Gå til sygdomsliste

Bedøvelse

Her kan du læse om, hvordan du kan forberede dig på at blive bedøvet, og hvilke almindelige former for bedøvelse du kan møde.

Når man skal opereres, er der en række forberedelser, der skal være på plads, før man kan blive bedøvet.

Samtale med anæstesilæge før operation

Før du bliver opereret, mødes du med en anæstesilæge (narkoselæge). Hospitalet vil forsøge at sikre, at det er den samme anæstesilæge, der senere skal bedøve én.

Anæstesilægen gennemgår hospitalets oplysninger og stiller supplerende spørgsmål til ens helbred. Nogle sygdomme har betydning for, hvor godt du tåler at blive bedøvet. Hvis du har en eller flere af disse sygdomme, vil lægen fortælle, hvilken betydning det kan få i forbindelse med operationen. Hvis du får medicin, vil lægen forklare, hvordan og hvornår medicinen skal tages i forbindelse med operationen – om du f.eks. skal tage medicinen på et andet tidspunkt på dagen, eller om du skal holde en kort pause med medicinen.

Derefter forklare lægen, hvilken bedøvelse der egner sig bedst til den planlagte operation. Husk at stille spørgsmål, hvis der er noget, du er i tvivl om.

I nogle tilfælde kan du aftale med lægen om at få beroligende medicin før operationen. Hvis du ønsker dette, skal du have aftalt det med lægen inden operationen. Du aftaler også, om du eventuelt skal tage noget af sin sædvanlige medicin om morgenen på operationsdagen.

Mad, drikke og rygning før operationen
Det er vigtigt, at mavesækken er tom, når du skal bedøves, da der ellers er risiko for at få noget af maveindholdet over i lungerne. Det gælder både, hvis du skal have en fuld bedøvelse, og hvis du skal lokalbedøves.

Hvis du skal have en planlagt operation, gælder følgende:

 • Du må intet spise de sidste 6 timer inden operationen – det gælder også frugt, chips, slik, mælkeprodukter, juice og lignende
 • Du må drikke vand, saft, kaffe og te – men uden mælkeprodukter – ind til 2 timer før operationen
 • Du skal tage eventuel medicin med så lidt vand som muligt om morgenen på operationsdagen (det gælder både eventuelt beroligende og den sædvanlige medicin, dog afhængigt af hvad du har aftalt med anæstesilægen)
Undgå rygning og for meget alkohol inden operation

For at nedsætte risikoen for dårlig sårheling, lungeproblemer og infektioner i forbindelse med operationen, bør man stoppe med at ryge mindst 6 uger før, man skal opereres. Hvis man drikker mere end 4 genstande om dagen, bør man stoppe helt med at drikke alkohol mindst 4 uger før, man skal opereres. På den måde øger man sine chancer for at få et godt forløb efter operationen. 

Hvis du bliver opereret akut, kan du også mindske risikoen for komplikationer ved at holde op med at ryge efter du er blevet opereret. 

Læs mere:
Rygning og alkohol – forbered dig på operation

Hvis du skal have en akut operation gælder følgende:

 • Du skal helst have fastet i 6 timer med både fast føde og alle former for drikkevarer inden operationen
 • Kirurgen og anæstesilægen aftaler, om det er forsvarligt at vente med operationen, til du har fastet i 6 timer
Forberedelser hjemmefra
 • Vask dig grundigt af hensyn til hygiejnen under operationen
 • Smør ikke creme på huden (huden bliver vanskelig at rense før operationen, og overvågningsudstyr kan ikke klæbe fast)
 • Tag helst ikke værdigenstande eller mange penge med af fare for tyveri
 • Medbring eventuelt læsestof og/eller musik til at fordrive ventetiden

Når du møder på hospitalet

På afdelingen får du udleveret hospitalstøj og anvist en seng. Du behøver ikke at klæde om og gå i seng, før personalet giver besked.

Afhængigt af, hvilken operation du skal have udført, kan der være forberedelser, som skal udføres før operationen på indlæggelsesdagen.

Du bliver bedt om at tisse umiddelbart før, du bliver kørt til operation.

Hvad må du tage med på operationsstuen?

 • Høreapparat, briller og tandprotese
 • MP3-afspillere og lignende med egen musik
 • Medicin mod anfald af astma og hjertekrampe – skal altid medbringes, hvis du bruger det til hverdag

Hvad må du ikke tage med på operationsstuen?

 • Kontaktlinser skal tages ud
 • Piercing-smykker, andre smykker, neglelak og makeup skal fjernes af hensyn til hygiejne og sikkerhed
 • Punge, penge, ure, mobiltelefoner, smykker og andre værdigenstande skal opbevares på sengeafdelingen

Når du er på operationsstuen

På operationsstuen bliver du modtaget af operationspersonalet og den anæstesisygeplejerske, som, sammen med en anæstesilæge, skal bedøve ved operationen. Du bliver bedt om at oplyse navn og fødselsdato og bliver spurgt om, hvilken form for operation du skal have, hvor længe du har fastet, om du er overfølsom og lignende spørgsmål.

Kirurgen, som skal udføre operationen, kommer og hilser på og sikrer sig, at der er enighed om operationen.

Anæstesipersonalet forbereder bedøvelsen og forklarer imens, hvad der sker.

Du får sat overvågningsudstyr på kroppen, som kontrollerer puls, blodtryk og vejrtrækning. Du får lagt drop, som er et tyndt plastikrør, der føres ind i en blodåre. Gennem droppet kan du få medicin og væske. Når droppet lægges, føler du et stik og måske lidt svie.

Det kan være nødvendigt at fjerne eventuelle hår på kroppen i det område, som skal opereres. Som regel fjernes hårene først, når du er blevet bedøvet. Huden på operationsområdet renses med en desinficerende gul væske. Den gule farve forsvinder fra huden i løbet af nogle dage, men kan smitte af på tøjet.

Beskrivelse af forskellige typer bedøvelse

Fuld bedøvelse

Ved en fuld bedøvelse sover du under hele operationen.

Sovemedicinen gives gennem droppet, og det kan godt svie eller gøre lidt ondt i den arm, hvor droppet ligger. Mens du falder i søvn, får du ofte lidt ekstra ilt, som du indånder via en maske, som holdes over næse og mund. Under bedøvelsen er det nødvendigt at få hjælp til at trække vejret. Når du sover, får du derfor lagt et plastikrør ned i halsen, som du under bedøvelsen kan få pustet luft ind gennem.

Plastikrøret bliver fjernet igen, når du vågner. Det kan give irritation i halsen det første døgn efter operationen.

Spinalbedøvelse

Ved spinalbedøvelse bedøves nerverne i den nederste del af rygmarvskanalen med lokalbedøvelse.

Du skal sidde eller ligge med krum ryg, mens spinalbedøvelsen bliver lagt. Anæstesilægen lægger først lokalbedøvelse i huden på ryggen. Dette stik og lidt svie er som regel det eneste, du kan mærke, når du får anlagt en spinalbedøvelse. Lokalbedøvelsen sprøjtes gennem en tynd nål ind i væsken under hinden omkring rygmarven, hvorpå nålen straks fjernes. Anæstesilægen stikker ikke ind i selve rygmarven, men stikker på et niveau under rygmarven, så den ikke bliver ramt.

Herefter kan du ikke føle eller bevæge underkroppen i nogle timer.

Hvis du gerne vil sove under operationen, kan du få sovemedicin ud over spinalbedøvelsen.

Bivirkning til spinalbedøvelse

Den mest almindelige bivirkning efter spinalbedøvelse er hovedpine, men det er mindre end 1 %, som får denne bivirkning. Årsagen til hovedpinen er, at rygmarvsvæsken kan lække ud gennem det lille hul, som anæstesilægen har lavet i hinden omkring rygmarven. Tilstanden er ubehagelig, men ufarlig. Hovedepinen forsvinder af sig selv, men du kan henvende dig på hospitalet og få behandling, hvis det generer dig for meget.

Epiduralbedøvelse

Ved epiduralbedøvelse bedøves nerverne lige uden for hinden omkring rygmarven med lokalbedøvelse.

Du skal sidde eller ligge med krum ryg, mens epiduralbedøvelsen bliver lagt. Anæstesilægen lægger først lokalbedøvelse i huden på ryggen. Dette stik og lidt svie er som regel det eneste, du kan mærke, når du får anlagt en epiduralbedøvelse. Et tyndt plastikrør føres ind mellem to ryghvirvler ved hjælp af en speciel kanyle. Spidsen af plastikrøret placeres uden for hinden omkring rygmarven, hvorefter kanylen fjernes. Når der gives lokalbedøvelsesmiddel gennem plastikslangen, bliver operationsstedet bedøvet.

Epiduralbedøvelse vælges som regel, når lægerne forventer smerter efter en operation, da epiduralbedøvelsen gør det muligt at holde operationssåret bedøvet i nogle dage ved hjælp af en medicinblanding, som gives i plastikslangen med en pumpe.

Enkelte operationer kan udføres i epiduralbedøvelse alene, men for det meste kombineres epiduralbedøvelse med spinal- eller fuldbedøvelse.

Komplikationer til spinal- og epiduralbedøvelse

Komplikationer til spinal- og epiduralbedøvelse er sjældne. I meget sjældne tilfælde kan man få blødning eller infektion i ryggen. Hvis det forekommer, skal det imidlertid behandles omgående.

Søg straks hospital, hvis du efter spinal- eller epiduralbedøvelse får:
 • Stærke smerter i ryggen
 • Nedsat kraft i benene
 • Føleforstyrrelser
 • Feber

Det er normalt med nogle dages ømhed i ryggen, hvor du er blevet stukket.

Lokalbedøvelse

Lokalbedøvelse sprøjtes gennem en tynd kanyle ind omkring nerverne fra det sted på kroppen, som skal opereres.

Det kan bruges ved operation af f.eks. en fod, finger eller skulder. Når bedøvelsen efter nogle minutter virker, kan du ikke føle smerte i det bedøvede område, men du kan godt føle berøring.

Lokalbedøvelsen kan lægges af enten anæstesilægen eller kirurgen og kan eventuelt kombineres med sovemedicin, hvis du ønsker det.

Ved lokalbedøvelse af et område er du sikret god smertelindring efter operationen. Af og til vælger lægen at lægge en tynd plastikslange ind omkring nerverne til operationsstedet. Det er derved muligt at holde operationsområdet bedøvet i nogle dage ved hjælp af en medicinblanding, som gives i plastikslangen med en pumpe. 

Opvågning efter operationen
Efter mindre operationer ligger man på opvågningsafsnittet til bedøvelsen er forsvundet.

Efter større operationer bliver man observeret på intensivafsnittet til næste dag. Man bliver overvåget tæt og får smertestillende medicin, hvis man har brug for det. Nogen får kvalme efter en operation, men kvalmen kan for det meste behandles med medicin.

Hvis du bliver udskrevet lige efter operationen

Selvom du føler dig frisk efter en operation, kan du stadig have rester af bedøvelsen i kroppen, som kan nedsætte ens reaktionsevne. Du må derfor aldrig køre bil eller betjene farlige maskiner det første døgn efter bedøvelsen.

Hvis du tager hjem på operationsdagen, skal du sørge for at blive hentet af en voksen person. Det gælder også, selvom du tager med offentligt transportmiddel. Du må heller ikke være alene den første nat efter en operation. Der skal være en voksen person, som kan hjælpe, hvis du skulle blive utilpas.

Læs mere om behandling for de forskellige sygdomme


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning