Gå til sygdomsliste

Fremtidens immunterapi - hvad er perspektiverne?

Der foregår megen forskning inden for immunterapi både i Danmark og i udlandet. Men forskerne mangler stadig mere viden om immunterapi og om, hvilke patienter der kan have gavn af behandlingen.

Nogle former for immunterapi er dog allerede en del af den almindelige kræftbehandling – det gælder cytokinbehandling og antistofbehandling.

Ved behandling med cytokiner (signalstoffer) bruges alfa-interferon (Introna®) og interleukin-2 (Proleukin®) mod modermærkekræft og nyrekræft. 

Ved antistofbehandling bruges der f.eks.: 

  • Ipilimumab (immunregulerende antistof) til behandling af modermærkekræft
  • Pembrolizumab eller nivolumab (immunregulerende antistof) til behandling af blandt andet lungekræft, modermærkekræft, nyrekræft og lymfekræft
  • Rituximab (MabThera®) (antistof) til behandling af lymfeknudekræft

Immunregulerende antistoffer vil utvivlsomt blive en væsentlig del af det almindelige behandlingstilbud til de fleste former for kræft inden for en årrække.

Læs mere om medicinens virkning og bivirkninger:

Alfa-interferon

Interleukin-2 (aldesleukin)

Ipilimumab

Nivolumab som forsøgsbehandling

Rituximab

Forsøg med mange former for immunterapi

Resultaterne fra de hidtidige undersøgelser peger på, at også celleterapi og behandlende kræftvacciner vil blive en integreret del af fremtidens kræftbehandling. 

T-celleterapi er primært afprøvet til behandling af modermærkekræft, men forsøg er undervejs til andre kræftformer.

Behandlende kræftvacciner ser ud til at have brede anvendelsesmuligheder som supplement til den traditionelle kræftbehandling.

Forsker med maske for munden og operationshue sætter et reagensglas ind i en boks

T-celleproduktion på Center for Cancer Immunterapi

Forsøgsbehandling med immunterapi

Fremskridt i behandlingen af kræft bygger på forsøg, hvor lægerne afprøver nye behandlingsmetoder og lægemidler. Forsøgene er forskningsstudier, der har til formål at forbedre behandlingen og/eller mindske bivirkningerne. Det kan være en mulighed, at man kan få forsøgsbehandling, hvis standardbehandlingen ikke virker.

Tal med din læge på hospitalet, hvis du vil høre om der findes forsøgsbehandling med immunterapi, som er relevant for dig. Find forsøgsbehandlinger her: 

Find forsøgsbehandling

Læs artikel fra medlemsbladet: tæt på kræft
Fremtidens immunterapi - hvad er perspektiverne?

Jens Elmquist har myelomatose og deltager i et vaccinationsforsøg, som skal forhindre, at knoglemarvskræften kommer igen. 

Læs artiklen: Jens afprøver ny vaccine mod kræft

Læs alt om immunterapi: 

Immunterapi - forsiden

 

Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Alternativ behandling og naturlægemidler

Om alternativ behandling

At gøre noget aktivt for sig selv kan give håb og styrke, hvis du har kræft.

Alternativ behandling