Gå til sygdomsliste

Personlig medicin

Personlig medicin bygger på, at kræftceller hos forskellige mennesker med samme type kræft, kan reagere forskelligt. Behandlingen afhænger af, om kræftcellerne har de specifikke fejl, som den personlige medicin er rettet imod. Personlig medicin underinddeler altså de enkelte kræftsygdomme i mindre sygdomstyper ud fra cellernes forskellige kendetegn.

Kræftceller hos forskellige mennesker med den samme type kræft, kan reagere forskelligt. Der findes utallige forskellige cellefejl eller 'mutationer', der kan være hovedansvarlig for, at man udvikler kræft.

Læger er derfor begyndt at opdele de enkelte kræftsygdomme i mange mindre sygdomsenheder ud fra typen af mutation.

Kræftcellerne særlige træk bestemmer valg af behandling

Hos mennesker med den samme type kræft kan kræftcellerne nemlig have forskellige kendetegn, som har betydning for, om en given behandling kan virke. Ved personlig medicin er det information om kræftcellerne, der er afgørende for valget af behandling - i stedet for hvor eller i hvilket organ kræften er opstået.

Ved hjælp af en række analyser kan kræftknuden testes og vise præcis den (eller de) genforandring(er), der styrer væksten af kræft hos en patient. På den baggrund kan lægen vælge den medicin, der har størst sandsynlighed for at virke. Behandlingen kaldes også genomisk medicin.

Målrettet behandling af nogle typer brystkræft

Et eksempel på personlig medicin er kvinder med brystkræft, som bliver behandlet forskelligt alt efter, om de har østrogenreceptorer eller ej i brystkræftcellerne.

Kvinder med mange østrogenreceptorer i deres kræftceller kan behandles ved at hæmme østrogen. Hvis kræftcellerne kun har få østrogenreceptorer, har det derimod ingen betydning at hæmme østrogen, og man skal derfor have en anden behandling. 

Andre eksempler på personlig medicin er målrettet behandling af specifikke typer kræftceller, som HER2-positive brystkræftceller eller undersøgelse for tilstedeværelsen af tumormarkører ved diagnosticering af visse kræftformer.

Med personlig medicin bliver behandlingen skræddersyet til den enkelte

Med personlig medicin får alle ikke den samme behandling. Man skal nemlig først undersøges for, om man tilhører den præcise gruppe af patienter, der har gavn af en bestemt type personlig medicin.

Både medicin og behandling kan omtales som personlig eller skræddersyet.

Grafisk billede fra film om begrebet personlig medicin

Hvad er personlig medicin? Filmen giver en kort forklaring på et svært begreb. 1:15 min.

Personlig medicin er stadig kun muligt for en mindre gruppe kræftpatienter

Kræftforskerne forventer, at genprofilerne fra patienters kræftvæv i fremtiden kan danne grundlag for valg af en præcis behandling, der er målrettet den enkelte patient. I dag er det kun muligt at vælge en målrettet behandling baseret på forandringer i gener for en mindre del af alle kræftpatienter.    

Nogle undersøgelser anvender tidligere fjernet væv gemt på patologisk afdeling. Andre undersøgelser kræver en ny og frisk vævsprøve.

Skemaet viser eksempler på kræftgener, som kræftpatienter rutinemæssigt undersøges for:

Kræftgen

Kræfttype

Behandling

HER2 Bryst og mavesæk (20%) Trastuzumab, pertuzumab,lapatinib og TDM-1
EFRF Lunge (5-10%)  Gerfitinib, erlotinib
ALK Lunge (få %) Crizotinib
ROS Lunge (få %) Crizotinib
BRAF Modermærke (60%) Vemurafenib, dabrafenib
BCR-ABL Kronisk myeloid leukæmi (99%) Imatinib
M3 med t(15:17) Akut myeloid leukæmi (10%) ATRA

 

KRAS Tarm (40%) Her betyder mutationen, at der ikke er effekt af behandling med cetuximab eller panitumumab

(Hyppigheden af genforandringer er angivet som procent i parentes for hver kræfttype)

Gener og mutationer

Menneskets arvemateriale består af omkring 21.000 gener. Heri ligger al information om vores krop. Informationen i generne bestemmer, hvordan kroppens celler er opbygget. 

Den genetiske kode findes som en lang række gentagelser af fire bestemte kemiske forbindelser (adenin, guanin, thymin og cytosin). Forskelle i generne afgør menneskers forskellighed. 

En mutation er en forandring i et gen, som kan fremkalde sygdom.

Læs også:

Kræftforskning
Man kan forske i kræft på mange måder. Læs om biologisk forskning, forskning baseret på statistik (epidemiologi), klinisk forskning, psykosocial forskning og forskning i alternativ behandling.


Læs alt om behandling af kræft:

Behandlingsformer (oversigt)

 

Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Alternativ behandling og naturlægemidler

Om alternativ behandling

At gøre noget aktivt for sig selv kan give håb og styrke, hvis du har kræft.

Alternativ behandling