Gå til sygdomsliste

Partikelterapi

Partikelterapi er en type strålebehandling med protoner og lette ioner, som i nogle tilfælde er bedre end almindelig strålebehandling. Partikelterapi bruges især til strålebehandling af børn og ved kræftknuder, der ligger tæt på kritiske organer som hjernen.

Strålebehandling er en effektiv behandling af mange kræftsygdomme. Ved almindelig strålebehandling udsættes kræftknuden for ioniserende stråling, som regel i form af højdosis røntgenstråler.

Partikelterapi er en anden form for stråling, der foregår med en partikelaccelerator, der udsender protoner.

Partikelterapi kan være mere velegnet ved omkring 10 pct. af alle strålebehandlinger i Danmark.

Stillbillede fra filmen om partikelterapi

Hvad er partikelterapi?

Hvornår vælger lægen partikelterapi frem for strålebehandling?

Protonerne ved partikelterapi har ikke større celledræbende effekt, men de er i nogle tilfælde mere skånsomme end røntgenstrålerne. På grund af protonernes særlige fysiske egenskaber er det muligt at stråle mere specifikt mod en kræftknude, så det normale væv får mindre stråling.

Bestråling med protoner medfører derfor, i hvert fald i teorien, færre bivirkninger, både på kort og på lang sigt i forhold til den røntgenbestråling, man får ved almindelig strålebehandling.

Specielt hos kræftramte børn og yngre mennesker er bestråling med protoner et fremskridt. Forskning viser, at børn, der bliver behandlet med partikelterapi kun har en tiendedel så stor risiko for at få en ny kræftform på grund af behandlingen, som børn der får traditionel strålebehandling.

Mere skånsom behandling af kræftknuder, der ligger tæt på kritiske organer

Protoner kan også med fordel benyttes til behandling af nogle former for kræft, der ligger tæt på kritiske organer som øjet, hjernen, hovedhalskræft, rygmarven og bløddelssarkomer.

Partikelterapi er desuden egnet til kvinder med kræft i venstre bryst, hvor det ikke er muligt at undgå at bestråle hjertet ved almindelig strålebehandling. Det er nemlig vigtigt at undgå, da bestråling af hjertet øger risikoen for senere at få en blodprop.

Endelig kan lægerne udnytte protonernes skånende egenskaber til at øge stråledosis og i princippet øge chancen for helbredelse ved strålebehandling af kræftformer, der er resistente for stråling. 

Hos mange er almindelig strålebehandling bedst

Hos mange patienter vil strålebehandling være lige så god som partikelterapi, og i nogle tilfælde vil den almindelige strålebehandling endda være bedre.

Partiklernes fordel i form af den specifikke dybde, hvor de afgiver deres virkning, er også deres største ulempe. Ændringer i tumorens afstand fra hudoverfladen kan få betydning for om strålingen kan ramme præcist. En tumor, der kan ændre position fra dag til dag eller under vejrtrækningen, er derfor mindre velegnet til partikelterapi.

Hvis lægerne forventer, at partiklerne vil medføre færre bivirkninger end røntgen, vil man kunne få partikelstråling.

Derimod vil lægerne benytte røntgen, når partiklerne ikke har fordel frem for røntgen. Ofte er det en sammenligning mellem protoner og røntgenstråling, der afgør, hvilken behandling der foretrækkes.

Læs om almindelig strålebehandling:

Strålebehandling

Billede af stråleapparatet, som afgiver partikelterapi

Under behandlingen med partikelterapi ligger du på et leje under stråleapparatet. Apparatet kan rotere 360 grader omkring lejet og afgive stråler fra forskellige vinkler. Det gør ikke ondt at få partikelterapi.

Udvælgelse af patienter til partikelterapi

Det er lægerne på de syv stråleterapi-afdelinger i Danmark, som udpeger de patienter, der er egnet til partikelterapi.

Der er et tæt samarbejde mellem partikelterapicenterets læger og landets strålelæger, om hvornår partikelterapi kan være gavnligt i behandlingen af specifikke kræftsygdomme. Daglige videokonferencer mellem stråleafdelingerne og partikelcenteret i Aarhus skal sikre, at de rette patienter får tilbuddet om partikelterapi.

Partikelterapi i Danmark findes i Aarhus

Januar 2019 blev det muligt at blive behandlet med partikelterapi ved Dansk Center for Partikelterapi i Aarhus. Tidligere er danske kræftpatienter blevet behandlet med partikelterapi i Sverige, Tyskland og USA.

Hvis man kommer til behandling på centret fra andre dele af landet, og vælger at bo i Aarhus, mens man er i behandling, kan man få informationer om byen hos partikelterapicenteret.

Center for Partikelterapi laver desuden arrangementer og grupper, så man kan dele viden og erfaringer med andre patienter, der har prøvet samme behandling.

Første gravide i Danmark til at modtage protonbehandling
Partikelterapi

Ann Louise Simonsen var kun få uger henne, da lægerne fandt en 6 cm lang tumor i hendes hjerne. Dermed blev hun den første gravide i Danmark, som modtog protonterapi.

I dag har hun en sund og glad lille baby, og det meste af tumoren er væk. Der er dog stadig en lille rest, og Ann Louise skal regne med at gå til kontrol jævnligt resten af livet.

Du kan læse hele Ann Louises historie her:

Gravid med hjernetumor: ”Nohr er vores lille mirakelbaby”

Før du skal i behandling med partikelterapi

Det er læger og hospitalsfysikere, der ved hjælp af computersimulering planlægger din partikelterapibehandling. Personalet arbejder i teams bestående af en læge, en fysiker og to stråleterapeuter, som man hører til. På den måde er det fortrinsvis de samme ansatte, man møder under samtaler og til skanninger.

Hvis kræften sidder i hjernen eller i hoved-hals området, skal du have formet en behandlingsmaske, som du skal have på under alle skanninger og behandlinger. Den bliver fastgjort til lejet og skal sikre, at du ligger helt stille under behandlingen, hvor strålerne skal ramme tumoren med millimeters præcision.

Masken bliver lavet, inden strålebehandlingen begynder. Når den er klar, bliver du scannet, mens du har masken på. Det er for at sikre, at strålerne rammer præcist på kræftknuden, og derfor skal du bruge masken under alle behandlinger.

Man kan ikke åbne øjnene, mens man har masken på, men man kan uden problemer trække vejret.

Billede af den grønne behandlingsmaske, man skal have på under behandlingen.

Hvis kræften sidder i hjernen eller i hoved-hals området, skal du have behandlingsmaske på under behandlingerne. Den sikrer, at du ligger helt stille under behandlingen.

Du ligger på et leje og får strålerne udvendigt på kroppen

Protonerne til behandling dannes i en såkaldt cyklotron eller synkrotron. Protonerne styres ved hjælp af magneter og kan ramme tumoren præcist fra forskellige vinkler, mens du ligger stille. Strålerne rammer kun den afgrænsede del af kroppen udvendigt, hvor sygdommen sidder.

Det er vigtigt, at du ligger korrekt ved hver behandling og præcis på samme måde fra gang til gang. Det er også vigtigt, at du ikke bevæger dig under behandlingen. 

Strålebehandling er smertefri. Du er alene i rummet under behandlingen, men personalet kan se dig på en skærm i betjeningsrummet, og de holder øje med dig under hele behandlingen og kan tale til dig.

Du kan også vælge at lytte til musik, mens du får behandlingen.

Der kan komme små pauser eller maskinen kan standse under behandlingen med partikelterapi. Hvis maskinen stopper, husker den nøjagtigt, hvor den er nået til og fortsætter derfra, så man får den mængde stråling, man skal have. Man skal derfor ikke være bekymret for, om man får for lidt eller for meget stråling, selvom maskinen midlertidigt stopper.

Billede af læge, som overvåger selve behandlingen.

Under behandlingen er du alene i rummet, men personalet kan se dig på en skærm og holder øje med dig og kan tale med dig under hele behandlingen.

Hvor ofte får man strålebehandling med partikler?

Antallet af behandlinger afhænger af kræftformen og kan variere fra 20 til 33 gange.

Som regel bliver man ikke indlagt under behandlingsforløbet med partikelterapi, men møder ind til behandlingen og kan så tage hjem igen. For mange betyder det, at man kan fortsætte en dagligdag, mens man er i behandling.

Det kan være en god ide at tage en pårørende med som kan se, hvordan behandlingen foregår.

Mens du er i strålebehandling, bør du undgå at:
  • Fjerne stregerne på huden, der markerer området, der skal bestråles
  • Smøre parfumeret creme på det bestrålede område - brug uparfumeret creme
  • Gå med tøj af uld eller kunststof direkte på det bestrålede område - brug i stedet tøj af bomuld eller silke
  • Tage karbad og svømme i klorvand eller havvand - gå i stedet i brusebad og dup huden tør
  • Bruge parfumeret sæbe, deodorant og plaster på det bestrålede område - brug lunken vand og uparfumeret sæbe
  • Få sol og solarium på det bestrålede område i op til 1 år efter afsluttet behandling
  • Indtage mere antioxidant, end hvad du i øvrigt får fra sund kost og en almindelig vitaminpille
  • Ryge

Bivirkninger ved partikelterapi

Når strålerne rammer cellerne, opstår der skader på cellerne, og det kan føre til, at cellen dør. Målet er at dræbe kræftcellerne og skade det sunde væv mindst muligt. Men strålehandling påvirker ud over kræftcellerne også kroppens normale celler. Det er denne påvirkning, der kan give bivirkninger i form af hudgener og slimhindeproblemer.

Bestråling med protoner medfører færre bivirkninger end almindelig strålebehandling (røntgenstråling). Bivirkningerne ved partikelterapi afhænger af, hvilken del af kroppen man får strålebehandlet og af hvor høj dosis er.

Læs mere om behandling med partikelterapi i Danmark

Partikelterapi tilbydes på Aarhus Universitetshospital. På Dansk Center for Partikelterapis hjemmeside finder du viden om både praktiske forhold og behandlingen.

Centeret arbejder på at få lavet en række små film, der beskriver alle dele af behandlingsforløbet. Læs mere:

Dansk Center for Partikelterapi

Fakta om partikelbestråling med protoner eller lette ioner 

Protoner er de positivt ladede kerner i atomerne. Hvis de accelereres op i høj hastighed, kan de benyttes til strålebehandling. Protonen er den simpleste kernepartikel, men tungere kernepartikler som kul-ionen kan også benyttes til behandling.

Når partikler sendes ind i kroppen, afsætter de en relativ lille strålingseffekt, inden de bremses ned til et bestemt energiniveau. Når de når det niveau, afgiver de hele deres energi i et bestemt punkt i form af en stråleeffekten i et bestemt punkt. Det punkt, hvor al effekten afsættes, kaldes 'Bragg-peaken'. 

Om almindelige strålebehandling med røntgen

Røntgenstråler i høj dosis er den mest udbredte form for strålebehandling i forbindelse med kræft. Halvdelen af alle kræftpatienter vil på et tidspunkt i deres sygdomsforløb få brug for strålebehandling.

Behandling med stråler gives nogle gange som eneste behandling, andre gange som supplement til operation, enten før eller efter, eller til andre former for kræftbehandling. Læs om, hvordan almindelig strålebehandling foregår:

Strålebehandling


Læs mere om kræftbehandling: 

Behandling for kræft - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning