på alle kræftformer undtagen anden hud for henholdsvis mænd og kvinder.

Se figur:

Figur som viser udvikling i antal nye tilfælde af kræft og kræftdødsfald efter alder fordelt på køn for alle kræftformer undtager anden hud

Lav selv grafer og figurer:

NORDCAN – forsiden

NORDCAN – database med kræftstatistik

NORDCAN er en database, der indeholder kræftstatistik for Danmark og de øvrige nordiske lande. I NORDCAN baseres tal og beregninger for den danske befolkning på data fra det danske Cancerregister og det danske Dødsårsagsregister i Sundhedsdatastyrelsen, og på generelle informationer om den danske befolkning fra Danmarks Statistik. På samme måde får NORDCAN data fra de øvrige nordiske landes kræftregistre og registre over dødsårsager.

NORDCAN – forsiden


Læs alt om kræftstatistik

Statistik om kræft – forsiden


 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft