Gå til sygdomsliste

Sygdom Lymfeknudekræft, Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Fase Fase 3
Kort titel FLYER
Forsøgets lange titel Randomiseret forsøg der sammenligner 4 og 6 serier med CHOP i 21-dages intervaller, begge med 6 serier immunterapi med monoklonalt anti-CD20-antistof-rituximab hos patienter med aggressiv CD20-positivt B-celle-lymfom i alderen 18 til 60 år uden risikofaktor (aldersjusteret IPI=0) og uden massiv sygdom (diameter < 7,5cm)
Overordnede formål
 • At reducere toksiciteten samtidig med bevarelse af virkningen af en kombineret immunkemoterapi med 6 cyklusser monoklonalt anti-CD20-antistof-rituximab, ved at mindske antallet af kemoterapicyklusser med CHOP-21 fra seks til fire
Undersøgelsesdesign To-armet, open-label-, multicenter-, prospektivt, randomiseret fase-III-forsøg
Primære endpoints
 • Tid til behandlingssvigt
Sekundære endpoints
 • Bivirkninger
 • Overlevelse
 • Sundhedsøkonomiske forhold
 • Overholdelse af protokollen
Inklusionskriterier
 • Alder 18 til 60 år
 • Risikogruppe: god prognose, meget favorabel (aldersjusteret IPI=0), ingen massiv sygdom (diameter af enkelt eller tumorophobning <7,5 cm.)
 • Histologi: ubehandlet CD20-positivt, aggressivt B-celle-lymfom (B-NHL kan inkluderes, hvorimod T-NHL ikke kan)
 • PS 0-1
Deltagende afdelinger
 • Vejle Sygehus (Lukket)
Primær investigator Vejle Sygehus
Dato for sidste revision 09-04-2019

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat