Gå til sygdomsliste

Medicinsk behandling af gennembrudssmerter

Gennembrudssmerter er hurtigt opståede, ofte intense smerter, der behandles med hurtigtvirkende opioid (morfin). Mange med kræft oplever gennembrudssmerter.

Gennembrudssmerter er en forbigående intens forøget smerte, som opstår hurtigt og pludseligt, på trods af den allerede givne smertestillende behandling.

Ved kronisk smertebehandling skal medicinkoncentrationen i blodet helst holdes jævn over hele døgnet. Det kan udløse gennembrudssmerter, hvis behandlingen svigter mellem de enkelte doser.

Smerterne kan opstå spontant eller i forbindelse med en aktivitet som f.eks. belastning, toiletbesøg, hoste eller berøring.

Gennembrudssmerter forekommer hos omkring 2/3 af alle kræftpatienter. De opstår gennemsnitligt fire gange i døgnet og varer i gennemsnit 15-30 minutter

Behandling af gennembrudssmerter

Behandling af gennembrudssmerter er en hurtigtvirkende morfintype, der har en korterevarende effekt.

Hvis gennembrudsmerterne gentager sig ofte, skal man formentlig have optrappet sin faste dosis medicin.

Morfintabletter ved gennembrudssmerter

Ved behandling af gennembrudssmerter har langt de fleste kræftpatienter god effekt af morfintabletter efter behov. Tabletter eller indsprøjtning med en korttidsvirkende morfintype egner sig bedst ved længerevarende gennembrudssmerter og som smertestillende før aktiviteter, der giver smerter, da virkningsvarigheden er op til 3-4 timer.

Anden behandling af gennembrudssmerter

I særlige tilfælde ved kortvarige gennembrudssmerter kan lægen overveje næsespray eller sugetablet med stoffet fentanyl, som er et opioid. Det virker kun i op til to timer. Der er en risiko for overdosering ved anvendelse af næsespray, og sugetabletters optagelse gennem slimhinden i munden kan være usikker, og de kan også være vanskelig at anvende.


Læs alt om behandling af smerter:

Smertebehandling

 

Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Alternativ behandling og naturlægemidler

Om alternativ behandling

At gøre noget aktivt for sig selv kan give håb og styrke, hvis du har kræft.

Alternativ behandling